Skip to content


Raportul Centrului de Studii de Drept European – 2010

Centrul de Studii de Drept European a elaborat Raportul de activitate pentru anul 2010.

Anul pe care l-am incheiat a marcat pe de o parte, organizarea unor dezbateri in care au fost implicati mai multi practicieni (judecatori, procurori, avocati, notari etc), conferinte la care au participat personalitati din afara tarii; in seria acestor dezbateri am deschis o noua modalitate de a fi mai aproape de actualitatea publicistica nationala si europeana – prin prezentarea unor carti nou aparute. Si, nu in ultimul rand, la propunerea noastra, dl. Mihai Banu a tradus o lucrare de actualitate, referitoare la trimiterile preliminare, care a aparut in Romania (la Wolters Kluwer) la numai cateva luni dupa aparitia la OUP.

Tot in 2010, pentru prima data, intr-o conferinta, la care am fost onorati de participarea Presedintelui Academiei Romane – dl. Ionel Haiduc, precum si principalii factori din domeniu (dl Horatiu Radu – Agent Guvernamental al României pentru CEDO, Dna Gabriela Dragan – IER, dna Mariana Nitelea – Consiliul Europei) CSDE a deschis drumurile unor cercetari in domeniul drepturilor omului, reglementate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Cu aceasta ocazie multumim atat persoanelor care s-au implicat direct in cercetare, cat si participantilor activi la activitatile CSDE.

Mihai Sandru

Reflectare media:

Infolegal.ro, Juridice.ro

1. Centrul de Studii de Drept European (CSDE) – organizare şi scop

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN (în continuare, CSDE) este o unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, constituit prin decizia Prezidiului Academiei Române în 2008.

CSDE are ca obiectiv realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative precum şi diseminarea informaţiilor prin dezvoltarea dezbaterilor de idei în domeniul dreptului european.

Deschiderea manifestată de CSDE se regăseşte în temele abordate cu ocazia unor colocvii, mese rotunde, conferinţe pentru care are statutul de organizator, precum şi în caracterul interdisciplinar al proiectelor substanţiale promovate. Dezbaterile reunesc profesionişti – cadre didactice, judecători, avocaţi, executori judecătoreşti, formatori şi auditori INM, funcţionari ai instituţiilor naţionale şi europene. Invitaţii conferinţelor CSDE sunt din ţară şi din strănătate; am pus accentul pe activitatea de cercetare a tinerilor şi prezentarea activităţii acestora.

2. Componenţa

CSDE a funcţionat în 2010 în următoarea componenţă:

Conf. univ. dr. Mihai Şandru, Coordonator departament, CS II; drd. Ionuţ Ifrim – CS III  şi lector dr. Simona Maya Teodoroiu –  CS III (suspendată până la sfârşitul anului 2010).

În acest an, în activitatea CSDE au fost implicate personalitatăţi din ţară şi străinătate, care vor fi prezentate în continuare; Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice le-a acordat statutul de cercetător asociat pentru anii 2010-2012 următorilor colegi (în ordine alfabetică): Constantin Mihai Banu – redator şef adjunct RRDE, lector univ. dr. Raluca Bercea, judecător Dragoş Alin Călin, lector univ. dr. Radu Chiriţă, Simona Mihaela Constantin, prof. univ. dr. Olimpiu Crauciuc (cercetător onorific), lector univ. dr. Ana Maria Groza, Roxana Munteanu – CS II (cercetător onorific), lector univ. dr. Evelina Oprina, prof. univ. dr. Andrei Popescu – judecător TUE (cercetător onorific), Ioana Eleonora Rusu, lector univ. dr. Andrei Săvescu, prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, prof. univ. dr. Camelia  Toader – judecător CJUE (cercetător onorific), lector univ. dr. Ina Tomescu, Bianca Elena Ţăndărescu.

3. Activităţi desfăşurate:

3.1. Seria de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe

Conferinţa internaţională Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)”, evenimentul a fost organizat în data de 4 februarie 2010, ICJ. Moderator: prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu. Au susţinut conferinţe: Axel Bormann, The German Constitutional Court on the Lisbon Treaty: New demarcation of competencies or rearguard battle?, Dragos Călin, Aplicarea şi interpretarea dreptului comunitar de către Curtea Constituţională; Marius Andreescu, Supremaţia Constituţiei şi principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene. Dezbatere: Decizia Curţii Constituţionale nr. 1258/2009. Au participat: Alice Arşinel – Departamentul Afacerilor Europene, Gabriel Blaj – Ministerul Justiţiei; Mihai Banu; judecător Roxana Lăcătuşu.

Conferinţa susţinută de dl Valerius M. Ciucă, Judecător la Tribunalul Uniunii Europene, “Realizările Tribunalului Uniunii Europene în primele două decenii de funcţionare şi perspectivele acestei instanţe”, 12 februarie 2010.

Conferinţa internaţională „Made in the EU: how the USA is having to listen and adapt to European privacy and data protection values” susţinută de dl. profesor dr. Joseph A. Cannataci, LexConverge Network Co-ordinator, Director, Centre for Law, Information & Converging Technologies – 5 martie 2010. Conferinţa a fost urmată de dezbaterea proiectului CSDE “Viitorul acord internaţional încheiat între UE şi SUA în materia protecţiei datelor personale şi furnizării de informaţii în scopuri de ordine publică”, din seria de Consultări Europene, cercetarea fiind realizată de către Camelia Bogdan, Bogdan Manolea şi Mihaela Ciocea.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat, la data de 25 martie 2010, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125 «Criterii de durabilitate în achiziţiile publice – sunt necesare norme de armonizare la nivel European?». Conferenţiar: Ramona Apostol. Au participat cu conferinţe proprii referitoare la achiziţiile publice ecologice: Miruna Bohaltea (expert ANRMAP) şi Iulia Degeratu (manager public, Unitatea de Programe Finantate UE, Ministerul Mediului şi Pădurilor).

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat, la data de 30 martie 2010, Conferinţa «Raporturile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale, din perspectiva teoriei deferenţei jurisdicţionale» susţinută de dr. Ioana Raducu. La conferinţă a participat dna prof. univ. dr. Camelia Toader, judecător Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat la data de 12 aprilie 2010, la sediul Academiei Române Conferinţa «Principiul subsidiarităţii în contextul Tratatului de la Lisabona» susţinută de LL.M. Simona Constantin. A fost prezentată şi contribuţia lector univ. dr. Raluca Bercea, „Critica principiului subsidiarităţii (înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona)”, care nu a putut participa personal.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Forumul Judecătorilor din România, Institutul European din România şi  Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ) a organizat, în data de 5 mai 2010, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Conferinţa „România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008)”. Au participat: Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, Cuvânt de deschidere; Răzvan-Horaţiu RADU, Agent Guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului; prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, Director, Institutul European din România; Mariana Niţelea, Director, Biroul de Informare al Consiliului Europei; conf. univ. dr. Mihai Şandru, Despre agenda CSDE în domeniul CEDO; Intervenţii referitoare la volumul lansat: prof. univ. dr. Marin Voicu, fost judecător la CEDO; prof. univ. dr. Ovidiu Predescu. Dragoş Călin, Judecător Curtea de Apel Bucureşti, Jurisprudenta CEDO. Culpa autorităţilor române în ceea ce priveşte lipsa mecanismelor procedurale adecvate pentru asigurarea unei practici judiciare unitare; Ionuţ Militaru, Judecător, Judecătoria Sector 6, Aplicarea art. 46 din Convenţie în cauzele împotriva României. Măsuri generale luate de CEDO ca urmare a deficienţelor sistemice constatate; Roxana Lăcătuşu, Judecător, Judecătoria Sector 6, Incălcărea art 8 din CEDO prin nerespectarea Convenţiei de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de minori în cauza Iosub Caraş c. României (cererea nr. 7198/2004, hotărârea din 27.07.2006).

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat, la data de 25 mai 2010, la sediul Academiei Române Conferinţa «Evoluţii recente în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la un proces echitabil» susţinută de Cristina Gonţa. De asemenea, dl Attila Kis a avut o prezentare proprie: „Măsuri legislative propuse pentru accelerarea soluţionării proceselor în lumina dreptului la un proces echitabil”.

CSDE a organizat, împreună cu Institutul European din România, lansarea volumului III al Culegerii de rezumate „Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare” şi Dezbaterea cu tema „Importanţa terminologiei juridice. Echivalentul în limba română al noţiunii „question préjudicielle” (26 mai 2010, sediul Institutului European din România). Dezbaterea s-a bucurat de participarea doamnei prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (moderator), a domnului lector univ. dr. Emanuel Corneliu Mogîrzan – Facultatea de Drept, Universitatea Al. I. Cuza şi a domnului conf. univ. dr. Daniel-Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat, la data de 7 iulie 2010, la sediul Academiei Române, Conferinţa Judecătorul  naţional şi puterea executivă în faţa dreptului european. Au participat: Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române; prof. univ. dr. Nicolae Popa, fost preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, fost preşedinte al Curţii Constituţionale; prof. univ. dr. Marin Voicu, fost judecător la Curtea Europană a Drepturilor Omului; Judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, Preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România; Moderator: conf. univ. dr. Mihai Şandru.

Conferinţa este prilejuită de recentele apariţii a două volume semnate de către prof. univ. dr. Marin Voicu, „Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană” şi „Starea justiţiei în Statele Europei” ambele  editate de către Universul Juridic.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat la data de 19 octombrie 2010, ora 13.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu, Conferinţa  «Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – istorie, politică, drept» susţinută de către dl. prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu. A participat dl. prof. univ. dr. Mircea Duţu. (19 octombrie 2010)

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, la data de 13 octombrie 2010, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, Sala de Consiliu, Dezbaterea din seria IADUER („Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România”): «Suspendarea acţiunii de către o instanţă naţională în situaţia sesizării Curţii de Justiţie cu o  întrebare preliminară de către o instanţă dintr-un alt stat membru» (13 octombrie 2010). Au participat judecător Diana Bulancea, dl. dr. Gheorghe Buta – CS I (ICJ), dl. prof. univ. dr. Marin Voicu, dl judecător Dragoş Călin şi Mihai Şandru.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Editura Universitară au organizat la data de 21 octombrie 2010, la sediul Academiei Române, Conferinţa «Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană  a Drepturilor Omului împotriva României.  Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice». Au participat Acad. Cristian Hera, Vicepreşedinte al Academiei Române, Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de România – prezentare generală: dl. Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti, Forumul Judecătorilor din România, dl. Ionuţ Militaru, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti; Dreptul de acces la instanţă şi jurisprudenţa relevantă a CEDO în cauzele împotriva României, d-na Bianca Ţăndărescu, Curtea de Apel Bucureşti; Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice. Cauza Atanasiu şi alţii împotriva României. Obligaţiile pozitive ce revin statelor la executarea hotărârilor CEDO, d-na Beatrice Ramascanu, Tribunalul Bucureşti.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române a organizat, la data de 12 noiembrie 2010, la sediul Academiei Române, dezbaterea din seria IADUER «Primele experienţe ale aplicării de către judecătorul român a dreptului UE al concurenţei şi ajutoarelor de stat».

Simpozion Naţional „Tratatul de la Lisabona. 1 an după”, Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, 14 decembrie 2010. Lector univ. dr. Anamaria Groza,  cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice, Centrul de Studii de Drept European – Academia Română, Judecătorul naţional, la confluenţa principiilor efectivităţii dreptului comunitar şi autonomiei procedurale; Mihai Banu, cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice, Centrul de Studii de Drept European – Academia Română,  Repere din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a U.E.privind rolul instanţelor naţionale. De la „Fallimento Olimpiclub” la „Elchinov”; conf. univ. dr. Mihai Şandru, Evaluare referitoare la întrebările preliminare trimise de către instanţele române în 2010. Retragerea întrebărilor preliminare; dr. Nicolae Fabian, Tratatul de la Lisabona şi identitatea constituţională a statelor membre ale Uniunii Europene.

3.2. Seria „Consultări europene”

Dezbaterea cu tema „Antitrust: o mai mare transparenţă şi previzibilitate a procedurilor”, Academia Română, 25 februarie 2010. Au participat la redactarea proiectului: Mihaela Ion, avocat colaborator senior, „Popovici Nitu&Asociaţii” şi Cristina Gonţa, doctorand la Universitatea din Berna.

Proiectul a fost publicat de către Comisia Europeană

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/csde_en.pdf

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România au organizat, la data de 25 noiembrie 2010, la sediul Academiei Române Dezbaterea din seria „Consultări europene” « Proiectul de Regulament european în materie de succesiuni internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român». Dezbaterea a fost deschisă printr-o prezentare susţinută de dl. Mircea Dan Bob, lector la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Conferinţa a continuat cu prezentarea dlui conf. univ. dr. Dan Andrei Popescu, „Proiectul de regulament european în materia succesiunilor internaţionale şi implicaţiile sale asupra dreptului român”. (contribuţie în cadrul grantului CNCSIS 2442 IDEI, Competiţie 2008 „Specificitate şi complementaritate în dreptul privat european”).

Viitorul acord internaţional încheiat între UE şi SUA în materia protecţiei datelor personale şi furnizării de informaţii în scopuri de ordine publică” (CSDE-SCE-5). Dezbaterea a avut loc în data de 5 martie 2010.

Proiectul “Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi” (CSDE-SCE-11) este în curs de desfăşurare (finalizare în ianuarie 2011).

Proiectul „Extinderea utilizării achiziţiilor publice electronice în UE” (CSDE-SCE-19) este în curs de desfăşurare (finalizare în ianuarie 2011).

3.3. CSDE – parteneri în alte activităţi ştiinţifice

Conferinţa „Normarea muncii în instanţe. Necesitate, reglementare, consecinţe”. Conferinţa a fost organizată de către Asociaţia Forumul Judecătorilor din România. CSDE a fost partener al acestei conferinţe, desfăşurate la Institutul Naţional al Magistraturii, 29.01.2010. În cadrul acestei conferinţe au luat cuvântul judecător Ana-Maria Lucia Zaharia, judecător Paula Coţovan, Mihai Şandru (Normarea muncii şi termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene) şi Roxana Maria Lăcătuşu. Conferinţa a fost moderată de către dl judecător Dragoş Căolin, director al Revistei Forumul Judecătorilor.

CSDE a fost co-organizator al conferinţei dedicate intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, organizată alături de Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), Societatea Română de Drept Comunitar (SRDC), Uniunea Juriştilor din România – 26 februarie 2010. Din partea CSDE a participat conf. univ. dr. Mihai Şandru, care a prezentat lucrarea „Periferie” şi „centru” în Tratatul de la Lisabona: despre preambul, protocoale, declaraţii şi alte intenţii.

CSDE a fost co-organizator al Conferinţei “Identificarea autoritatilor responsabile pentru condamnările suferite de Moldova şi România la cedo. răspunderea magistraţilor” (22-23 octombrie 2010) alături de Institutul Pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (IDOM), Asociaţia Obştească „Juriştii Pentru Drepturile Omului”, Forumul Judecătorilor din România şi Editura Universitară. Din partea CSDE a participat dl Dragoş Călin.

CSDE a fost partener al Conferinţei internaţionale “Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi perspective.” Bucureşti, 29 octombrie 2010. Conferinta a fost organizată de Asociaţia Magistraţilor Europeni care susţin medierea- sectiunea română, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Consiliul de Mediere şi Academia Română. Din partea CSDE a participat dl Dragoş Călin.

3.4. Publicaţii

Anuarul Centrului de Studii de Drept European. 2009-2010, Editura Universitară, 2011 (în curs de apariţie)

3.5. Prezentări şi dezbateri asupra unor lucrări de specialitate

Michael Dougan şi Samantha Currie (ed.), 50 Years of the European Treaties. Looking Back and Thinking Forward (Hart Publishing, Oxford şi Portland-Oregon, 2009, xxxix + 439 p.) în data de 12 aprilie 2010. Volumul a fost prezentat de către Mihai Banu.

Robert Schütze, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford Studies in European Law, Oxford University Press, Oxford, 2009, xxxvi + 391 p.

Au participat: Mihai Banu şi prof. univ. dr. Ion M. Anghel care au dezbătut principalele idei ale cărţii precum şi cu o conferinţă proprie dl Tudor Avrigeanu, CS II, ICJ, (Uniunea Europeană – între imperiul post-modern şi commonwealth restaurativ). Evenimentul a avut loc la 30 iunie 2010.

Volumul „The European Court’s Political Power.Selected Essays” semnat de către dna prof. Karen Alter, Editura Oxford University Press, 2009, 368 p. (Evenimentul a avut loc la 19 octombrie 2010)

Adam Łazowski (ed.), The Application of EU Law in the New Member States. Brave New World, T.M.C. Asser Press, 2010. (Evenimentul a avut loc la 13 octombrie 2010)

Ariel Ezrachi, EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases – Second Edition, Editura Hart, Oxford, 2010 (Evenimentul a avut loc la 12 noiembrie 2010)

Andrew Dickinson, The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Editura Oxford University Press, 2010 (Evenimentul a avut loc la 25 noiembrie 2010)

3.6. Lansări de carte

04.02.2010: Lansare de carte George Coca, Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului, Edidura Universul Juridic, 2009. Au prezentat: conf. univ. Mihai Şandru, prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, judecător Dragoş Călin.

Lansarea „Culegerii de jurisprudenţă CEDO – cauze recente împotriva României, volumul I” la Institutul European din România (IER) alături de Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ) şi Societatea Română de Drept Comunitar (SRDC) – 12 martie 2010.

Titus Prescure şi Radu Crişan, „Arbitrajul comercial – Modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale”, Editura Universul Juridic, 2010. (20.05.2010, Academia Română). Au participat 7 membri ai listei de arbitri ai Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, printre care dl Radu Bobei, care a prezentat volumul.

Kis Attila, România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008), Ed. Wolters Kluwer, (5 mai 2010, Academia Română).

Forumul Judecătorilor din România şi CSDE au organizat, la data de 9 iunie 2010, la sediul Academiei Române, lansare de carte „Despre justiţie şi judecători. Interviuri” (Editura Universitară).

Lansarea lucrărilor Contractele speciale şi Obligaţiile, (Wolters Kluwer România) – Philippe Malaurie, Laurent Aynes, Philippe Stoffel-Munck şi Pierre Yves Gautier (au participat autorii, precum şi importante perosnalităţi din ţară). (11 iunie 2010)

Prof. univ. dr. Marin Voicu, „Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană” şi „Starea justiţiei în Statele Europei” ambele  editate de către Universul Juridic. Evenimentul a avut loc la data de 7 iulie 2010.

Volumul „Dreptului contenciosului european”, semnat de Mircea Duţu şi Andrei Duţu, publicat de Editura Universul Juridic în 2010. (Evenimentul a avut loc la 19 octombrie 2010).

CSDE şi Editura C.H. BECK au organizat lansarea lucrării Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediţia 2, avându-l ca autor pe domnul prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (27 octombrie 2010). Evenimentul a avut loc în cadrul Academiei Române, în Aula Academiei, din Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti. Lansarea a debutat cu discursul domnului Corneliu Bîrsan pe o temă de maximă actualitate: „Reprezintă Protocolul nr. 14, prin modificările procedurale introduse, o soluţie pentru „redresarea” situaţiei Curţii?” În continuare au ţinut discursuri domnul prof. univ.dr. Valeriu Stoica, domnul conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, decan al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, domnul Răzvan Horaţiu Radu, Agentul Guvernamental al României la CEDO, domnul prof. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu şi domnul prof. univ. dr. Valerian Cioclei.

Volumul „Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului  în cauzele împotriva României din perioada 1994-2009. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”. autori: Dragoş Călin, judecător – Curtea de Apel Bucureşti, Bianca Ţăndărescu, judecător – Curtea de Apel Bucureşti, Mihaela Vasiescu, judecător – Curtea de Apel Tîrgu Mureş, Paula-Andrada Coţovanu, judecător – Curtea de Apel Piteşti, Beatrice Ramaşcanu, judecător – Tribunalul Bucureşti, Ionuţ Militaru, judecător – Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, Serena Militaru, judecător – Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, Roxana Lăcătuşu, judecător – Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, Lucia Zaharia, judecător – Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, Lavinia Cîrciumaru, judecător – Judecătoria Constanţa şi Alexandra Lăncrănjan, procuror – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti (Editura Universitară, 21 octombrie 2010).

3.7. Parteneriate

CSDE a încheiat acorduri de parteneriat cu Institutul European din România, Societatea de Ştiinţe Juridice, Societatea Română de Drept European (protocolul a fost semnat la 12 martie 2010) şi Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (30 martie 2010).

3.8. Parteneri media

Activităţile CSDE au fost reflectate de către site-urile de specialitate (www.juridice.ro, www.infolegal.ro, www.euractiv.ro), agenţiile de presă (în special, Agerpress, www.agerpres.ro), precum şi de partenerii noştrii editoriali: Editura C.H. Beck, Editura Universitară, Editura Universul Juridic.

Un rol activ în reflectarea evenimentele CSDE l-a avut site-ul juridic www.juridice.ro

Edituri partenere: Editura Universitară, Editura  Universul Juridic, Editura C.H. Beck, Editura Hamangiu.

Principalii parteneri pentru publicarea materialelor au fost Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer), Revista de Note şi Studii Juridice (www.rnsj.ro) şi Revista Curierul Judicial (C.H.Beck)

3.8. Susţinerea evenimentelor

3.8.1. Mapele evenimentelor, precum şi conţinutul acestora, au fost tipărite de către Editura Universitară – director Vasile Muscalu.

Activităţile CSDE au fost reflectate de către „Revista Română de Drept European”, unde au fost publicate studiile participanţilor precum şi reflectarea (rezumatele) conferinţelor.

Lex Expert (Compania de Informatică Neamţ) a susţinut de asemenea evenimentele CSDE prin mape proprii.

3.8.2. Participare la târguri. In anul 2010, CSDE a participat alături de Editura Universitară, la târgul EconomicFest (14-17 octombrie), prilej cu care au fost prezentate rezultatele cercetării şi oferta de cercetare a CSDE (http://www.economicfest.ro/).

3.9. Site-uri şi grupuri de discuţii

3.9.1. Principalul site al CSDE este www.csde.ro

De asemenea, sunt administrate şi diseminate informaţii prin intermediul  blogurilor

Dreptul european al afacerilor – http://eubusinesslaw.wordpress.com/

Dreptul european al contractelor – http://europeancontract.wordpress.com/ – [UPDATE: blog desfiintat]

Societăţile comerciale în Uniunea Europeană – http://eucompanylaw.wordpress.com/

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene – http://eulawro.wordpress.com/ în prezent http://www.iaduer.ro/

3.9.2. Grupuri/lista de discuţii şi newsletter

Grupul de discuţii CSDE – http://groups.yahoo.com/group/csde/

Newsletter CSDE – http://groups.yahoo.com/group/newsletter_csde/

CSDE participă la două secţiuni ale site-ului www.juridice.ro, respectiv eulaw si cjue.

4. Realizări 2010

În anul 2010 CSDE a avut ca element cheie al cercetării sale problema trimiterii preliminare. Acest lucru a fost reflectat în studiile şi articolele care au fost publicate în Revista Română de Drept European (de ex. Mihai Şandru, RRDE nr.4/2010 şi 6/ 2010), traducerile realizate de către Mihai Banu (mai multe articole, publicate în RRDE, precum şi traducerea unui volum „Morten Broberg, Nils Fenger, Trimiterea preliminară, Wolters Kluwer, 2010”), urmând ca la începutul anului 2011 să apară (la C.H.Beck) un ghid în materia trimiterii preliminare.

În programul multi-anual al CSDE, referitor la Tratatul de la Lisabona, este în curs de pregătire un volum care va fi semnat de către cercetătorii departamentului (amintim aici şi unele evenimente, inclusiv organizarea unui simpozion naţional).

5. Proiecte 2011 şi în curs de realizare:

5.1. Proiecte de cercetare:

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele naţionale

Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană

Texte şi jurisprudenţă privind principiul autonomiei procedurale

5.2. Proiect de realizare a unui working paper, prin anunţare publică:

Tratatul de la Lisabona, „De la principiile democratice (TUE) la principii (TFUE)”

5.3. Programele curente ale Centrului de Studii de Drept European:

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” (IADUER) – realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România;

Cultura dreptului european” – invitarea unor personalităţi şi prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere (din ţară – C.H.Beck, Hamangiu, Universitară, Universul Juridic, Wolters Kluwer sau din străinătate – Bruylant, Cambridge University Press, Oxford University Press, T.M.C. Asser Press, Wolters Kluwer International)

Consultări europene” – program destinat întăririi capacităţii proactive a specialiştilor din România în faţa problemelor curente – ale Uniunii Europene

Jurisprudentia” – realizat împreună cu Asociaţia Forumul Judecătorilor din România; programul constă în analiza jurisprudenţei naţionale sau a instanţelor europene pertiente domeniului.

CSDE are un parteneriat cu Revista Română de Drept European care constă în special în publicarea rezultatelor programelor (cercetări şi studii).

6. Concluzii. Motto-ul CSDE „Cultura dreptului european” semnifică atât atragerea şi diseminarea unor interpretări, argumentări actuale şi semnificative în spaţiul românesc (realizarea de traduceri, invitarea unor personalităţi din străinătate etc.) cât şi promovarea experienţelor şi cercetărilor româneşti în spaţiul juridic internaţional, specific pentru domeniul de cercetare al CSDE.

CSDE va urmări, prin mijloacele specifice, consolidarea informării persoanelor care sunt implicate în mod direct în aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene şi a Convenţiei europene a drepturilor omului. Programul IADUER, început în 2010, prin dezbateri şi conferinţe, care s-au adresat mai ales magistraţilor, în primul rând judecătorilor, dar şi avocaţilor, va continua prin extinderea acestuia către toate categoriile de persoane care interpretează şi aplică dreptul european. În cadrul acestui program suntem preocupaţi şi de modificările legisative naţionale relevante. În acest mod, CSDE consideră că, prin acţiunile sale, într-o lume globalizantă, apără şi promovează interesul naţional.

Posted in Rapoarte anuale.

Tagged with , .aaaa