Skip to content


25.09.2008 – Temeiul juridic al actelor CE/UE. Pertinenţă şi consecinţe

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice, din cadrul Academiei Române, organizează la sediul său din Calea 13 Septembrie, nr.13, la data de 25 septembrie 2008, ora 12

ConferintaTemeiul juridic al actelor CE/UE. Pertinenţă şi consecinţe

 

Conferinta îşi propune abordarea concretă şi totodată aprofundată a celor mai importante tendinţe care se pot discerne în dreptul comunitar/european în privinţa modului în care instituţiile comunitare (în special Comisia Europeană în calitatea sa de iniţiator al legislaţiei comunitare) îşi motivează opţiunea pentru un anumit temei al unui act normativ, precum şi a modului în care Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a abordat, în jurisprudenţa sa, această problematică.

În consecinţă, masa rotundă se va centra, în special, pe următoarele probleme (lista nefiind exhaustivă):

– temeiul juridic al adoptării actelor juridice comunitare (directive, regulamente) în diferite materii: Piaţa internă, drept internaţional privat – Roma I şi Roma II, societăţi comerciale, protecţia consumatorilor etc.;

– acţiunea în anulare – (art. 230 CE) care are ca obiect, printre altele, contestarea temeiului juridic al actului atacat;

– conflictul între pilonii Uniunii Europene, cu referire la promovarea actelor UE/CE (decizii-cadru, directive);

– exemple (studii de caz) din jurisprudenţa CJCE în materie.

AGENDA EVENIMENTULUI

 

12.30-13  – Înregistrarea participanţilor

 

Sesiunea I. Moderatori: Prof. univ. dr. Emil Moroianu şi Prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu

 Cuvânt de deschidere:  Prof. univ. dr. Emil Moroianu

 Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, Impactul respingerii Tratatului de la Lisabona asupra sistemului decizional în Uniunea Europeană

 Prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu, Universitatea din Bucureşti, Metisajul juridic şi limitele controlului jurisdicţional 

Nicolae Turcu, Preşedinte al Secţiei de Drept Privat, Consiliul Legislativ, Lex obligationis europeană – preludiul la un drept internaţional privat comunitar [Roma I şi Roma II]

 Prof. univ. dr. Andrei Popescu, Şeful Departamentului pentru armonizarea legislatiei cu reglementările Uniunii Europene, Considerente asupra temeiului juridic al adoptării unor regulamente comunitare atipice şi, respectiv, al adaptării unor regulamente şi directive

14.40 – 15.00 – Pauză de cafea

 Sesiunea a II-a. Moderatori: Mihai Banu şi Mihai Şandru

Prof. univ. dr. Emil Moroianu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Este valid modelul kelsenian în dreptul comunitar?

Lector univ. dr. Anamaria Groza, Motivarea actelor comunitare din perspectiva jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, referitoare la principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii

Mihai Banu, Un exemplu recent privind conflictul între pilonii UE. Hotărârea CJCE în cauza C-91/05, Consiliul/Comisia

 Lector dr. Mihai Şandru, Jurisprudenţa CJCE (cauza C-208/00 – Überseering) – temei pentru modificarea reglementărilor în materia societăţilor comerciale

Claudia Cristina Berghezan, Tipologia discriminării

Discuţii 16.00 – 16.30

Închiderea sesiunii de discuţii – 16.30.

Comitetul de stiintific si de organizare: prof. univ. dr. Emil Moroianu, dr. Mihai Sandru, Mihai Banu, Andrei Savescu.

Posted in Autori si conferentiari, Cercetare, Cultura dreptului european, Despre noi, Evenimente.aaaa