Skip to content


Conferinta internationala „Challenges of Doing Business in the Global Economy” – „Dreptul concurenţei – dezbateri în actualitate”, 16 mai 2014

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu

Academia Română – Institutul de Economie Mondială,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, ITALY

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Challenges of Doing Business in the Global Economy”

„Dreptul concurenţei – dezbateri în actualitate”

16 mai 2014, ora 14 -16

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, nr. 176, sala 130

Secţiunea „Dreptul concurenţei – dezbateri în actualitate” o va avea ca principal vorbitor pe Cristina Butacu, Director al Direcţiei Juridic-Contencios a Consiliului Concurenţei cu tema:

Acţiunile în despăgubire întemeiate pe încălcarea dispoziţiilor dreptului concurenţei al UE şi statelor membre. Cadrul legal, jurisprudenţa în materie şi cooperarea dintre Comisia Europeană, autorităţile de concurenţă ale statelor membre şi instanţele naţionale în aplicarea normelor de concurenţă

Panelul va fi completat de următoarele prezentări:

Valentin Mircea, Uniformizarea regulilor de concurenţă în economia globalizată

Laura Lazăr, Reformarea dreptului european al concurenţei – o realitate sau un deziderat?

Ioan Lazăr, Atribuţiile administrativ-jurisdicţionale ale autorităţilor naţionale din domeniul concurenţei

Oana Brotac, Orientări privind ajutoarele pentru mediu și energie pentru perioada 2014-2020

Dan Pascu, Cooperarea în interiorul ECN şi drepturile la apărare. Consideraţii din perspectiva caracterului penal al încălcărilor dreptului concurenţei în anumite jurisdicţii europene

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Trimiteri preliminare în materia dreptului concurenţei. Există o experienţă românească în materie?

Lucrările vor fi moderate de Mihai Şandru.

În cadrul acestei conferinţe va fi lansat volumul „Abuzul de poziţie dominantă. Evoluţii şi perspective în dreptul european şi naţional al concurenţei” publicat de Laura Lazăr la Editura C. H. Beck în 2013.

Partener media: JURIDICE.ro, avocatnet.ro, caleaeuropeana.ro, infolegal.ro, CurierulJudiciar.ro, iaduer.ro

Parteneri: Editura C. H. Beck, Editura Wolters Kluwer – Revista română de drept european, Editura Universitară.

Invitatia

Posted in ARDAE- Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene, Evenimente, Parteneriate.aaaa