Skip to content


CSDE: Conferinta Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Conferinta

Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală

28 ianuarie 2020, orele 10.00-11.30

Participanți:

Drd. Raul Felix Hodos, Academia de Studii Economice, FABBV, Drepturile persoanei vizate in materie financiară și sistemul educațional

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Laurențiu Bucur, Efecte ale GDPR asupra datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de Instituțiile de Învățământ Superior cu prilejul înscrierii la cursurile postuniversitare

Drd. Adriana Maria Sandru, Prof.univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală [SSRN]

Drd. Alexandru Georgescu. Protectia datelor in utilizarea paltformelor

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Dr. Irina Alexe, moderatori

Celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor se realizează printr-o dezbatere de actualitate referitoare la educație digitală, securitatea și protecția datelor în acest mediu. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt două elemente fundamentale pentru orice interacțiune în mediul on-line. Reglementările la nivel internațional, în special în Uniunea Europeană, sunt în curs de modificare și adaptare la dezvoltarea tehnologică. De asemenea, impactul avântului tehnologic poate fi observat și în mediul educației, Uniunea Europeană dezvoltând o politică proprie. Conferinta este urmată de o dezbatere prvind probleme actuale ale protecției si securității datelor în educatia digitala. Dezbaterea are în vedere pe de o parte, descrierea contextului actual al politicilor europene în privința educației digitale și a protecției și securității datelor și, pe de altă parte, analiza unor factori care influențează educația digitală, cum ar fi conectivitatea, profilarea utilizatorilor, folosirea rețelelor sociale, inteligența artificială. Dezbaterea își propune să vină în ajutorul celor care pun în practică educația digitală cu elemente concrete de proceduri de protecția datelor și etapele esențiale care trebuie urmate în situații neprevăzute de încălcare a securității datelor. Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu va prezenta sintetic proiectele realizate de Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul UMFST Târgu-Mureș.

Locul evenimentului: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr.13, corp B, et. 4, sector 5, București. Dezbaterea este organizată în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene și SSJ – Societatea de Științe Juridice. Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail  mihai.sandru@csde.ro    

Detalii csde.ro, ardae.ro. Parteneri media: JURIDICE.ro, dpo-net.ro, Editura Universitara

Posted in Evenimente.aaaa