Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european, nr. 2/2013

INTERVIU
Jacques ZILLER
Perspectivele unui profesor de dreptul Uniunii Europene
DOSAR – Evoluții recente la CJUE
Michal BOBEK
Un al patrulea în instanță: De ce există avocați generali la Curtea de Justiție?
Laurențiu BRÎNZOIU
Cu privire la procedura aplicabilă cererii de lămuriri
Mirjam DE MOL
Dominguez: O tăcere asurzitoare. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră). Hotărârea din 24 ianuarie 2012, cauza C­282/10, Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique şi Préfet de la région Centre
Anamaria GROZA
Dreptul internațional relevant – izvor al dreptului Uniunii Europene. Comentarii pe marginea hotărârii Curții de Justiție în cauza Ungaria/Republica Slovacă (cauza C-364/10)
EVOLUȚII INSTITUȚIONALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
Franklin DEHOUSSE
Inițiativa cetățenească europeană: nouă stea în ascensiune sau nouă idee bună falsă?
DREPT PRIVAT EUROPEAN
Elena Alina ONTANU, Ekaterina PANNEBAKKER
Abordarea obstacolelor lingvistice în litigiile transfrontaliere în cazul procedurii somației europene de plată și al procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă
CEDO ȘI DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Marie-Luce PARIS
Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul Uniunii Europene, mai ales Carta drepturilor fundamentale: un management subtil între ajustări sistemice şi îmbogățiri reciproce
JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE
Mihai BANU, selecție
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 24 ianuarie 2012, cauza C-282/10, Dominguez, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 februarie 2012, cauza C-204/09, Flachglas Torgau/Bundesrepublik Deutschland, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 februarie 2012, cauza C-17/10, Toshiba Corporation şi alții, nepublicată încă în Rep.
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 13 martie 2012, cauza C-376/10 P, Tay Za/Consiliul, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a patra, hotărârea din 29 martie 2012, cauza C-417/10, 3M Italia, nepublicată încă în Rep.
CJ, Camera a doua, hotărârea din 26 aprilie 2012, cauza C-508/10, Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos, nepublicată încă în Rep.
TUE, Camera a opta extinsă, hotărârea din 8 martie 2012, cauza T-221/10, Iberdrola/Comisia Europeană, nepublicată încă în Rep.
TUE, Camera a patra, hotărârea din 21 martie 2012, cauzele conexate T-439/10 şi T-440/10, Fulmen şi Mahmoudian/Consiliul, nepublicată încă în Rep.
AGORA
Stanislas ADAM
La procédure d’avis devant la Cour de justice de l’Union européenne
Pascal CARDONNEL, Allan ROSAS şi Nils WAHL (ed.)
Constitutionalising the EU Judicial System. Essays in Honour of Pernilla Lindh

Mihai Sandru

Redactor Sef

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa