Skip to content


Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, încheierea din 10.12.2021

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, încheierea din 10.12.2021

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucureşti

„Articolul 2 și articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și Decizia 2006/928 (de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției), respectiv garanțiile de independență și de imparțialitate impuse în temeiul dreptului Uniunii Europene, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care permite Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare să emită acte administrative cu caracter normativ (infralegal) şi/sau individual prin care să decidă în mod autonom organizarea cadrului instituţional al Inspecţiei Judiciare pentru selecţia inspectorilor judiciari şi evaluarea activităţii acestora, efectuarea lucrărilor de inspecţie, respectiv să decidă desemnarea inspectorului-şef adjunct, în cazul în care, potrivit legii organice, aceste persoane sunt singurele care pot efectua, confirma sau infirma acte de cercetare disciplinară împotriva inspectorului-şef?”.

SURSA ReJust.ro

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii – reclamantul

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


RomaniaEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RomaniaEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific sprijinit de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania și cu suportul Editurii Universitare, proiect care se manifestă prin publicarea de volume, studii și articole, realizarea de conferinţe. Detalii și update: CSDE.ro
Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in Cercetare, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa