Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2021

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2021

DOCTRINĂ

Koen LENAERTS, Raporturi constituționale dintre ordini juridice și instanțe judecătorești în interiorul Uniunii Europene

Daniel-Mihail ȘANDRU, Constantin-Mihai BANU, Competențele Uniunii Europene în soluționarea crizei medicale

Ionela-Silica BĂDOIU, Arbitrajul consumatorilor în UE – Stimularea, de Curtea Europeană de Justiție, a unei protecții mai eficiente a drepturilor procedurale fundamentale în statele membre ale UE

Wouter WILS, Drepturile și obligațiile procedurale ale terților în anchetele și procedurile antitrust ale Comisiei Europene

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE

CJ, Camera întâi, hotărârea din 25 iulie 2018, cauza C-404/17, A, EU:C:2018:588

CJ, Camera a treia, ordonanța din 18 iulie 2018, cauza C-237/18, Stiernon și alții, EU:C:2018:630

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 7 august 2018, cauza C-122/17, Smith, EU:C:2018:631

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 4 septembrie 2018, cauza C-57/16 P, ClientEarth/Comisia Europeană, EU:C:2018:660

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 4 septembrie 2018, cauza C-244/17, Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene, EU:C:2018:662

CJ, Camera întâi, ordonanța 6 septembrie 2018, cauza C-472/17, Di Girolamo I, EU:C:2018:684

CJ, Camera a doua, hotărârea din 13 septembrie 2018, cauza C-369/17, Ahmed, EU:C:2018:713

CJ, Camera întâi, hotărârea din 19 septembrie 2018, cauza C-327/18 PPU, RO, EU:C:2018:733

CJ, Camera a doua, hotărârea din 4 octombrie 2018, cauza C-56/17, Fathi, EU:C:2018:803

CJ, Camera a treia, hotărârea din 7 noiembrie 2018, cauza C-257/17, C și A, EU:C:2018:876

AGORA

Florent Thouvenin, Peter Hettich, Herbert Burkert, Urs Gasser, Remembering and Forgetting in the Digital Age, Springer, 2018 [recenzie realizată de Daniel Mihail ŞANDRU]

DOCTRINE

Koen LENAERTS, Les rapports constitutionnels entre ordres juridiques et juridictions au sein de

l’Union européenne

Daniel-Mihail ȘANDRU, Constantin-Mihai BANU, Les compétences de l’Union européenne dans la crise médicale

Ionela-Silica BĂDOIU, Arbitrage des consommateurs dans l’Union européenne – Une protection plus efficace des droits procéduraux fondamentaux dans les États membres favorisée par la Cour de justice de l’Union européenne

Wouter WILS, Droits et obligations procéduraux des tiers dans le cadre d’enquêtes et de procédures antitrust de la Commission européenne

JURISPRUDENCE DES JURISDICTIONS DE L’UNION EUROPEENNE

CJ, première chambre, arrêt du 25 juillet 2018, affaire C-404/17, A, EU:C:2018:588

CJ, troisième chambre, ordonnance du 18 juillet 2018, affaire C-237/18, Stiernon e.a., EU:C:2018:630

CJ, grande chambre, arrêt du 7 août 2018, affaire C-122/17, Smith, EU:C:2018:631

CJ, grande chambre, arrêt du 4 septembre 2018, affaire C-57/16 P, ClientEarth contre Commission européenne, EU:C:2018:660

CJ, grande chambre, arrêt du 4 septembre 2018, affaire C-244/17, Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, EU:C:2018:662

CJ, première chambre, ordonnance du 6 septembre 2018, affaire C-472/17, Di Girolamo I, EU:C:2018:684

CJ, deuxième chambre, arrêt du 13 septembre 2018, affaire C-369/17, Ahmed, EU:C:2018:713

CJ, première chambre, arrêt du 19 septembre 2018, affaire C-327/18 PPU, RO, EU:C:2018:733

CJ, deuxième chambre, arrêt du 4 octobre 2018, affaire C-56/17, Fathi, EU:C:2018:803

CJ, troisième chambre, arrêt du 7 novembre 2018, affaire C-257/17, C et A, EU:C:2018:876

AGORA

Florent Thouvenin, Peter Hettich, Herbert Burkert, Urs Gasser, Remembering and Forgetting in the Digital Age, Springer, 2018 [chronique par Daniel Mihail ŞANDRU]

DOCTRINE

Koen LENAERTS, Constitutional Relationships between Legal Orders and Courts within the European Union

Daniel-Mihail ȘANDRU, Constantin-Mihai BANU, Competences of the European Union in dealing with the medical crisis

Ionela-Silica BĂDOIU, EU consumer arbitration – Incentive for the European Court of Justice towards a more effective protection of the fundamental procedural rights in the EU Member States

Wouter WILS, Procedural Rights and Obligations of Third Parties in Antitrust Investigations and Proceedings by the European Commission

CASE-LAW OF THE EU COURTS

ECJ, First Chamber, Judgment of 25 July 2018, Case C-404/17, A, EU:C:2018:588

ECJ, Third Chamber, Order of 18 July 2018, Case C-237/18, Stiernon and Others, EU:C:2018:630

ECJ, Grand Chamber, Judgment of 7 August 2018, Case C-122/17, Smith, EU:C:2018:631

ECJ, Grand Chamber, Judgment of 4 September 2018, Case C-57/16 P, ClientEarth v European Commission, EU:C:2018:660

ECJ, Grand Chamber, Judgment of 4 September 2018, Case C-244/17, European Commission v Council of the European Union, EU:C:2018:662

ECJ, First Chamber, Order of 6 September 2018, Case C-472/17, Di Girolamo I, EU:C:2018:684

ECJ, Second Chamber, Judgment of 13 September 2018, Case C-369/17, Ahmed, EU:C:2018:713

ECJ, First Chamber, Judgment of 19 September 2018, Case C-327/18 PPU, RO, EU:C:2018:733

ECJ, Second Chamber, Judgment of 4 October 2018, Case C-56/17, Fathi, EU:C:2018:803

ECJ, Third Chamber, Judgment of 7 November 2018, Case C-257/17, C and A, EU:C:2018:876

AGORA

Florent Thouvenin, Peter Hettich, Herbert Burkert, Urs Gasser Remembering and Forgetting in the Digital Age, Springer, 2018 [book review by Daniel Mihail ŞANDRU]


Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa