Skip to content


12.11.2008 – Masa rotundă „Cauza Jipa. Cetăţenie a Uniunii Europene şi dreptul la liberă circulaţie şi şedere în context românesc”

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, organizează în Sala de Consiliu de la sediul său, Calea 13 Septembrie, nr. 13, la data de 12 noiembrie 2008, ora 14

 

Masa rotundă Cauza Jipa. Cetăţenie a Uniunii Europene şi dreptul la liberă circulaţie şi şedere în context românesc

 

Această a doua manifestare a Centrului doreşte să instituţionalizeze dezbaterile şi schimbul de opinii asupra variilor aspecte ale dreptului comunitar, cu relevanţă asupra sistemului juridic românesc.

Masa rotundă îşi propune abordarea concretă şi totodată aprofundată a cauzei C-33/07 („Jipa”), ce reprezintă prima acţiune preliminară adresată de o instanţă românească Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

În consecinţă, masa rotundă se va centra, în special, pe următoarele probleme (lista nefiind exhaustivă):

– detalii tehnice referitoare la acţiunea preliminară şi la întrebările adresate de către instanţa românească;

– prezentarea litigiului principal în cauza Jipa;

– jurisprudenţa naţională românească relevantă pentru cauza C-33/07;

– regimul juridic instituit prin Directiva 2004/38;

– „ordinea publică” si „siguranţa publică” în dreptul comunitar, circumstanţiate „şederii ilegale”;

– semnificaţia conduitei personale în raport cu ordinea publică sau siguranţa publică;

– aplicarea principiului proporţionalităţii pentru o măsură naţională de restrângere a dreptului la liberă circulaţie a unui cetăţean al Uniunii Europene;

– jurisprudenţa CJCE în materie.

Textul integral al invitatiei.

Parteneri: juridice.roinfolegal.roEditura Universitară, Tribuna Economică, Revista Română de Drept Comunitar, Euroconsultanţă, ARDAE (Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene).

NOTA. Materialele conferintei au fost publicate in RRDC, nr. 5/2008 (cuprinspdf)

AGENDA CONFERINTEI

Moderatori: Prof. Nicoale Turcu – Preşedinte al Secţiei de Drept Privat – Consiliul
Legislativ din România şi Mihai Şandru – CSDE
Raportori:
Dr. Carmen Popoiag, judecător, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Lector dr. Roxana Popescu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Dr. Nicolae Dragos Poeşteanu, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
Mihai Banu, colaborator permanent – Revista Română de Drept Comunitar

Comitetul de organizare: Nicolae Turcu, dr. Mihai Sandru, Mihai Banu.

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Despre noi, Evenimente, Revista Romana de Drept European, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa