Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european nr. 3/2013, Wolters Kluwer România

Revista romana de drept european – RRDE nr. 3/2013, Wolters Kluwer România

INTERVIU
Marc JAEGER, preşedintele Tribunalului Uniunii Europene

DOSAR – Evoluţii politice şi juridice recente în Uniunea Europeană
Ion JINGA, Elemente de reflecţie privind reforma Uniunii Europene. O perspectivă britanică
Nicolas HIPP, Noțiunea de „măsură de executare” așa cum reiese din art. 263 alin. 4 TFUE și exemplul disputelor contenciosului în materia ajutorului de stat
Cristina CIORA, „Trilogurile” sau faţa nevăzută a procesului decizional european

DREPTUL CONCURENŢEI (I)
Wouter P.J. WILS, Zece ani de aplicare a Regulamentului nr. 1/2003 – O retrospectivă
Marc BARENNES, Pascale HECKER, Modalităţi strategice şi eficiente de redactare a memoriilor adresate Tribunalului Uniunii Europene: Sugestii practice referitoare la cererea introductivă şi la replică în cauze de dreptul concurenţei

DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
Morten BROBERG , Niels FENGER, Variaţii privind trimiterile preliminare la Curtea de Justiţie provenite din statele membre – Sunt factorii structurali (parte a) explicaţiei?
Daniel Mihail ŞANDRU, Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi exemple din jurisprudenţa românească

JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE
Mihai Banu, selecție
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 22 mai 2012, cauza C-348/09, P.I./O., nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a opta, hotărârea din 7 iunie 2012, cauza C-27/11, Vinkov, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a doua, hotărârea din 14 iunie 2012, cauza C-542/09, Comisia Europeană/Regatul Ţărilor de Jos, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, hotărârea din 21 iunie 2012, cauza C-84/11, Susisalo şi alţii, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a treia, hotărârea din 21 iunie 2012, cauza C-135/11 P, IFAW/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a patra, hotărârea din 21 iunie 2012, cauza C-15/11, Sommer, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 26 iunie 2012, cauza C-336/09 P, Republica Polonă/ Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.
TUE, Camera a cincea, hotărârea din 4 mai 2012, cauza T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiliul UE, nepublicată încă în Rep.

AGORA
Mihai ŞANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept [Nicolae Ploeşteanu]

Redactor Sef: Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa