Skip to content


CSDE: Seria de dezbateri OUP: «De la federalismul dual la cel de cooperare: structura în schimbare a dreptului european» (30 iunie)

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 30 iunie 2010, ora 13.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu,

Dezbaterea

«De la federalismul dual la cel de cooperare: structura în schimbare a dreptului european»

bookshot

Dezbaterea este prilejuită de către recenta apariţie la Editura Oxford University Press a volumului „From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law” [1] semnat de către dl. prof. Robert Schütze [2].

Dezbaterea urmăreşte atingerea unor aspecte evidenţiate în lucrare, precum:

– tipologia federalismului (dual, respectiv de cooperare) din perspectiva lui R. Schütze;

– semnificaţia sistemului de competenţe ale UE pentru federalismul european;

– transformarea federalismului în UE;

– garanţiile procedurale ale federalismului (principiul subsidiarităţii şi competenţele complementare).

În acest context, discuţiile îşi propun şi încadrarea teoriilor lui R. Schütze în cadrul evoluţiilor ulterioare de la nivelul UE (intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; recenta jurisprudenţă a Tribunalului Uniunii Europene privind planurile naţionale de alocare, care a făcut aplicarea principiului subsidiarităţii etc.).

În scopul canalizării discuţiilor, participanţilor li se vor pune la dispoziţie, în avans, scurte extrase relevante din lucrarea dl-ui. Schütze, alături de o recenzie a lucrării, în curs de publicare în RRDC/RRDE [nr. 3/2010].

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 29 iunie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european. Participantii vor fi anuntati asupra agendei finale a conferinţei/dezbaterii. Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor.

Au confirmat participarea (în ordine alfabetică): prof. univ. dr. Ion M. Anghel, Tudor Avrigeanu, CS II – Institutul de Cercetări Juridice, Mihai Banu, Prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu, Prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, lector univ. dr. Anamaria Groza, prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu, prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Ghiorghi Prisacaru, conf. univ. dr. Mihai Şandru.

R. Schütze -From Dual to Cooperative Federalism, flyer

Parteneri principali:

Oxford Studies in European Law (OSEL) – OUP

Institutul European din Romania

Societatea de Ştiinţe Juridice

Asociaţia Română de Politică Externă – ARPE

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Revista Română de Drept Comunitar/European – Wolters Kluwer

Universul Juridic


[1] Mai multe informaţii la:http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199238583.do

[2] Informaţii despre autor la: http://www.dur.ac.uk/law/staff/stafflist/?id=2757

Posted in Cercetare, Cultura dreptului european, Evenimente.

Tagged with , .aaaa