Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european nr. 2 din 2015

RRDE – Revista romana de drept european nr. 2 din 2015

 

INTERVIU
Joseph H.H. WEILER. Despre ordini juridice, dreptul Uniunii Europene şi judecătorul constituţional naţional

DOSAR – Dialogul între ordinea juridică a Uniunii Europene şi cea naţională
Koen LENAERTS. Principiul recunoaşterii reciproce în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie
Michal BOBEK. Curtea de Justiţie, instanţele naţionale şi spiritul cooperării: între Dichtung und Wahrheit
Tudorel TOADER, Marieta SAFTA. Controlul de constituţionalitate al legii de transpunere a directivei

VARIAE
Jesper SVENNINGSEN et Karim KOURI. Actualité et jurisprudence récente (2013-2014) du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne («TFP»)
Michel V. M. van BEEK. La proposition de directive de la Commission relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes: Initiative courageuse et visionnaire ou téméraire?

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Camera a doua, hotărârea din 5 decembrie 2013, cauza C-514/12, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs, EU:C:2013:799
CJ, Camera a opta, hotărârea din 12 decembrie 2013, cauza C-486/12, X, EU:C:2013:836
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 19 decembrie 2013, cauza C-274/12 P, Telefónica/Comisia Europeană, EU:C:2013:852
CJ, Camera a doua, hotărârea din 16 ianuarie 2014, cauza C-378/12, Onuekwere, EU:C:2014:13
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 22 ianuarie 2014, cauza C-270/12, Regatul Unit/Parlamentul European şi Consiliul, EU:C:2014:18
CJ, Camera a treia, hotărârea din 13 februarie 2014, cauzele conexate C-419/12 şi C-420/12, Crono Service şi alţii, EU:C:2014:81
CJ, Camera a cincea, ordonanţa din 6 februarie 2014, cauza C-28/13 P, Thesing şi Bloomberg/BCE, EU:C:2014:230
CJ, Camera întâi, hotărârea din 27 februarie 2014, cauza C-133/12 P, Stichting Woonlinie şi alţii/Comisia Europeană, EU:C:2014:105

AGORA
Elena Simina Tănăsescu (coord.) [Mihai ŞANDRU]. Lobby în România vs. Lobby în UE, Institutul European din România, 2015
Giuseppe MARTINICO [Andreea GORGAN]. The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process. The frustrating knot of Europe

Redactor Sef: Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa