Skip to content


Curtea de Apel Pitești, încheierea din 26 noiembrie 2021


Curtea de Apel Pitești, încheierea din 26 noiembrie 2021

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Pitești

Incheierea Curții de Apel Pitești, astfel cum este publicată pe portalul instanțelor de judecată:

Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare (în procedură accelerată), cu privire la următoarele întrebări:

1. Principiul independenţei judecătorilor, consacrat de art.19 alin.1 al doilea paragraf TUE cu referire la art.2 TUE şi art.47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unei dispoziţii naţionale, precum aceea a art.148 alin.(2) din Constituţia României, astfel cum a fost interpretată de Curtea Constituţională, prin Decizia nr.390/2021, conform căreia instanţele naţionale nu mai au abilitarea de a analiza conformitatea unei dispoziţii naţionale, constatate ca fiind constituţională printr-o decizie a Curţii Constituţionale, cu dispoziţiile de drept al Uniunii Europene ?

2. Principiul independenţei judecătorilor, consacrat de art.19 alin.1 al doilea paragraf TUE cu referire la art.2 TUE şi art.47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune unei dispoziţii naţionale, precum aceea a art.99 lit.ş din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care permite iniţierea unei proceduri disciplinare şi sancţionarea disciplinară a judecătorului pentru nerespectarea unei decizii a Curţii Constituţionale, în condiţiile în care judecătorul este chemat să stabilească prioritatea de aplicare a dreptului Uniunii Europene, în raport de considerentele unei decizii a Curţii Constituţionale, dispoziţie naţională ce îi înlătură judecătorului posibilitatea de a aplica hotărârea CJUE pe care o consideră prioritară ?

În temeiul art.412 alin.(1) pct.7 Cod procedură civilă, suspendă judecarea cauzei. Cu drept de recurs, ce poate fi exercitat pe toată durata suspendării judecării cauzei. Recursul se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţată astăzi, 26 noiembrie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Inițiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie


Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa