Skip to content


RRDE – Revista romana de drept european 1/2015

RRDE – Revista romana de drept european 1/2015

interviu
PETER KOVACS
Despre ordini juridice, dreptul Uniunii Europene şi judecătorul constituţional naţional
DOSAR – instanţe europene
Marc VAN DER WOUDE
Pentru o protecţie jurisdicţională efectivă: O reexaminare a obiectivelor din 1988
Michal BOBEK
Aveţi ceva de comentat? Trimiterile preliminare în şi din noile state membre
Emanuela MATEI
Accesul la dosarele de concurenţă ca premisă a accesului la justiţie – O abordare dialectică
a justiţiei şi a concurenţei efective
Cosmina CODRESCU, Dacian DRAGOŞ
Accesul la justiţie în probleme de mediu – repere comparative europene
Variae
Dan CĂRĂMIDARIU
Uniunea bancară europeană la start. Consideraţii privind cadrul juridic şi impactul asupra
sistemului financiar-bancar român
Julius SCHWARCZ
Reaua-credinţă în cauzele privind mărcile pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene
Răzvan Horaţiu RADU, Alexandra Georgiana VĂCARU
Aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Prudenţă sau reticenţă? O evaluare a Avizului 2/13 al Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
AGORA
Gina ORG A-DUMITRIU
Recenzie – Norbert Reich, General Principles of EU Civil Law
JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 18 iulie 2013, cauzele conexate C-584/10 P, C-593/10 P
şi C-595/10 P, Comisia Europeană şi alţii/Kadi („Kadi II”), EU:C:2013:518
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 17 septembrie 2013, cauza C-77/11, Consiliul Uniunii
Europene/Parlamentul European, EU:C:2013:559
CJ, Camera a treia, hotărârea din 19 septembrie 2013, cauza C-140/12, Brey, EU:C:2013:565
CJ, Camera întâi, hotărârea din 26 septembrie 2013, cauza C-431/11, Regatul Unit/Consiliul
Uniunii Europene, EU:C:2013:589
CJ, Camera a patra, hotărârea din 26 septembrie 2013, cauza C-626/11 P, PPG şi SNF/
ECHA, EU:C:2013:595

CJ, Camera a doua, cauza C-86/12, hotărârea din 10 octombrie 2013, Alokpa şi alţii,
EU:C:2013:645
CJ, Camera a treia, hotărârea din 17 octombrie 2013, cauza C-391/12, RLvS, EU:C:2013:669
CJ, Camera întâi, hotărârea din 17 octombrie 2013, cauza C-280/11 P, Consiliul Uniunii
Europene/Access Info Europe, EU:C:2013:671
CJ, Marea Cameră, hotărârea din 22 octombrie 2013, cauza C-137/12, Comisia Europeană/
Consiliul Uniunii Europene, EU:C:2013:675

CJ, Camera a treia, hotărârea din 24 octombrie 2013, cauza C-180/12, Stoilov,
EU:C:2013:693
CJ, Camera a şasea, ordonanţa din 7 noiembrie 2013, cauza C-224/13, Lorrai,
EU:C:2013:750
CJ, Camera a cincea, hotărârea din 28 noiembrie 2013, cauza C-280/12 P, Consiliul Uniunii
Europene/Fulmen şi Mahmoudian, EU:C:2013:775
CJ, Camera a doua, ordonanţa din 28 noiembrie 2013, cauza C-258/13, Sociedade Agrícola,
EU:C:2013:810

Redactor Sef: Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa