Skip to content


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Projects


ACADEMIA ROMANA – Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu – CSDE – Proiect cercetare 2019 – Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România

EUHealthSupport: Assessment of the Member States’ rules on Health data in the light of GDPR, 2019/2020

ACADEMIA ROMANA – Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu – CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Universidad del País Vasco / University of the Basque Country – PANELFIT (Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT)

Sapienza Università di Roma – Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, Roma, 18-20 septembrie 2019

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020 (coautor)

Universitara – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2019

***

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și  judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

A scris mai multe articole și a editat câteva volume în domeniul protecției datelor. Detalii privind activitatea în domeniul protecţiei datelor personale: 
http://www.mihaisandru.ro/daniel-mihail-sandru-relevant-activities-in-the-field-of-personal-data-protection/

Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro

Pagina web: www.mihaisandru.ro

***

Institutions:

European Court of Human Rights – Ad hoc Judge

Head of the Center for European Law Studies, Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy

Professor in EU law at the University of BucharestUniversity Dimitrie Cantemir, Bucharest

Chairman/President – Societatea de Științe Juridice [Legal Sciences Society]

Chairman/President – Asociaţia română de drept şi afaceri europene [Romanian Association for Law and European Affairs]

***

Publication:

Book:

Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, ISBN:978-606-28-0728-3, DOI:10.5682/9786062807283, 600 p.

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori)Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p. Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor [site Editura Rosetti International]

Editor, member of scientific committees:

Editor in chief of the Revista română de drept european [Romanian Journal of European Law]

Member of the Scientific Board of the JurisclasorCEDO Journal

Member of the Scientific Board of the Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP)

Articles:


Daniel Mihail ŞANDRUThe fairness principle in personal data processingLaw Review, Volume X, Issue 1, January-June, 2020. [SSRNdetalii],

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail ȘandruProtectia și securitatea datelor personale în educația digitală (Protection and security of personal data in digital education), în volum Ciprian Ceobanu, Constantin Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitalăEd. Polirom, 2020, p. 83-95. Available at SSRN

Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale [The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data], Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), nr. 2/2020, p. 24-33 [detalii]

Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19, Pandectele romane, nr. 1/2020, p. 28-43 [detalii]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial sector, RRDE, nr. 1/2020 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruIerarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică, Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85. [detalii]

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruProtecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruRăspunderea administratorului unei pagini găzduite pe o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor, Dreptul, nr. 7/2019, p. 160-174 [text integral]

Daniel-Mihail ȘandruAspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal, Studii și cercetări juridice, nr. 1/2019, ISSN 2284 – 9394, http://www.rscj.ro/

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire, Pandectele române, nr. 3/2019, p. 74-80, ISSN 1582-4756 [Detalii]

Daniel-Mihail ȘandruProtecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019 [detalii]

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de drept public, nr. 2/2019, p. 47-56 [DETALII]

Daniel Mihail ȘandruDreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă [The right of access of the data subject in the relevant case-law], Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26 [Detalii]

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail ȘandruDreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66 [Detalii]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania,PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019

Daniel-Mihail ȘandruPrincipiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69 [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data], Revista de drept public, Supliment, 2018, p. 39-46 [Detalii]

Daniel-Mihail ŞandruPrincipiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63. [detalii]

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84. [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366. [detalii]

Daniel-Mihail ŞandruProtecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source,Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Daniel-Mihail Șandru, Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele române, nr. 1/2018, p. 17-25  [full text SSRN, detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Irina AlexeProtecția Datelor. Editorial Protecția datelor personale: un nou început? [Personal data protection: a new begining?], Curierul judiciar, nr. 2/2018, p. 63-65

Daniel-Mihail Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], în vol. Andrei Săvescu (ed)Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018 , p. 39-48 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruGDPR. Reguli referitoare la consimțământ, 20 februarie 2018, JURIDICE.ro

Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679]Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135.

Daniel-Mihail Șandru, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și protecția datelor personale ale angajaților în relațiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101 [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti [The Importance of preliminary references in the field of Personal Data Protection. Relevant Romanian Cases and Experiences], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 4/2017, p. 157-167. [detalii] [Analiza cauza Bara, C-201/14]

Daniel-Mihail ŞANDRU, Dragoş-Alin CĂLIN, Constantin-Mihai BANU, Application and interpretation of Directive 95/46 by the Romanian Courts of Justice. Typologies and Legal Consequences [Aplicarea și interpretarea Directivei 95/46 de către instanțe române. Tipologii și consecințe juridice], pp. 41-76; Daniel-Mihail ŞANDRU, The Legal Regime of Personal Data Protection is in the „rethinking” process [Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal este in proces de regandire], pp. 272-278 in Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, [The Legal Regime of Personal Data Protection is in the process of rethinking], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 3/2015, ISSN 1583-493x; pp. 40-45; European Legal Affairs, no. 1/2015; republished in the volume Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Evaluations of Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679. The paper was published as a result of participation in the “European Data Protection Day – Reform of the Personal Data Protection European Legislation Framework” organized by the National Supervisory Authority for Personal Data at the Parliament Palace, Bucharest (January 28, 2015) [detalii]

 Daniel Mihail ŞandruConstantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [The Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania  /  L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie], Romanian European Law Magazine. No. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083.

Events:

02 septembrie 2020 – keynote speaker în cadrul proiectului „Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă” (CERT-ANTREP), organizat de UEFISCDI, în parteneriat cu SNSPA și CCIR și finanțat prin Programul Operațional Capital Uman [program pilot pentru dezvoltarea unui hub de politici publice].

tema prezentată: Protecția datelor în mediul on-line în domeniul cercetării științifice [detalii]

28 iulie 2020 – Dezbaterile RRES. Ediția I cu tema „Urgența, alerta și pandemia – concepte ale executării silite?, organizată de Editura Universul Juridic, universuljuridic.ro
Protecția datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătorești. Când devin urgența, alerta și pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele? [detalii]


21 iulie 2020 – CONFERINȚA FINALĂ a PROIECTULUI SAFE HARBOR (Italia), participant

10 iulie 2020 –  International Seminar EU Efforts Towards a Full Protection of Personal Data, l’Università di Salerno,  E-Lex (Meet) – Intervenient Detalii

Webinar on „Pseudonymisation-Enabled Legitimate Interest Processing”,  organizat de Data Protection World Forum, 19.03.2020 [detalii]

Webinar on COVID-19: Global employment & data privacy considerations, organizat de Chronicle of Data Protection by Hogan Lovells, 19.03.2020  [detalii]

5-6 martie 2020 – Conferință Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2020) – Noua arhitectură a serviciilor financiare – inovație și excelență, Brașov, organizată de Institutul de Studii Financiare. Membru în comitetul științific și organizatoric. Irina Alexe, Daniel-Mihail ŞandruParticularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar-bancar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial-banking sector / Les particularités de l’application de mesures correctives dans le domaine de la protection des données, aux opérateurs du secteur financier-bancaire [detalii]

29 ianuarie 2020 – Webinar Overwhelmed by your privacy „to do” list?! Top 5 issues to prioritise in 2020, Fieldfisher

28 ianuarie 2020 – Conferința Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române și Centrul pentru protecția datelor al UMFST Tîrgu-Mureș. Moderator, membru în comitetul științific-organizatoric [Detalii]

22 ianuarie 2020 – webinar Lessons Learned and Practical Advice from Security and Privacy Leaders at Microsoft (Stuart Aston, Emily Johnson)

21 ianuarie 2020 – webinar Data Protection World Forum: Cookies: Lessons Learned from the Latest Guidance, Cases and Enforcement Actions (Sam Plackett, OneTrust)

10 decembrie 2019 – Conferința națională „Jurnalismul și protecția vieții private din prisma Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)”, desfășurată la Târgu-Mureș, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș în parteneriat cu Centrul de studii de drept european din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică, Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85. [detalii]

26 noiembrie 2019 – Seminar Wolters Kluwer Protecția datelor (GDPR) în domeniul resurselor umane https://info.wolterskluwer.ro/gdpr-in-domeniul-resurselor-umane/

13 noiembrie 2019 – Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Universitatea Danubius din Galați.

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019 [detalii]

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui ”îmi place”: Cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene

21 octombrie 2019 – moderator Dezbatere JURIDICE.ro – Protecția datelor personale în raporturile de muncă

25 septembrie 2019 – Webinar How to integrate GDPR with ISO 27001, Advisera, GDPR Academy

14 – 21 iulie 2019  – Prof. Daniel Mihail Sandru – Organizer and moderator – Workshop Data protection and intellectual property – ISLS 2019 INTERNATIONAL SUMMER LAW SCHOOL 2019, Ediția a XII-a, Vatra Dornei, Suceava

28 iunie 2019 – Seminar Wolters Kluwer, Protectia datelor (GDPR) pentru resurse umane Data protection (GDPR) and Human Resources [Wolters Kluwerfb]

6 iunie 2019 – webinar Deloitte The shifting momentum of blockchain [detalii]

29 mai 2019 – PrivacyConnect Bucharest, Crowne Plaza Bucharest [detalii]

28 mai 2019 – Webinar – GDPR: One year on, Fieldfisher [detalii]

24-25 mai 2019 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Știinţe Administrative “Paul Negulescu” cu tema Relațiile dintre colectivitățile locale și Uniunea Europeană în construcția unei Europe democratice și durabile, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu, la Sibiu {detalii}

Dr. Irina Alexe, Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice

20 mai 2019 – EMEA Conferences – Liability of Robots – TechWeekRO [EMEAfb]

16-18 mai Conferinta internationala la Cernauti si Suceava INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”, 17-18 May 2019, Suceava. Conferinta va avea un panel dedicat protectiei datelor – (site ASDAP)

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania

17-18 mai – Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2019 (ed. 7) / 17-18 mai 2019, București

Dr. Adriana Maria Sandru, Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Reforma protectiei datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe

13-15 mai curs de formare responsabil cu protectia datelor in care voi discuta despre relatia cu autoritatea de protectia datelor in cadrul oferit de Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (detalii)

10 mai 2019 – Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane: Rolul jurisprudentei in dezvoltarea noului drept roman. (detalii aici) Voi modera o sectiune si voi prezenta lucrarea Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România (in curs de publicare in Studii si cercetari juridice, nr. 1/2019 – aici)

7 mai este SEEDIG 5 (detalii aici)

6 mai –  Conferința Cercetării Științifice din Academia Română (CCSAR-2019) – (detalii)

6 mai – Seminar Wolter Kluwer GDPR in administratia publica. (detalii aici sau aici)

18 aprilie 2019 – EMEA Conferences – What must a company do to go digital? From Traditional Business to Digital Processes

24 ianuarie 2019 – IAPP Web Conference – Overcoming the 4 Challenges of Managing Privacy Incident Response

13th-15th of December, 2018 – International conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University / 13-15 decembrie 2018 – Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir; Am participat cu lucrarile: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]; Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

4 decembrie 2018 – Webinar Responding to a data breach: what you should know, organizat de ITGovernance; Download slideesWatch the recording. Participant

13 noiembrie 2018 – Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, Editia a II-a – Drepturile persoanei vizate, organizată de Universitatea Danubius din Galaţi; Membru în comitetul științific; Moderator și Keynote speaker Am prezentat lucrarea Daniel-Mihail ȘandruDrepturile persoanei vizate din perspectiva aplicării principiilor în jurisprudenţa naţională şi europeană

16 octombrie 2018 – Dezbaterea Rolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate. Dezbaterea a fost organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ARDAE – Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Moderator

25 mai 2018 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: Valenţe contemporane ale raportului dintre administraţie, justiţie şi politică,  organizată Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu. Daniel-Mihail Șandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale  https://evenimente.juridice.ro/2018/03/sesiunea-anuala-de-comunicari-stiintifice-valente-contemporane-ale-raportului-dintre-administratie-justitie-si-politica-25-26-mai-2018-sibiu.html 

25 mai 2018 – Conferinţa Data Protection Experts, organizată de  Societatea de Ştiinţe Juridice [youtube]. Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018. Detalii video youtube

The 16th May 2018 – Daniel Mihail Sandru, Transparency principle in Data Protection – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018

The 14th April 2018 Debate Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources, University of Bucharest [14 aprilie 2018 – Dezbaterea Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law, organizat de Universitatea din București, Facultatea de Litere în partneriat cu ARDAE – Asociația Română de Drept și Afaceri Europene]

The 12th  April 2018 – National Conference on Law and Bussines in Transilvania, organized by Petru Maior Univeristy, Târgu MureșMy paper: Daniel-Mihail Şandru, Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources / 12 aprilie 2018 – Conferința Națională de Drept și Afaceri în Transilvania organizată de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș – Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Fundația ADEPT Transilvania, în parteneriat cu E.CECA S.R.L. și Asociația Asura.  Daniel-Mihail ȘandruProtecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources, publicat în Pandectele române, nr. 2/2018, p.80-90.

The 4th of April,  2018  Juridice.ro Debate  Job description – Data Protection Officer DPO (Data Protection Officer), https://dezbateri.juridice.ro/8602/fisa-postului-dpo-data-protection-officer, Speaker /// 4 aprilie 2018  Dezbaterea Juridice.ro Fişa postului DPO (Data Protection Officer), https://dezbateri.juridice.ro/8602/fisa-postului-dpo-data-protection-officer, Speaker

The 4th of April,  2018 Launch of post-graduate program “Legal protection of personal data”, Danubius University, http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/responsabil-with-protectia-datelor-cu-caracter -Personal-opening-rate-postuniversitar.html   ////    4 aprilie 2018 Lansarea programului postuniveristar Protecţia juridică a datelor cu caracter personal, Universitatea Danubius, http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/responsabil-cu-protectia-datelor-cu-caracter-personal-deschiderea-cursului-postuniversitar.html

22 March 2018 – International Conference Data protection in medical field, University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș /  22 martie 2018 – Conferinţa internaţională Protectia datelor cu caracter personal in domeniul medical, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea Petru Maior, la UMF Tîrgu Mureş

22 March 2018 – Book  presentation: Gabriella Berki, Free Movement of Patients in the EU, Intersentia, 2018 at International Conference Data protection in medical field, University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș More details https://www.linkedin.com/pulse/prezentare-de-carte-gabriella-berki-free-movement-patients-sandru/?published=t 

6 martie 2018 – Masa rotundă „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)”, organizată de RENAR și UCDC. Speaker / Prezentarea de carte: Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017 More details: https://eubusinesslaw.wordpress.com/2018/03/03/masa-rotunda-aplicarea-regulamentului-679-2016-cu-privire-la-protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr-ucdc-6-martie-2018/January 26, 2018 – Conference on the Application of the new General Data Protection Regulation, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Parliament Palace

The 19th of February 2018 – DEBATERI.JURIDICE.ro: Who is afraid of GDPR?, https://dezbateri.juridice.ro/8456/cui-i-e-frica-de-gdpr, speaker /// 19 februarie 2018 – DEZBATERI.JURIDICE.ro: Cui i-e frică de GDPR? detalii https://dezbateri.juridice.ro/8456/cui-i-e-frica-de-gdpr, Speaker

January 26, 2018 – Conference on the Application of the new General Data Protection Regulation, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Parliament Palace

The 14th of December, 2017 – International Conference “National and International Landmarks in GDPR (General Data Protection Regulation)” – 2nd edition organized by „Petru Maior” University. Partners: The Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA), IUS IUVENTUTIS LAW CLUB which took place at the “PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TIRGU MURES, LEGALITC, DATA PROTECT OFFICE, AMPLUSNET, GDPR COMPLET. Member of the Scientific Committee; Member of the organizing committee; Moderator. Daniel-Mihail Sandru, In new times, old principles. Critical remarks on two new phrases introduced in Art. 5 of the General Data Protection Regulation (RGPD). Details

The 27th of November, 2017 – Debate. „One plan, two plans, 3D”, organized by UCDC, ARDAE/RALEA and CDP-UPM; Moderator, Organizer

The 24th of November, 2017 – National Conference on „Difficult Problems of the Internet Law (2nd ed.). The General Data Protection Regulation is already in force”, organized by the Society of Legal Sciences, Bucharest. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail Şandru, „Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject.”

