Skip to content


Raportul Centrului de Studii de Drept European – 2009

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

RAPORT ANUAL – 2009

1. Funcţionarea Centrului de Studii de Drept European (CSDE)

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (în continuare, CSDE) este o unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, constituit prin decizie a Prezidiului Academiei Române în 2008.

CSDE funcţionează din anul 2009, când a fost aleasă conducerea centrului şi când s-a profilat echipa care formează acest Centru.

2. Componenţa

CSDE s-a constituit în următoarea componenţă, cu cercetători din celelalte două departamente:
Conf. univ. dr. Mihai Şandru, Şef departament, CS II.
Roxana Munteanu, CS II
Dr. Simona Maya Teodorescu, CS III
Drd. Ionuţ Ifrim, CS III
Ca urmare a modificărilor legislative d-na Roxana Munteanu a fost pensionată, iar Simona Maya Teodoroiu s-a suspendat până la sfârşitul anului 2010.
Continuăm să lucrăm cu specialişti din afara CSDE, amintind:
Nicolae Turcu, Preşedintele Secţiei de Drept Privat, Consiliul Legislativ din România
Mihai Banu, cercetător privat şi redactor-şef adj. al Revistei române de drept comunitar.

3. Activităţi desfăşurate:

Activitaţile desfăşurate de Centrul de Studii de Drept European în anul 2009 nu au fost finanţate de la bugetul public şi nu au fost susţinute (sponsorizate) de instituţii publice sau societăţi comerciale cu capital de stat.

3.1. Seria de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe

25 septembrie 2008 – Masa rotundă „Temeiul juridic al actelor CE/UE. Pertinenţă şi consecinţe”

12 noiembrie 2008 – Masa rotundă „Cauza Jipa. Cetăţenie a Uniunii Europene şi dreptul la liberă circulaţie şi şedere în context românesc”

21 ianuarie 2009 – Colocviul „Acţiunea preliminară în cadrul instanţelor naţionale de ultim grad – art. 234 par. (3) CE. Încheierea ICCJ din 8 noiembrie 2007 în cauza Petrom”.

26 februarie 2009 – Colocviul „Implicaţii de ordin juridic ale viitoarei declaraţii de acceptare a competenţei CJCE în cadrul pilonului III al UE – cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală (art. 35 UE)”.

20 martie 2009 – Colocviul „Taxa auto din perspectiva dreptului comunitar”.

20 mai 2009 – Colocviul „Interpretarea şi aplicarea regulamentului comunitar în dreptul naţional. Condiţii şi elemente. Studiu de caz: Regulamentul (CE) nr. 1408/71”.

18 iunie 2009 – Colocviul – „Întrebarea preliminară şi protecţia drepturilor omului. Studii recente de caz: cereri de interpretare a unor dispoziţii ale Convenţiei europene a drepturilor omului şi, respectiv, ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”

7 iulie 2009 – Colocviul – «Libertatea de stabilire. Transferul sediului unei societăţi într un stat membru diferit de statul în care a fost constituită: cauza Cartesio, C-210/06»

29.09.2009 – Conferinţa «Libera circulaţie a lucrătorilor şi serviciilor. Repere privind cadrul juridic comunitar al recunoaşterii reciproce a diplomelor»

30.10.2009 – Conferinţa «Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale conform Regulamentului (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 (Regulamentul ROMA I)»

18.11.2009 – Conferinţa «Diviziunea şi echilibrul puterilor în Uniunea Europeană. Întinderea şi semnificaţia principiilor generale de drept comunitar: Hotărârea CJCE în cauza C-101/08, Audiolux»

3.2. Seria „Consultări europene”

„Adoptarea ISA la nivelul UE” (CSDE-SCE-01)”, desfăşurat în iulie-septembrie 2009.
Coordonator proiect: lector univ. dr. Andrei Săvescu, director al Revistei de Note şi Studii Juridice
Cercetare: Maria Bădoi
Rezultatul proiectului a fost publicat în Revista română de drept comunitar, nr. 4/2009.

„Modificarea normelor de concurenţă aplicabile în sectorul distribuţiei”. (CSDE-SCE-2), desfăşurat în iulie -august 2009.
Proiectul a fost realizat de lector univ. dr. Diana Elena Ungureanu.
Rezultatul proiectului a fost publicat în Revista română de drept comunitar, nr. 4/2009.

3.3. CSDE – parteneri în alte activităţi ştiinţifice

Conferinţa „Jurindex”, 21.05.2009 (Jurindex este un serviciu gratuit, care îşi propune să ofere accesul liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţe. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii)

Conferinţele „Revistei Forumul Judecătorilor”

3.4. Publicaţii

Volumul Anuarul Centrului de Studii de Drept European, Editura Universitară, în curs de apariţie.

Publicarea unor „dosare” în Revista română de drept comunitar (RRDC): cauza Jipa (nr. 6/2008), dosar „Consultări europene” (4/2009).

3.5. Lansări de carte

– Costel Gîlcă, Codul european al muncii şi securităţii sociale. Adnotat, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009 – 18.06.2009
– Florin Răzvan Radu, Cooperare judiciară internaţională şi europeană în materie penală, Wolters Kluwer, 2009 – 29.09.2009.
– Claudiu Dinu, Normele de procedură civilă, Editura Universul Juridic, 2009 – 30.10.2009
– Cristian Gheorghe, Drept comercial european, C.H.Beck, 2009 – 18.11.2009

3.6. Parteneriate

– parteneriat cu Societatea de Ştiinţe Juridice şi Institutul European din România, pentru realizarea a două site-uri web: www.cjce.ro şi www.eulaw.ro – proiect
– parteneriat cu Forumul Judecătorilor din România (www.forumuljudecatorilor.ro)

3.7. Parteneri instituţionali

Partener media: www.juridice.ro, www.infolegal.ro, wwww.euractiv.ro.
Edituri partenere: Editura Wolters Kluwer, Editura Universitară, Editura Universul Juridic, Editura C.H. Beck, Editura Hamangiu.
Principalii parteneri pentru publicarea materialelor au fost Revista Română de Drept Comunitar (RRDC) şi Revista de Note şi Studii Juridice (www.rnsj.ro)

3.8. Reflectarea evenimentelor

Activităţile CSDE au fost reflectate de către site-urile de specialitate (www.juridice.ro, www.infolegal.ro, www.euractiv.ro), agenţiile de presă (Agerpress – http://foto.agerpres.ro/index.php?i=3528911).
Un rol activ în reflectarea evenimentele CSDE l-a avut site-ul juridic www.juridice.ro

3.9. Grup de discuţii on-line

Grupul CSDE on-line are în jur de 100 de participanţi, majoritatea cadre didactice, formatori INM, funcţionari ai instituţiilor europene şi naţionale din domeniul de referinţă al Centrului. http://groups.yahoo.com/group/csde/
CSDE susţine activitatea blogului Dreptul comunitar al afacerilor. Blog – ca sursă de trimiteri către surse ştiinţifice în mediul on-line. http://eubusinesslaw.wordpress.com/

3.10. Susţinerea evenimentelor

Evenimentele CSDE au fost susţinute de către PeliFilip, avocat George Coca, avocat Dan Cimpoeru, avocat Dan Costea, editura Universul Juridic şi editura C.H.Beck.
Mapele conferinţelor CSDE au fost tipărite de către Editura Universitară – director Vasile Muscalu.
Activităţile CSDE au fost reflectate de către „Revista Română de Drept Comunitar”, unde au fost publicate şi studii ale participanţilor.
Activităţile centrului vor fi reflectate pe site-ul web propriu www.csde.ro

Conf. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru

ACADEMIA ROMÂNĂ, INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN,
Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, 050711, Bucureşti; România, Tel: (004)021- 318.81.30; fax: (004)021- 318.24.53; contact@csde.ro, www.csde.ro

Posted in Despre noi, Rapoarte anuale.aaaa