Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european, nr. 4 din 2014

RRDE – Revista romana de drept european, nr. 4 din 2014

DOSAR – DREPTUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Thierry FOUQUET, Valérie GIACOBBO-PEYRONNEL, Jorg SLADIČ, Éric VANHAM. Regulile de concurenţă aplicabile întreprinderilor (1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012)
Thierry FOUQUET, Valérie GIACOBBO-PEYRONNEL, Jorg SLADIČ, Éric VANHAM. Regulile de concurenţă aplicabile întreprinderilor (1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013)

DOCTRINĂ
Koen LENAERTS. Reflecţii privind starea Uniunii Europene ca ordine juridică întemeiată pe drepturi
Norbert REICH. Principii generale şi drepturi fundamentale în dreptul civil european
Paul CRAIG. Pringle şi utilizarea instituţiilor UE în afara cadrului dreptului UE: fundamente, procedură şi aspecte de fond
Anamaria TOMA-BIANOV. Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza Daiichi Sankyo şi Sanofi Aventis – o reconsiderare a doctrinei acordurilor mixte ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului?

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Camera a treia, hotărârea din 25 aprilie 2013, cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, EU:C:2013:270
CJ, Camera a doua, hotărârea din 8 mai 2013, cauza C-529/11, Alarape şi Tijani, EU:C:2013:290
CJ, Camera a doua, hotărârea din 8 mai 2013, cauza C-87/12, Ymeraga şi alţii, EU:C:2013:291
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 28 mai 2013, cauza C-239/12 P, Abdulrahim/Consiliul UE şi Comisia Europeană, EU:C:2013:331
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 4 iunie 2013, cauza C-300/11, ZZ/Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:363
CJ, Camera întâi, hotărârea din 6 iunie 2013, cauza C-536/11, Donau Chemie şi alţii, EU:C:2013:366
CJ, Camera a patra, hotărârea din 6 iunie 2013, cauza C-648/11, MA şi alţii, EU:C:2013:367
CJ, camera a opta, ordonanţa din 6 iunie 2013, cauza C-14/13, Cholakova, EU:C:2013:374
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 iunie 2013, cauza C-681/11, Schenker şi alţii, EU:C:2013:404
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 20 iunie 2013, cauza C-20/12, Giersch şi alţii, EU:C:2013:411
CJ, Camera a treia, hotărârea din 27 iunie 2013, cauza C-492/11, Di Donna, EU:C:2013:428
CJ, Camera întâi, hotărârea din 11 iulie 2013, cauza C-57/12, Femarbel, EU:C:2013:517
CJ, Camera a treia, hotărârea din 18 iulie 2013, cauzele conexate C-523/11 şi C-585/11, Prinz şi Seeberger, EU:C:2013:524
CJ, Camera a patra, hotărârea din 18 iulie 2013, cauza C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi, EU:C:2013:489

AGORA
Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european (Mihai Şandru)
Code de l’Union européenne, 2014, 1ère édition à jour au 1er janvier 2014 coordonné par M. Koen LENAERTS et M. Antonio TIZZANO
Conferinţa naţională a Societăţii Române de Drept European (SRDE) cu tema Administrarea justiţiei în spaţiul Uniunii Europene, în contextul „Dialogurilor de drept european între norme, jurisprudenţă, doctrină şi practică relevantă”, Bucureşti, 30 octombrie 2014
Lansarea volumelor I-III privind trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE (2007-2013)
Marco B. M. Loos (ed.), Ilse Samoy (ed.), The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European Contract Law, Ius Commune: European and Comparative Law Series, vol. 121, Intersentia, 2014

Redactor Sef: Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa