Skip to content


Activitate CSDE 2020

Coordonator activitati: prof. univ. dr. Daniel-Mihail SANDRU

Tema de cercetare

Evenimente

Conferințe

Conferinta națională Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVRGPD) – ediția a IV-a, 5 noiembrie 2020

Dezbateri

Dezbaterea Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, 28 februarie 2020

Stagii de cercetare

Alexandra Pana doctorand, Universitatea Carlos III Madrid – stagiu de cercetare – domeniul Securitatea cibernetica si drepturile omului. Limitele restrângerii exercițiului unor drepturi fundamentale pentru protejarea spatiului cibernetic

Neliana Rodean – stagiu de cercetare

Coordonare doctoranzi în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR)

Alexandru Georgescu, Conceptul de date personale în interpretarea instanțelor naționale și europene

Daniela Zănoagă (Ilinca), Interpretarea și aplicarea, de către instanțele naționale române, a Regulamentului Uniunii Europene privind procedurile de insolvențăI

Marius Mitrea, Regimul juridic al principiului proporționalității în dreptul UE. Privire specială la domeniul protecției datelor cu caracter personal și al vieții private

Daniela Duță (Ghituleasa), Protectia dreptului fundamental la viata privata si a datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana

Posted in Cercetare.aaaa