Skip to content


CSDE: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIN 2013

Centrul de Studii de Drept European – departament al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIN 2013

 În anul 2013 activitatea Centrului de Studii de Drept European – departament al Institutului de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române s-a axat pe organizarea de dezbateri şi conferinţe ştiinţifice pentru diseminarea informaţiilor relevante în domeniul dreptului european, dar şi editarea unor volume, care fac parte din programele de cercetare. De asemenea, am fost implicaţi în realizarea platformei IADUER – disponibilă la adresa iaduer.ro – care are o revista on-line (Afaceri juridice europene) şi baza de date cu toate trimiterile preliminare formulate de către instanţele române.

Volume publicate în 2013:

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Refuzul instanţelor naţionale de a trimite intrebări preliminare. Jurisprudenţă românească, Ed. C. H. Beck, 2013, 978-606-18-0176-3, 512 p.

http://www.beckshop.ro/refuzul_instantelor_nationale_de_a_trimite_intrebari_preliminare-p6327.html

Daniel Mihail Sandru (ed.), Constantin Mihai Banu (ed.), Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law, Editura Universitară, Bucharest, 2013, ISBN 978-606-591-651-7

http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/interviewing_european_union_wilhelm_meister_in_eu_law/10468

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept [The preliminary rulings procedure. Principles of European Union law and experiences encountered in the Romanian legal order], Ed. C.H.Beck, 2013, ISBN 978-973-115-941-6, 712 p.

http://www.beckshop.ro/procedura_trimiterii_preliminare_principii_de_drept_al_uniunii_europene_si_experiente_ale_sistemului_roman_de_drept-p5751.html

Dezbateri şi conferinţe

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) al Universităţii din Bucureşti, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), în realizarea programului de cercetare „Cultura dreptului european”, dezbaterea Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si aspecte aferente autonomiei statelor membre, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, 11 decembrie 2013

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2322

Asociaţia Română  de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Societatea de Ştiinţe Juridice, în realizarea programului de cercetare  „Cultura dreptului european”, conferinţa Dreptul societar în România şi în Uniunea Europeană. Ediţia a III-a, Academia Română,  20 noiembrie 2013

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2320

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), Uniunea Juriştilor din România – Publicaţiile “Dreptul”, Asociaţia Română de Drept Penal, în realizarea programului de cercetare „Cultura dreptului european” dezbaterea Actualitatea dreptului european şi internaţional penal, Academia Română, 11 noiembrie 2013

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2313

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) al Universităţii din Bucureşti, în seria în realizarea programului de cercetare „IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene în România”, Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare, Academia Română, 23 octombrie 2013

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2286

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Editura C. H. Beck organizează, în realizarea programului de cercetare  „IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene în România”, conferinţa Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, 19 iunie 2013, Amfiteatrul Ion Heliande Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române.

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2214

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene şi Aociaţia Forumul Judecătorilor, în realizarea programului de cercetare  „Cultura dreptului european”, 13 iunie 2013, Academia Română, dezbaterea Cine protejează drepturile omului în Europa? Proiectul revizuit de aderare a Uniunii Europene la Convenţia şi raportul explicativ al Acordului de Aderare – pretext pentru dezbatere

Detalii: http://www.csde.ro/?p=2183

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), în realizarea programului de cercetare „Cultura dreptului european”, Conferinţa Dreptul european al contractelor Academia Română, 29  mai 2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2167

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Editura Universitară, în realizarea programului de cercetare „Cultura dreptului european”, 24 aprilie 2013,  Academia Română, Conferinţa „Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective”. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2144

Dezbaterea „Tineri cercetători despre interpretarea şi aplicarea dreptului UE în România””, în realizarea programului de cercetare „IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene în România”, 3 aprilie 2013, Academia Română. http://www.csde.ro/?p=1506

Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE), în realizarea programului de cercetare „Cultura dreptului european”, Conferinţa Dreptul constituţional al Uniunii Europene, 27 martie 2013, Aula Academiei Române.

Lansări de carte:

Florin Răzvan Radu, Drept european si international penal, Ed. C. H. Beck, 2013 – în cadrul dezbaterii din 11.11.2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2313

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudenţa românească, Ed. C. H. Beck, 2013 – în cadrul dezbaterii din 23.10.2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2286

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, Ed. C. H. Beck, 2013 – în cadrul dezbaterii din 19.06.2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2214

Gina Orga-Dumitriu, Dreptul european al contractelor. Realitati. Influente. Domeniu de aplicareC. H. Beck, 2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2167

Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2012. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (vol.VIII), Editura Universitară. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2144

Florentina Dragomir, Daniel Gradinaru, Executarea mandatului european de arestare de către instanţele române. Jurisprudenţă comentată”, C. H. Beck, 2013, http://www.csde.ro/?p=1506

Prezentări volume:

Prezentarea volumului Hans-Wolfgang Micklitz (ed.), Bruno De Witte (ed.), The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States, Intersentia, 2012, ISBN 978-9-40000-026-1, xiv + 414 p. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2322

Robert Schuetze, Dreptul constituţional al Uniunii Europene, Editura Universitara , 2013. Detalii: http://www.csde.ro/?p=2061

Prezentarea volumului Fundamental Rights and Principles. Liber Amicorum Pieter van Dijk, Marjolein van Roosmalen (ed.), B.P. Vermeulen (ed.), Fried van Hoof (ed.), Marten Oosting (ed.), Intersentia, 2013, ISBN 978-1-78068-108-5, xlvi + 584 pp. Detalii:  http://www.csde.ro/?p=2183

Parteneri media

Activităţile CSDE au fost reflectate de către site-urile de specialitate (www.juridice.ro, www.avocatnet.ro, www.caleaeuropeana.ro, www.infolegal.ro), agenţiile de presă (în special, Agerpress, www.agerpres.ro), precum şi de partenerii noştrii editoriali: Editura C.H. Beck, Editura Universitară, Editura Universul Juridic.

Un rol activ în reflectarea evenimentele CSDE l-a avut site-ul juridic www.juridice.ro

Edituri partenere: Editura Universitară, Editura  Universul Juridic, Editura C.H. Beck, Editura Hamangiu.

Principalii parteneri pentru publicarea materialelor au fost Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer), Revista Curierul Judicial (C.H.Beck)

Programe de cercetare:

„Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER) – realizat împreună cu Asociaţia Română de Drept şi Afcaeri Europene (ARDAE), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România;

„Metodologia cercetarii dreptului Uniunii Europene”

„Cultura dreptului european” – dezbateri cu personalităţi şi tineri cercetători; prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere (din ţară – C.H.Beck, Universitară, Universul Juridic, Wolters Kluwer, sau din străinătate – Bruylant, Cambridge University Press, Hart Publishing, Oxford University Press, T.M.C. Asser Press, Wolters Kluwer International);

„Consultări europene” – program destinat întăririi capacităţii proactive (de anticipare) a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene;

Proiectul „JurisClasor CEDO (Clasorul de jurisprudenţă CEDO)” – se desfăşoară în baza unui parteneriat cu Editura Universitară, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) şi Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, are ca scop publicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română şi cuprinde trei secţiuni distincte, respectiv o culegere tipărită anual cu toate hotărârile de condamnare a României cu analiza consecinţelor şi a autorităţilor potenţial responsabile, o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum şi o bază de date cu motor de căutare avansată (www.hotararicedo.ro).

Coordonator Centrul de Studii de Drept European

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, CS II

Posted in Afaceri juridice europene, Alte publicatii, Cercetare, Cultura dreptului european, Despre noi, Publicatii, Rapoarte anuale, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa