Skip to content


Conferinta stiinţifică naţională Aspecte actuale privind regimul juridic al proprietăţii publice în România din perspectiva codificarii dreptului administrativ, 24 iunie 2015

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

I N V I T A Ţ I E

Conferinta stiinţifică naţională

Aspecte actuale privind regimul juridic al proprietăţii publice în România din perspectiva codificarii dreptului administrativ

 

Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, Biblioteca Academiei Române

24 iunie 2015, ora 10

AGENDA

 

Prof. univ.dr. Mircea DuţuCuvânt introductiv: Noua doctrină administrativistă şi codificarea dreptului administrativ român

Secretar de Stat Sirma CaramanPreocupări ale Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice privind reglementarea proprietăţii publice şi a domeniului public în viitorul Cod Administrativ al României

Prof. univ.dr. Marilena UliescuFuncţiile proprietăţii publice în contextul Codului civil (în vigoare) şi în perspectiva viitorului Cod administrativ

Prof. univ.dr. Dana TofanRegimul proprietăţii publice: obiect al Codului civil sau al Codului administrativ?

Prof. univ.dr. Verginia VedinaşNereguli privitoare la domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale desprinse din activitatea Curţii de Conturi a României

Prof. univ.dr. Nicolae PopaArgumente privind apartenenţa domeniului public şi a proprietăţii publice la ramura dreptului administrativ

Prof. univ. dr. Ioan AlexandruTradiţie şi modern în construcţia ordinii juridice naţionale

Lector univ. dr. Alexandru CiobanuUnele observa’ii privind regimul concesiunilor

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞandruImpactul art. 345 TFUE asupra regimului juridic al proprietăţii publice în România

Intervenţii:

prof. univ. dr. Emil Bălan

jud. Marius Mazilu

drd. Aurora Damcali

Moderatori:

Prof. univ.dr. Verginia Vedinas

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru

evenimente.JURIDICE.ro

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail – mihai.sandru@gmail.com

Posted in Evenimente.aaaa