Skip to content


Conferinta Reglementări privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania, 7 mai 2014

REGLEMENTĂRI  PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE ÎN ROMÂNIA

Academia Română

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI)

 

 Foto AGERPRES

AMFITEATRUL „Ion Heliade Rădulescu” al BIBLIOTECII  ACADEMIEI ROMÂNE

BUCUREŞTI, 7 MAI 2014

 

 

AGENDA CONFERINŢEI

12.00 – 12.30      Înregistrarea participanţilor

12.30 – 12.40      Cuvânt de deschidere:

 

Academician Cristian HERA, Vicepreşedinte Academia Română

KELEMEN Hunor, Ministrul Culturii  (tbc)

Simona Maya TEODOROIU, Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei

Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA

Prof. Univ. Dr. Viorel ROŞ, Preşedinte ASDPI

 

Noul cadru juridic european şi internaţional pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe şi iniţiative la nivel naţional

 

Moderator: Adrian BUCUR

 

12.40 – 12.50      Cele mai recente modificări în acquis-ul european şi noile tratate internaţionale în domeniu

Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA

 

12.50 – 13.00      Importanţa transpunerii corecte și la termen a directivelor

Mihai ŞANDRU, Centrul de Studii de Drept European       

13.00 – 13.10      O nouă lege a dreptului de autor şi drepturilor conexe – iniţiativă legislativă

Mihai STURZU, Deputat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

 

 

 

Dezbatere privind necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic naţional

în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

 

Moderatori: Adrian BUCUR,  Laurenţiu OPREA

 

13.10 – 14.45    Aspecte problematice privind gestiunea colectivă

         

 1. Constituirea organismelor de gestiune colectivă
 2. Calitatea de membru
 3. Organizare
 4. Colectarea remuneraţiilor – modalitatea de stabilire a colectorilor unici
 5. Colectarea din perspectiva utilizatorilor
 6. Colectarea din perspectiva utilizatorilor – instituţii publice de cultură
 7. Reprezentativitatea
 8. Repartiţia
 9. Stabilirea tarifelor
 10. Arbitraj
 11. Transparenţa
 12. Sancţiuni

 

14.45 – 15.00  Pauză de cafea

 

 

15.00 – 15.30     Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital

 

 1. Rolul şi responsabilitatea intermediarilor de internet
 2. Licenţierea prin creative commons
 3. Monetizarea dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital
 4. Gestiunea colectivă în mediul digital

 

15.30  – 15.45     Problematica răspunderii juridice în domeniul dreptului de autor şi

                                   drepturilor conexe

 

 1. Răspunderea penală – incidenţa noului Cod de Procedură Penală
 2. Răspunderea civilă
 3. Răspunderea contravenţională
 4. Rolul ORDA în aplicarea legislaţiei în domeniu
 5. Aspecte de fiscalitate în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

 

15.45 – 16.15      Aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în mediul educaţional, academic şi mass-media

 

 1. Limite şi excepţii în scop educaţional
 2. Modalitatea de aplicare a limitelor şi excepţiilor în domeniul audiovizual    şi mass-media
 3. Sinteză a propunerilor de lege ferenda formulate în mediul universitar
 4. Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul academic

 

16.15 – 16.30       Concluzii  

Posted in Evenimente.aaaa