Skip to content


Revista romana de drept comunitar [european], nr. 2 din 2010

Revista romana de drept comunitar [european], nr. 2 din 2010

DOCTRINĂ

Michal BOBEK, Învăţând a conversa: trimiteri preliminare, instanţele noilor state membre şi Curtea de Justiţie

Morten BROBERG, Trimiteri preliminare de la organisme ale administraţiei publice: Când sunt competente organismele administraţiei publice să efectueze trimiteri preliminare către Curtea Europeană de Justiţie?

Xavier GROUSSOT, Spirit, eşti aici? Dialog judiciar consolidat şi procedura trimiterii preliminare

Barry RODGER, Diana UNGUREANU, Article 234 EC and Competition Law

Raluca BERCEA, Critica principiului subsidiarităţii (anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona)

Bianca Maria Carmen PREDESCU, Tratatul de la Lisabona – continuitate şi noutate în gândirea instituţională a Uniunii Europene

Constanţa MĂTUŞESCU, Consideraţii privind aplicarea dreptului Uniunii Europene la nivelul autorităţilor locale

JURISPRUDENŢĂ

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE

(selecţie şi comentarii realizate de Mihai BANU și MIhai ȘANDRU)

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 5 martie 2009, cauza C-222/07, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)/Administracíón General del Estado şi alţii, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Marea Cameră, hotărârea din 24 martie 2009, cauza C-445/06, Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera întâi, hotărârea din 23 aprilie 2009, cauzele conexate C-261/07 şi C-299/07, VTB-VAB NV/Total Belgium NV, Galatea BVBA/ Sanoma Magazines Belgium NV, nepublicată încă în Rep.

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 30 aprilie 2009, cauza C-531/07, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH, nepublicată încă în Rep.

CJUE, Camera întâi, hotărârea din 21 ianuarie 2010, cauza C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o., nepublicată încă în Rep.

RECENZII

Michael Dougan şi Samantha Currie (ed.), 50 Years of the European Treaties. Looking Back and Thinking Forward

ACTIVITATEA CENTRULUI DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (CSDE)

Valeriu M. CIUCĂ, Conferinţa «Realizările Tribunalului Uniunii Europene în primele două decenii de funcţionare şi perspectivele acestei instanţe». [detalii referitoare la conferinta]

COMPTE RENDU. Liniile generale ale conferinţei

Laurenţiu PETRE, Rezumatul conferinţei susţinute de dr. Ioana Răducu, „Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale din perspectiva teoriei deferenţei jurisdicţionale”

Cristina GONŢA, Mihaela ION, Response to the Consultation on the Draft Commission Best Practices on the Conduct of Proceedings concerning Articles 101 And 102 TFEU

Evenimente CSDE din lunile martie şi aprilie

Posted in Autori si conferentiari, Publicatii, Revista Romana de Drept European.

Tagged with , , .aaaa