Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2013


A apărut RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2013

INTERVIU
Marie-Luce PARIS, University College Dublin

DOSAR – Drepturile omului şi Uniunea Europeană
Simona ŞANDRU. Scurte consideraţii privind monitorizarea datelor de trafic şi drepturile de proprietate intelectuală. Abordări europene
Mihaela VRABIE. Domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

DREPT PRIVAT EUROPEAN
Gina ORGA-DUMITRIU. Europenizarea dreptului contractual. Contribuţia libertăţilor de circulaţie
Flavius Alexandru BOAR. Cadrul normativ european al circulaţiei contractelor imobiliare
Manuel GUŢAN. Rolul dreptului comparat în construcţia dreptului Uniunii Europene

DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI INSTANŢELE STATELOR MEMBRE
Emanuela MATEI. The sanction regime applicable to an illegal direct award initiated before the Remedies Directive has taken full effect

OPINII
Filippo FONTANELLI. Reflecţii privind alegerile făcute de Curtea Europeană de Justiţie în hotărârea Kücükdeveci
Valerius M. CIUCĂ. Filosofia comunicărilor juridice interpretative ale Comisiei Europene sau caduceul dezaripat al lui Hermes-Mercurius, desenat cu cerneală simpatică. Marginalii la o recentă hotărâre a Tribunalului Uniunii Europene
Julia LAFFRANQUE. FIDE – Unind minţi remarcabile ale dreptului european: cei 50 de ani ai Federaţiei Internaţionale de Drept European

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE. Mihai BANU, selecție
CJ, Camera a patra, hotărârea din 24 mai 2012, cauza C-97/11, Amia SpA, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 iunie 2012, cauza C-489/10, Bonda, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, hotărârea din 12 iulie 2012, cauza C-138/11, Compass-Datenbank GmbH, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a patra, hotărârea din 12 iulie 2012, cauza C-171/11, Fra.bo SpA/DVGW, nepublicată în Rep.
CJ, Camera a doua, hotărârea din 12 iulie 2012, cauza C-146/11, AS Pimix, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, ordonanţa din 12 iulie 2012, cauza C-466/11, Currà şi alţii, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 19 iulie 2012, cauza C-130/10, Parlamentul European/Consiliul, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 septembrie 2012, cauza C-83/11, Rahman şi alţii, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 septembrie 2012, cauza C-355/10, Parlamentul European/Consiliul, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a doua, hotărârea 6 septembrie 2012, cauza C-490/10, Parlamentul European/Consiliul, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, hotărârea din 6 septembrie 2012, cauzele conexate C-147/11 şi C-148/11, Czop şi Punakova, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, hotărârea din 6 septembrie 2012, cauza C-544/10, Deutsches Weintor, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a opta, hotărârea din 6 septembrie 2012, cauzele conexate C-422/11 P şi C-423/11 P, PUKE şi Republica Polonă/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 16 octombrie 2012, cauza C-614/10, Comisia Europeană/Republica Austria, nepublicată încă în Rep.

AGORA
Mihai BANU. The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States. Hans-W. MICKLITZ şi Bruno DE WITTE (ed.)

Redactor sef,

Prof. univ. dr. Mihai Şandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa