Skip to content


Dezbaterea Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si aspecte aferente autonomiei statelor membre, 11.12.2013

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) al Universităţii din Bucureşti

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE), în realizarea programului de cercetare Cultura dreptului european, vă adresează invitaţia de participare la

dezbaterea

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si aspecte aferente autonomiei statelor membre

Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Sala Petre Antonescu,

11 decembrie 2013, ora 16

Dezbaterea este prilejuită de prezentarea volumului Hans-Wolfgang Micklitz (ed.), Bruno De Witte (ed.)The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States, Intersentia, 2012, ISBN 978-9-40000-026-1, xiv + 414 p..

La dezbatere vor participa prof. univ. dr. Simina Tănăsescu şi prof. univ. dr. Mihai Şandru.

Volumul prezentat, divizat în şase părţi (dintre care patru centrale – autonomia statelor membre din perspectiva competenţelor; piaţa internă, cetăţenia şi migraţia; drepturi fundamentale; autonomia procedurală), reunind 15 contribuţii, are la origine o conferinţă organizată în 2009 la Institutul Universitar European de la Florenţa. Justificarea generală a demersului este prezentată în chiar începutul celui dintâi capitol, care de altfel constituie prima secţiune a cărţii (Hans-W. Micklitz şi Hanna Schebesta, „Judge-made Integration?”): în contextul integrării europene, odată cu apropierea realizării pieţei interne se întrevede şi întrebarea privind natura dorită şi finalitatea dimensiunii interne a Uniunii, iar dificultatea curentă rezidă în definirea limitelor integrării europene în plan intern. Autorii apreciază că, în prezent, paradigma juridică a proiectului integrării europene având ca direcţie unică armonizarea juridică mai intensă nu mai este de actualitate, fiind astfel necesară o examinare a rolului recent al Curţii Europene de Justiţie şi a autonomiei statelor membre.

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Partener media: juridice.ro

Parteneri ai acestui eveniment: Editura Universitară, Editura Wolters Kluwer, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Societatea de Stiinte Juridice..

www.iaduer.ro www.cdcip.ro www.ardae.ro www.csde.ro

 

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente.aaaa