Skip to content


Morten BROBERG, Niels FENGER, PROCEDURA TRIMITERII PRELIMINARE LA CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE, Wolters Kluwer, 2010

Morten BROBERG, Niels FENGER, PROCEDURA TRIMITERII PRELIMINARE LA CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE, Wolters Kluwer, 2010
 

Lucrare a doi reputaţi profesori danezi, apărută în 2010 la Oxford University Press, Preliminary References to the European Court of Justice este menită să ofere o descriere detaliată a sistemului trimiterilor preliminare la Curtea Europeană de Justiţie (articolul 267 TFUE, fostul articol 234 CE), instituţie juridică fundamentală a dreptului Uniunii Europene. Demersul cărţii este atât teoretic, cât şi practic, îmbinând fericit analiza cu referiri bogate la vasta jurisprudenţă a Curţii de Justiţie.

Cartea este structurată în 13 capitole, acoperind întreg spectrul de probleme care se pot ridica în legătură cu sistemul trimiterilor preliminare, de la calificarea instanţelor judecătoreşti ale statelor membre la procedura de urmat atunci când respectivele instanţe doresc sau au obligaţia să se adreseze Curţii Europene de Justiţie, inclusiv forma şi conţinutul unei cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, de la procedura în faţa Curţii de Justiţie la hotărârea pe care aceasta o pronunţă şi la efectele juridice ale ei.

Lucrarea se adresează atât practicienilor dreptului din ţara noastră (judecători, avocaţi), cât şi teoreticienilor şi celor care studiază dreptul Uniunii Europene.
Traducerea în limba română beneficiază şi de o addendă a autorilor care acoperă cele mai recente evoluţii ale dreptului şi jurisprudenţei europene relevante.

 
Lucrarea a fost tradusa de Mihai Banu, cercetator asociat in cadrul CSDE.

UJMAG

Posted in activitate cercetatori, Alte publicatii, Publicatii.

Tagged with , , .aaaa