Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european nr. 2/2014

RRDE – Revista romana de drept european nr. 2/2014

Marc JAEGER, Viitorul instanţelor judecătoreşti ale Uniunii Europene

Koen LENAERTS, Protejarea valorilor Uniunii în vremuri de schimbări de ordin social: Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Laura-Cristiana SPĂTARU-NEGURĂ, The European Union and the Tower of Babel: Official language versions with diverging meanings

Wouter P.J. WILS, Compatibilitatea cu drepturile fundamentale a sistemului Uniunii Europene de executare dreptului concurenţei, în care Comisia Europeană acţionează atât ca anchetator, cât şi ca
decident în primă instanţă

Dan CĂRĂMIDARIU, Mecanisme de stabilitate şi programe de salvare. Despre prima trimitere preliminară a Curţii Constituţionale Federale a Germaniei şi criza zonei euro

Anamaria GROZA, O analiză a Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, din perspectiva liberei circulaţii a
capitalurilor

Rodoljub ETINSKI, Reforming the European Court of Human Rights: Opting for More or Less Protection?

Adrian NĂSTASE, Imunitatea parlamentară în România şi în Europa

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE
Mihai Banu, selecție
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 15 ianuarie 2013, cauza C-416/10, Križan şi alţii, EU:C:2013:8
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 22 ianuarie 2013, cauza C-286/11 P, Comisia Europeană/Tomkins, EU:C:2013:29
CJ, Camera a patra, hotărârea din 31 ianuarie 2013, cauza C-394/11, Belov, EU:C:2013:48
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 26 februarie 2013, cauza C-617/10, Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105
CJ, Camera a patra, hotărârea din 28 februarie 2013, cauza C-334/12 RX-II, Arango Jaramillo şi alţii/Banca Europeană de Investiţii, EU:C:2013:134

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 16 aprilie 2013, cauza C-202/11, Las, EU:C:2013:239
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 16 aprilie 2013, cauzele conexate C-274/11 şi C-295/11, Regatul Spaniei şi Republica Italiană/Consiliul UE, EU:C:2013:240
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 23 aprilie 2013, cauzele conexate C-478/11 P-C-482/11 P, Gbagbo şi alţii/Consiliul, EU:C:2013:258
TUE, Camera a patra, hotărârea din 29 ianuarie 2013, cauza T-496/10, Bank Mellat/Consiliul Uniunii Europene, ECLI:EU:T:2013:39
TUE, Camera a şaptea, hotărârea din 25 aprilie 2013, cauza T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami şi alţii/Comisia Europeană, EU:T:2013:215

AGORA
Codurile tematice Larcier. Dreptul european al concurenţei – 2013

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa