Skip to content


Conferinta CSDE: dr. Ioana Raducu: «Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale, din perspectiva teoriei deferenţei jurisdicţionale», 30.03.2010

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 30 martie 2010, ora 14.00, la sediul său din Calea 13 Septembrie, nr. 13, etaj 4, Sala de Consiliu

Conferinţa

«Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale, din perspectiva teoriei deferenţei jurisdicţionale»

susţinută de dr. Ioana Raducu

Prezentarea din 30 martie tratează interacţiunea dintre instanţele naţionale de diferite grade de jurisdicţie şi Curtea de Justiţie cu privire la întrebarea preliminară. Se vor observa modalităţile în care această procedură afectează pe plan intern atât raporturile dintre instanţe, cât şi cele dintre puterea judecătorească şi celelalte puteri. Din perspectiva pluralismului constituţional, se vor prezenta modelul deferenţei jurisdicţionale şi principiile care guvernează raporturile dintre instanţe. Deferenţa implică o nouă interpretare a conceptului de cooperare loială (art. 4 alineatul 3 din TUE) aplicat instanţelor judecătoresti. Conferinţa se va încheia cu o prezentare comparativă a ecoului jurisprudenţei europene în practica instanţelor statelor membre din Centrul şi Estul Europei, cu precădere din România.

Ioana Răducu este doctor în drept european al Facultăţii de Drept a Universităţii din Geneva, în prezent cercetător invitat cercetător invitat la Institutul de Drept Comparat şi Drept Transnaţional din Tilburg. Ioana Răducu conduce un proiect de drept comparat al Fondului naţional elveţian de cercetare ştiinţifică, privind răspunderea statelor membre pentru neîndeplinirea obligaţiilor europene, ca urmare a actelor puterii judecătoreşti. In cadrul doctoratului, Ioana Răducu a fost lector al Institutului european al Universităţii din Geneva şi cercetător în cadrul reţelei de excelenţă Garnet, finanţată de Comisia Europeană, studiind rolul Uniunii Europene în guvernarea mondială. Este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi a Colegiului juridic franco-român de studii europene.

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 29 martie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.

Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro

Este încurajată participarea la lucrările conferinţei cu prezentări vizând subiectele enumerate anterior dar şi altele referitoare la probleme conexe ce ar putea fi de interes. În acest sens, doritorii pot adresa o solicitare de înscriere pe lista vorbitorilor, trimiţând şi un scurt rezumat al principalelor puncte ce ar urma să fie atinse, la adresa de e-mail mihai.sandru@csde.ro.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor. Sunt aşteptate propuneri de sponsorizare a evenimentului.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Şandru

Partener media principal: www.juridice.ro; www.caleaeuropeana.ro

Parteneri: SSJ – Societatea de Ştiinţe Juridice,  PeliFilip; Editura Wolters Kluver, Editura Universitară; Revista Română de Drept Comunitar

 

Posted in Evenimente.

Tagged with , .aaaa