Skip to content


SCOSAAR | CSDE | LCJNT | Focus grup: Consultarea Comisiei Europene ”Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt”, 21 octombrie 2021

CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt”, 21 octombrie 2021, ora 20 (online)

”Această inițiativă vizează o creștere responsabilă, echitabilă și fiabilă a volumului închirierilor pe termen scurt, ca parte a unui ecosistem turistic echilibrat. Ea urmărește, de asemenea, să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți furnizorii de servicii de cazare și să răspundă numeroaselor solicitări primite de la părțile interesate cu privire la un plan de acțiune la nivelul UE în acest domeniu. Vor fi astfel oferite soluții echilibrate pentru orașe, platforme și prestatori (persoane fizice sau juridice) de servicii de închiriere pe termen scurt, ceea ce va fi în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii cu precădere. ”

Detalii Comisia Europeana

Participanți: conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, dr. Irina Alexe, drd. Alexandru Georgescu, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea și jur. Alexandra Pintilie.

moderator, prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Datele de conectare: meet.google.com/dnk-vpxp-xhw

A se vedea:

Turismul – fișă descriptivă Parlamentul European

Turism – politică regională

Turismul în tratatele UE (art. 6 și 195 TFUE)

Discuții:

  • contextul Comunicării;
  • rolul protecției datelor;
  • analiza observațiilor formulate de părți interesate până în acest moment.

Despre focus grup CSDE

Laborator de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT)

link to dataprotection

link to eulaw

Posted in Cercetare, Focus grup, Protectia datelor si noile tehnologii, Scoala doctorala.aaaa