The 23rd of November, 2017 – National Conference on „Virtual Communities in the Age of the General Data Protection Regulation”, organized by Danubius University in partnership with the Data Protection Center within „Petru Maior” University, the Romanian Association of Law and European Affairs (RALEA), the Center for European Law Studies (CELS /CSDE) within the Institute for Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy and LegalITC. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail Sandru, The Impossible Coexistence between Data Protection and Virtual Communities? What’s next? Member of the Scientific Steering Committee.

The 7th of November, 2017 – Debate „Consent in GDPR. What do we do?”, organized by the Faculty of Letters of the University of Bucharest. Moderator.

The 19th to 20th of October 2017 – The European Conference on Financial Services (ECFS 2017) organized by the Institute of Financial Studies, “Petru Maior” University and the Romanian Society for Public and Private Affairs Research in Tirgu Mures in partnership with „Transylvania” University of Brasov, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Academy of Economic Studies in Bucharest, Romanian Association of Law and European Affairs (RALEA / ARDAE) and Center for Arbitration and Mediation in Insurance Association (CAMIA / ACAMA) from Bucharest. Member of the Scientific Committee. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, Professor, Elements regarding the regulation of the consent in the processing of personal data, according to article 6 of the (EU) Regulation 2016/679.

The 18th of September, 2017 – Debate on Case Barbulescu vs. Romania. The final decison organized by the The Legal Sciences Society, Bucharest. Speaker.

The 14th of September, 2017 – EMEA Conference: GDPR Expert Knowledge: Luis Neto Galvão, Simona Sandru, Bart van Buitenen, Cristian Driga. Media Partner (Organizer)

The 14th July 2017 – E4 “IT Platform Dissemination Event, Legal Information Technology Community – LITC. The Consortium consists of two universities in Romania (Danubius University of Galati and Tibiscus University in Timisoara), a university in Spain – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a university in Italy – Second University of Naples, and a Romanian NGO – LEGALITC – which has competence in the field of information society and law. I delivered a presentation on the Importance of putting the project’s results into practice in a Master’s program: The Right of Virtual Communities.

The 17th to 18th March 2017 – National Conference „The impact of personal data protection on the business environment. Assessments of Romanian Experience and the new challenges of the (EU) Regulation 2016/679, The Influence of Personal Data Protection within the Business Environment; New challenges of the General Data Protection Regulation”, Petru-Maior University, Târgu-Mureş. Certificate of speaker and organizer. Daniel-Mihail Şandru, Dragoş-Alin Călin, Constantin-Mihai Banu„The application and interpretation of Directive 95/46 by Romanian courts. Typologies and legal consequences”. I presented the volume Simona Sandru, Personal Data Protection and Privacy, Hamangiu, 2016.

The 27th of January, 2017 – Symposium ”The New General Data Protection Regulation – Implications and Effects”, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data at the Parliament Palace, Bucharest. Participant

The 28th of July, 2016 – JURIDICE.ro Debates Pokemons among us – legal discussions – organized by the Legal Sciences Society. Moderator, Organizer

The 31st of March, 2016 – Conference “Copyright and the Internet”, Alain Berenboom, Romanian Academy Library (also lectured: univ. prof. PhD Viorel Roş, President of the Intellectual Property Rights Association), organized by the Embassy of Belgium in Romania and the Delegation Wallonia-Brussels; partners: The Romanian Academy Library and ONV LAW. Participant.

The 28th of January, 2016 – Symposium on „Data protection in the workplace”, organised by the National Supervisory Authority For Personal Data Processing, Parliament Palace, Bucharest. Prof. dr. Daniel Mihail Şandru, The Court of Justice of the European Union and the data protection in the workplace. / 

The 28th of January, 2015 – Symposium “European Data Protection Day – Reform of the Personal Data Protection Framework at European Level”, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Supervision at the Parliament Palace, Bucharest. Daniel-Mihail ŞandruThe Personal Data Protection Legal Status is in the process of rethinking, European Legal Affairs, no. 1/2015; RRDA, nr. 3/2015, p. 40-45. Daniel-Mihail Şandru, The Legal Regime of Personal Data Protection is undergoing a rethinking process, the Romanian Journal of Business Law (RRDA), no. 1/2015, p. 40-48. /  Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, Afaceri juridice europene, nr. 1/2015; RRDA, nr. 3/2015, p. 40-45. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire (The legal framework on data protection is in a rethinking process), Revista română de dreptul afacerilor (RRDA),  nr. 1/2015, p. 40-48.

The 4th of February 2010 – International Conference „Relationships between National Constitutional Courts and European Union Law: Two recent examples (the Bundesverfassungsgericht decision on the Lisbon Treaty and the RAC decision on the Retention Law)”, organized by the Center for European Law Studies, the Institute for Legal Research “Acad.Andrei Radulescu” of the Romanian Academy; Organizer, moderator  /  4 februarie 2010 – Conferinţa internaţională Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)”, organizată de Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Radulescu” al Academiei Române; http://www.csde.ro/?p=2502

The 19th of June, 2015 – Member of the doctoral thesis support board/comitte – Simona Sandru, Legal protection of the right to privacy, in the context of processing personal data; Coordinator univ. prof. dr. Simina Elena Tanasescu./ membru în comisia de suţinere a tezei de doctorat: Simona Şandru, Protecţia juridică a dreptului la viaţă privată, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Coordonator prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu, data susţinerii tezei – 19 iunie 2015.

Activităţi de formare şi training

Curs postuniversitar

Curs postuniversitar ”Protecția juridică a datelor cu caracter personal”, Universitatea Danubius, Galați, martie – iunie 2018

Titularul cursului – Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (site website web2)

Curs formare recunoscut de Autoritatea Națională de Calificări

Curs formare recunoscut de Autoritatea Națională de Calificări, Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius din Galați

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cod COR 242231 – program de formare

Seminarii de formare GDPR18 iulie 2018 – Training ”Regulamentul General privind Protecţia Datelor” în cadrul Global Research Summer School, 16-21 iulie 2018, organizată de International Affairs şi Voluntari pentru Idei şi Proiecte Bucureşti, la Reprezentanţa Comisiei Europene din România. facebook]The 23th April 2018 – Workshop on Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), “1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia  // 23 aprilie 2018 – Workshop Elemente esenţiale ale Regulamentului general privind protecţia datelor personale (RGDP / GDPR), Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia.

12 martie 2018 – Workshop „Protecţia datelor personale ale pacienţilor din sistemul medical românesc” organizat de Asociaţia Evaluatorilor de Servicii Medicale, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Universitatea Ovidius Constanţa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Constanţa, desfăşurat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Constanţa.

The 6th of March, 2018 – Round Table “Applying Regulation no. 679/2016 on Personal Data Protection (GDPR)”, organized by RENAR and UCDC / speaker   —- 6 martie 2018 – Seminar Elemente esenţiale ale Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale (GDPR/ RGPD), Modulul II, Predeal, organizat de SOROCAP și Universitatea Petru Maior – CECADA

26 February 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), organized by Univeristy of Pitești  and the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker  /// 26 februarie 2018 – Seminar Elemente esentiale ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), Universitatea din Pitesti

The 25th of January, 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Hotel Continental, Târgu-Mureș, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker.

The 24th of January, 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Emerson, Cluj Napoca, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker.

The 18th January 2018, Practical Seminar on the New (EU) Regulation 2016/679 regarding the protection of personal data, MedaConsulting, Ploiesti 

The 17th January 2018 – Vocational training course on “Data protection” organized by the Bucharest Bar [JURIDICE.ro]

The 14th of December, 2017 – Training course in the General Data Protection field, organized by „Petru Maior” University. Daniel-Mihail Şandru: Compliance with the mandatory provisions of (EU) Regulation 2016/679: what can be done ?The Lawfulness of processing: consent and cases in which processing can be carried out without the consent of the data subject

The 13th of December, 2017 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Hotel Orizont, Predeal, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker. Daniel-Mihail Şandru, Compliance with the mandatory provisions of (EU) Regulation 2016/679: what can be done ?; Lawfulness of processing: consent and situations in which processing can be carried out without the consent of the data subject

 contact@mihaisandru.ro

mihaisandru.ro

linkedinSSRNresearchgate,  academia.edu 


Posted in activitate cercetatori, Cercetare, Despre noi, Evenimente, Publicatii.aaaa