Skip to content


21.01.2009 – Colocviul Acţiunea preliminară în cadrul instanţelor naţionale de ultim grad – art. 234 par. (3) CE. Încheierea ICCJ din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, organizează în Sala de consiliu de la sediul său, Calea 13 Septembrie, nr. 13, la data de 21 ianuarie 2009, ora 13

 conferinta Acţiunea preliminară în cadrul instanţelor naţionale de ultim grad – art. 234 par. (3) CE. Încheierea ICCJ din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom

Acest al treilea colocviu pe care CSDE îl organizează, în luna ianuarie 2009, îşi propune continuarea seriei de discuţii aplicate asupra dreptului comunitar, continuând cu analiza experienţelor româneşti în materie.

În luna noiembrie 2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins – prin încheiere – cererea uneia dintre părţi pentru a se adresa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) o întrebare preliminară referitoare la interpretarea dreptului comunitar (dispoziţii ale Tratatului CE în materia liberei circulaţii a mărfurilor). Cererea de sesizare a CJCE a fost respinsă, în principal, motivat de raportul dintre momentul aderării României la Uniunea Europeană şi anterioritatea dispoziţiilor naţionale vizate în întrebarea preliminară, cu susţinerea neretroactivităţii dreptului comunitar.

  În consecinţă, colocviul se va centra, în special, pe următoarele probleme (lista nefiind însă exhaustivă):

– obligaţia instanţelor naţionale împotriva căror hotărâri nu există vreo cale de atac în dreptul intern (i.e. instanţe naţionale de ultim grad) de a sesiza CJCE în ipoteza existenţei unor neclarităţi cu privire la dreptul comunitar (art. 234 par. (3) CE);

– acte clair/acte eclairé în jurisprudenţa CJCE;

– posibilitatea de transpunere a aprecierilor conţinute în hotărârea CJCE în cauza C-304/04, Ynos kft/János Varga la circumstanţele litigiului Petrom;

– pertinenţa şi consecinţele jurisprudenţei Köbler (C-224/01);

– măsura în care instanţele naţionale trebuie să se informeze cu privire la jurisprudenţa comunitară (un exemplu în acest sens este hotărârea în cauza C-453/00, Kühne & Heitz).

AGENDA

Prof. Andrei Popescu, Consiliul Legislativ din Romania

Prof. Dumitru Mazilu

Prof. Nicolae Turcu, Presedinte, Sectia de Drept Privat, Consiliul Legislativ din Romania

Carmen Ilie, Judecator, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Acţiunea preliminară în cadrul instanţelor naţionale de ultim grad – art. 234 paragraful al treilea CE. Incident procedural. Încheierea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom

Cornel Popa, Ioana Gelepu, Tuca si asociatii,  Probleme privind admisibilitatea sesizării Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Studiu de caz

Raluca Bercea, O analiza a Incheierii din 8 noiembrie 2007 din Dosarul nr. 8073/2/2006 al ICCJ din perspectiva unei tipologii a reticentelor judecatorului national fata de dreptul comunitar

Diana Ungureanu, Cererile de pronunţare a unei hotărâri preliminare privind fapte petrecute înainte de aderare. Cauza C‑64/06, Telefónica

Andreea TabacuCâteva consideraţii asupra admisibilităţii sesizării Curţii Europene de Justiţie de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 8073/2/2006

Prof. Simina Elena Tănăsescu

Avocat Octavian Curelea, Dreptul comunitar – intr-o interferenta fluida cu garantiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului

 Moderator Lector dr. Mihai Sandru

Comitetul stiintific si de organizare: Nicolae Turcu, dr. Mihai Sandru, Andrei Savescu, Mihai Banu.

Posted in Cercetare, Evenimente, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa