Skip to content


Conferinţa ”Regulamentul nr. 1215/2012 – Reforme esenţiale sau doar ajustări punctuale?”, 2 aprilie 2015

Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene

Organizează Conferinţa

”Regulamentul nr.  1215/2012 – Reforme esenţiale sau doar ajustări punctuale?”

Joi, 2 aprilie 2015, ora 14.30, Sala de Consiliu a Academiei Române

Voucher Wolters Kluwer pentru participanti.

Regulamentul nr. 1215/2012 (Bruxelles I bis/Brussels I Regulation Recast) abrogă şi înlocuieşte, începând cu 10 ianuarie 2015, Regulamentul nr. 44/2001 (Bruxelles I) care a fixat cadrul european general privind repartizarea competenţei jurisdicţionale în materie civilă între instanţele aparţinând unor state membre diferite, precum şi regulile privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine. Obiectivul reformei a fost suprimarea completă a exequatur-ului pentru hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţe dintr-un alt stat membru. De asemenea, s-a dorit extinderea aplicabilităţii normelor europene de competenţă, cu prioritate faţă de dreptul intern pertinent, şi pentru situaţia în care punctul de legătură al acestora se realizează pe teritoriul unui stat terţ Uniunii Europene, adică remodelarea Regulamentului astfel încât să devină un instrument aplicabil de judecătorii statelor membre şi pentru relaţia cu statele terţe. Mijloacele utilizate pentru atingerea acestor deziderate sporesc complexitatea juridică a acestui sistem de norme, mai ales că modul în care interacţionează regulile de competenţă, cele procedurale şi cele privind recunoaşterea şi executarea deciziilor, nu este întotdeauna evident. Dificultatea este accentuată de necesitatea identificării relaţiei corecte între aceste reguli şi dreptul intern pertinent al statelor membre, în scopul aplicării subsidiare a regulilor naţionale.

Cheile necesare înţelegerii acestui nou regulament urmează a fi oferite în cadrul acestei conferinţe, susţinute de o echipă interprofesională de teoreticieni, inclusiv colaboratori ai Universităţilor din Bucureşti sau Paris 1 Panthéon-Sorbonne şi practicieni, judecători, avocaţi şi notari publici, care şi-a asumat, de asemenea, drept obiectiv abordarea unor probleme specifice situaţiei dreptului românesc. De aceea, conferinţa se adresează judecătorilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor publici, a căror activitate poate dobândi şi valenţe transfrontaliere, cercetătorilor care activează în domeniul dreptului internaţional privat şi studenţilor interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor referitoare la procesul civil şi arbitrajul internaţional.

Participanţi:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, Cuvânt introductiv. Regulamentul nr.  1215/2012 – Reforme esenţiale sau doar ajustări punctuale?

Conf. univ. dr. Claudiu Paul BUGLEA, Interacţiunea dintre noul regulament şi dreptul intern pertinent

Conf. univ. dr. Nicolae PLOESTEANU, Câteva aspecte privind raportul dintre Regulamentul 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, pe de o parte si Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, semnată la New York la 10 iunie 1958, pe de altă parte

Drd. Cătălina AVASILENCEI, Litispendenţa şi conexitatea în ipoteza implicării instanţelor unui stat membru şi ale unui stat terţ

Drd. Ioana OLARU, Circulaţia europeană a actelor autentice

Lect. univ. dr. Şerban-Alexandru STĂNESCU, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012: extinderea aplicării ratione personae a regulilor uniforme de determinare a competenței

Asist. univ. dr. Gheorghe Liviu ZIDARU – Procedura de executare a hotărârilor străine

Moderator: conf. univ. dr. Nicolae PLOESTEANU

Parteneri media: Evenimente.JURIDICE.roCaleaEuropeana.ro, BLOG Wolters Kluwer, Wolters Kluwer RomaniaCurierul Judiciar, Editura Universitara

Consiliu ştiinţific organizatoric

conf. univ. dr. Claudiu Paul BUGLEA

lect. univ. dr. Şerban-Alexandru STĂNESCU

prof. univ. dr. Daniel-Mihai ŞANDRU

drd. Flavius Alexandru BOAR

conf. univ. dr. Nicolae PLOESTEANU

Parteneri
Revista română de drept european

Societatea de Ştiinte Juridice

Editura Wolters Kluwer

JurisclasorCEDO

Revista Forumul Judecătorilor

Editura Universitară

Editura C. H. Beck

AEXA – Asociatia experţilor în achiziţii

Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro). Dezbaterea dureaza doua ore.

Posted in Evenimente.aaaa