Skip to content


24 septembrie 2020 – Conferința „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a V-a)

24 septembrie 2020 – Conferința „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a V-a) – organizată de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private. In cadrul ISLS 2020 Ideea europeană – de la filosofie la acțiune: drept, economie, politică și diplomație

Comitetul științific
Prof. univ. dr. av. Ștefan DEACONU, Universitatea din București, Prof. univ. dr. Mircea N.
COSTIN, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca (co-președinți); Prof. univ. dr. Daniel-
Mihai ȘANDRU, cercetător științific I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu”, Academia Română; Prof. univ. dr. Vasile LUHA, Universitatea „1 Decembrie
1918”, Alba Iulia; Prof. univ. univ. dr. Ioan SCHIAU, Universitatea „Transilvania”, Brașov.
Comitetul organizatoric
Lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ, UMFST Tîrgu Mureș (Președinte); Conf. univ. dr. hab. av.
Ioan LAZĂR, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia; Conf. univ. dr. av. Maria DUMITRU,
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN, Universitatea „Babeș-
Bolyai”, Cluj-Napoca; Lector univ. dr. av. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-
Napoca; Dr. Adriana Maria ȘANDRU, Universitatea „Danubius, Galați; Dr. av. Mihaela
MOCANU, redactor șef, Revista Română de Drept al Afacerilor; Av. Patricia ENACHE; Dr. av.
Sebastian BODU, M.B.A., formator, Institutul Notarial Român, București; Jur. Andreea KISS,
Art Enterprise; Ec. Corina MAFTEI, Art Enterprise; Jur. Elena MANFRINATI, Art Enterprise; Jur.
Bernadett MARK, Art Enterprise; Alexandra RÎTEA, practician în insolvență, Hodoș Business
Recovery; Daniela MICU, director executiv, SOROCAPP
Keynote speakers:
• Prof. univ. dr. av. Mircea N. COSTIN, Universitatea „Babeș-Bolyai”,
Cluj-Napoca
Titlu rezervat
• Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, cercetător științific I, Institutul
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română;
arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera
de Comerț și Industrie a României
Arbitrajul comercial și protecția datelor personale
Abstract: Arbitrajul comercial și protecția datelor personale este un
aspect al disputei teoretice cu privire la interferența sau chiar
imixtiunea normelor de drept public în dreptul privat sau invers, uneori
calificarea influenței depinzând de ramura dinspre care se analizează
reglementarea. Regândirea protecției datelor în Uniunea Europeană
are un impact semnificativ în arbitrajul comercial. În prima parte a
articolului observăm protecția datelor în arbitraj. Pentru instanța
arbitrală, protecția datelor este o obligație de drept public, care se
alătura uneia, proprii, confidențialitatea. În primul rând, este
semnificativ să decelăm obligațiile curților arbitrale de protecție adatelor personale, de instituire a unor măsuri tehnice și organizatorice.
Un al doilea element, constă în distincția dintre confidențialitatea
arbitrajului și protecția datelor cu caracter personal. În al treilea rând,
sunt analizate documente recente, cum ar fi ICCA-IBA Roadmap to
Data Protection in International Arbitration. În al patrulea rând, avem
în vedere elemente de securitate cibernetică specifice arbitrajului
comercial. În partea a doua observăm arbitrajul în protecția datelor
personale. Se evidențiază rolul arbitrajului în soluționarea litigiilor
referitoare la protecția datelor, atât în ceea ce privește problemele de
arbitrabilitate, probatoriu și procedură cât și de soluționare a litigiilor
privind datele personale
• Prof. univ. dr. av. Ștefan DEACONU, Universitatea din București;
Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a României, București
Justiția arbitrală în vremea pandemiei
Abstract: Lucrarea se axează în jurul avantajelor pe care le prezintă
arbitrajul comercial pentru mediul de afaceri, în mod particular si
pentru economia unui stat, în general.
Perioada instituirii, în majoritatea statelor, a stării de urgență și a stării
de alertă datorate pandemiei de Covid-19, a determinat o reorientare
a mediului economic spre rezolvarea litigiilor comerciale mai repede și
cu costuri cât mai mici. Or, arbitrajul comercial a putut oferi mediului
de business această oportunitate a soluționării online a litigiilor făcând
ca relațiile economice să nu se blocheze datorită nefuncționării
justiției la parametrii optimi.
• Prof. univ. dr. av. Ioan SCHIAU, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera
de Comerț și Industrie a României
Metode de eficientizare a procedurii arbitrale.
Abstract: Într-o procedură arbitrală modernă, cheia soluționării
eficientă, în termeni optimi și previzibili, a cauzei supuse deciziei
Tribunalului arbitral, constă în organizarea desfășurării procedurii,
adecvat complexității și particularităților cauzei arbitrale. De aceea, în
arbitrajul instituționalizat, părților și Tribunalului Arbitral le sunt
oferite sau sugerate diverse metode de eficientizare a procedurii
arbitrale, metode care și-au dovedit meritele în practică și care pot
conduce la o soluționare mai rapidă, cu costuri mai reduse, în raport
de specificul disputei arbitrale.

Prof. univ. dr. Vasile LUHA, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba
Iulia
Arbitrajul instrument de evitare a incertitudinilor ce le produce legea
în mediul afacerilor
Abstract: autorul studiază mecanismele arbitrale dintr-o perspectivă
particulară, într-o metodologie proprie urmărind, evident, consecințe
practice.
Formulările sale dau expresie unor preocupări mai vechi de a studia
de efectele negative ce le produce – în viața civilă – incertitudinea
normei pozitive neclare, incomplete sau rău făcute, precum și
jurisprudența mereu neunitară.
Arbitrajul – ocazional sau instituțional – este analizat ca un instrument
special și opțional de protecție a subiecților antrenați în afaceri, care
încearcă să evite consecințele negative ale unor astfel de situații
neclare; altfel spus, arbitrajul este plasat într-un ansamblu
instituționalizat care ar avea menirea să protejeze suplimentar pe
titularii drepturilor subiective de echivocul reglementărilor și de
potențialul exces al agenților statali.
• Conf. univ. dr. av. Maria Dumitru, Universitatea „Ștefan cel Mare”,
Suceava; Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera
de Comerț și Industrie Iași
Intervenția instanței arbitrale asupra contractului – o abordare
comparativă
Abstract: Codul civil oferă instanței prerogative largi de apreciere şi
intervenție asupra voinței părților, cu scopul generos de a salva
contractul. În acest context ne-am propus să analizăm maniera în care,
concret, instanța arbitrală exercită puterea de modelare a contractului
comparativ cu instanța statală.
• Dr. Dragoș CĂLIN, șef Serviciu juridic S.I.F. Transilvania, Brașov;
arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera
de Comerț și Industrie a României
Arbitrabilitatea cererilor privind controlul de gestiune al asociaţilor
Abstract: Actualul Cod de procedură civilă, prin reconsiderarea
orientării tradiţionale referitoare la arbitrabilitatea litigiilor, a extins
perimetrul litigiilor arbitrabile prin renunţarea la vechea condiţie
privind caracterul patrimonial al litigiilor ce pot fi soluţionate pe calea
arbitrajului. În perimetrul extins al litigiilor arbitrabile se pot regăsi si o
mare parte a litigiilor ce izvorăsc din administrarea legii societăţilor

şi derularea operaţiunilor guvernate de această lege. În
acest context derivat din reglementările noului Cod de procedură civilă
valorificarea dreptului asociatului de a controla activitatea societăţii se
poate realiza şi prin intermediul Hotărârii pronunţată de Tribunalul
Arbitral.
• Dr. av. Alina COBUZ – BĂGNARU, lector universitar asociat, UMFST
Tîrgu Mureș; arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe
lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Schimbările aduse în practica arbitrajului și în Regulamentele de
arbitraj internaționale
Abstract: Orice modificare la nivel global implica reguli si schimbari
atat din perspectiva teoretica cat si practica. Arbitrajul institutional,
dar si arbitrajul ad-hoc incearca sa se adapteze acestor schimbari, de
exemplu in cazul arbitrajelor derulate in baza Regulamentului ICSID, sa
inregistrat o crestere constanta a numarului de audieri online. A fost
emis The Vienna Protocol – A Practical Checklist for Remote Hearings,
un ghid practic pentru partile care doresc audierile prin
videoconferinta. De asemenea, SCC (The Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce) – asigura case management
digitalizat încă din 2013. Începând cu septembrie 2019, toate cazurile
noi au fost administrate pe platforma SCC. SCC oferă serviciile
platformei gratuit pe perioada pandemiei pentru arbitrajele ad hoc.
ICC a implementat ”ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at
Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic”. În cazul în care o
convocare într-un anume loc fizic este necesară, dar imposibil de
realizat în condițiile actuale, părțile și tribunalele arbitrale ar trebui să
facă eforturi în scopul reprogramării audierilor sau conferințelor întrun
mod care să minimizeze întârzierile. Arbitrajul on-line implică
inclusiv audierea martorilor prin video-conferință. Ca orice schimbare
însă aceasta implică atât avantaje cât și dezavantaje. În categoria
avantajelor intră faptul că, documentele au putut fi accesate mult mai
ușor decât dacă ar fi fost în copii pe hârtie (un link cu un bundle cu
toate documentele); costuri mult mai scăzute (se renunță la deplasări,
plăți pentru cazare, copii documente etc), există un confort mult mai
mare atât fizic cât și psihic de a fi într-un mediu cunoscut. Totuși, există
și dezavantaje, de exemplu un dezavantaj este presiunea financiară:
instalarea unui sistem de videoconferință poate fi o povară financiară
pentru o companie de mici dimensiuni, deoarece este o tehnologie
destul de costisitoare și necesită întreținere regulată. Pe data de 5 mai
2020, 23 de state membre ale Uniunii Europene au semnat un Acord
pentru încetarea efectelor tratatelor de investiții bilaterale intra-UE (BIT). Printre aceste state se numără și Romania, semnatară a sute de
tratate bilaterale și multilaterale aflate actualmente în vigoare.
Acordul prevede 3 principale categorii de proceduri arbitrale:
proceduri de arbitraj încheiate; proceduri de arbitraj în derulare si
proceduri de arbitraj noi.
• Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-
Napoca
De la clauza compromisorie autentică la Hotărârea arbitrală
autentică: din lac în puț!
Abstract: actualul (deja nu prea noul) cod de procedură civilă este un
act normativ greu încercat, în care socoteala de acasă nu a bătut cu
cea din târg (decuplat, într-un mod bizar, de intrarea în vigoare a
codului civil, fapt ce a prelungit chinurile facerii cu circa doi ani, cu
soluții bizare, deseori încropite în grabă, cu o etimologie dubioasă și
un uz la fel de bizar), dar care a reprezentat un adevărat Eldorado
pentru orice jurist (oricât de profan sau savant nu ar fi fost). Oriunde
nu ai fi dat cu târnăcopul – „aurul” nu ezita să apară… Arbitrajul nu a
făcut notă discordantă. Inovații spectaculoase nu au ezitat să apară la
iveală – una mai „inovativă” și „spectaculoasă” decât cealaltă. Una
dintre premiere (nu am băga mâna în foc pentru „mondială și
absolută”, dar nici nu am găsit alta pereche) o reprezintă prevederile
art. 548 alin. (2) C. pr. civ. În aparență cuminte și de bun simț (dar cei
experimentați deja știu bine că aparențele înșală): „(2)În cazul în care
convenția arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului
de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun
imobil, convenția trebuie încheiată în formă autentică notarială, sub
sancțiunea nulității absolute.”. Vom încerca să explicăm de ce
aparențele înșală și de această dată, dar, cum o eroare nu vine
niciodată singură, o altă premieră – una și mai „inovativă” și mai
„spectaculoasă” decât prima (chiar dacă este în siajul celei dintâi) – nu
a întârziat să apară! Art. 603 alin. (3) C.pr.civ.: „În cazul în care
hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului
de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun
imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanței judecătorești ori
notarului public pentru a obține o hotărâre judecătorească sau, după
caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanța
judecătorească ori de către notarul public a respectării condițiilor şi
după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de către
părți a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va
proceda la înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de
proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în
cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de către instanță, în cadrul
procedurii de încuviințare a executării silite.” Lăsăm cititorul să decidă
care este „lacul” și care este „puțul” sau să găsească o expresie mai
potrivită pentru această situație, noi urmând să ne rezumăm doar la
„fapte reci”.
• Lector univ. dr. av. Raul MIRON, UMFST Tîrgu Mureș
Rolul dreptului internațional convențional în procedura de
recunoaștere a hotărârilor arbitrale străine. The role of treaty law in
the recognition procedure of foreign arbitral awards
Abstract: Acest articol are scopul de a explora și de a identifica dacă
există o obligație a judecătorului național de a lua în considerare
dreptul internațional convențional atunci când se aplică dispozițiile
Codului de procedură civilă într-o procedură de recunoaștere și
executare a unei hotărâri arbitrale străine. Analiza pornește de la
prevederile constituționale privind aplicarea dreptului internațional
public, precum și de la teoria generală a interpretării și aplicării
tratatelor internaționale și responsabilitatea statelor pentru actele
internaționale ilicite.
• Lector univ. dr. av. Raul-Felix HODOȘ, UMFST Tîrgu Mureș;
președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de
Comerț și Industrie Mureș
Argumentul specializării în alegerea arbitrajului ca mod de
soluționare a conflictelor.
Abstract: Alături de confidențialitate și celeritate, specializarea joacă
un rol extrem de important în alegerea arbitrajului, ca modalitate de
soluționare a litigiilor. Expertiza arbitrilor este cea care va conduce în
mod decisiv la rostirea unor hotărâri echitabile pentru părți, mai
degrabă decât aplicarea în sec a unor dispoziții legale asupra unor
situații litigioase concrete. Interpretarea în spiritul legii a normelor nu
poate fi realizată în lipsa unor cunoștințe teoretice și practice
temeinice, condiție care poate fi îndeplinită numai rareori în sistemul
public de justiție.
Moderatori:
• Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru,
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj
• Lector univ. dr. av. Raul-Felix HODOȘ, UMFST Tîrgu Mureș; președintele Curții de
Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș

Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 4), 2017

Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 3), 2016

Detalii privind prima ediţie a conferinţei

Detalii privind a doua ediţie a conferintei


Posted in Evenimente.aaaa