Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european, nr. 3 din 2014

RRDE – Revista romana de drept european, nr. 3 din 2014

DREPTUL CONCURENŢEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Cristina BUTACU. Acţiunile în despăgubire întemeiate pe încălcarea dispoziţiilor dreptului concurenţei al UE şi statelor membre

DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI DREPTUL COMPARAT
Dragoş Alin CĂLIN. Monism, dualism sau pluralism juridic? Receptarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre

DREPTURILE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Giulia F. JAEGER. Aderarea preconizată a Uniunii Europene la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale: Unele aspecte ale istoriei sale, ale tehnicii și ale provocărilor sale

DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ROMÂNE
Raluca BERCEA. Scurt comentariu la o decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (sau Despre exces ca trăsătură a culturii juridice naţionale)
Mihai BANU, Dragoş CĂLIN, Mihai ŞANDRU. Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european

COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ
Flavius-Alexandru BOAR. Regulamentul „Bruxelles I bis”

NOI TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA PIEŢEI INTERNE A UNIUNII EUROPENE
Monica WALOSZYK. Posibilitățile și limitele de integrare a pieței de gaze a UE în cadrul de-al treilea pachet energetic

AGORA
Contentieux de l’Union européenne. Questions choisies

Redactor Sef: Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa