Skip to content


Conferinţa internaţională «Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)», 4 februarie 2010

IMG_0113Conferinţa internaţională «Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)», 4 februarie 2010

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 4 februarie 2010, ora 14.30, la sediul său din Calea 13 Septembrie, nr. 13

Conferinţa internaţională

«Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)»

 

Practica instanţelor constituţionale ale statelor membre relevă uneori tensiunea inerentă ce există între ordinea juridică comunitară (în prezent, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona – „unională” sau „europeană”) şi cea naţională. Astfel de exemple sunt şi cele două decizii constituţionale pronunţate în Germania şi în România. S-ar putea afirma, fără a se greşi, că decizia Curţii Constituţionale din România reprezintă primul episod al „coliziunii” între ordinea constituţională naţională şi dreptul UE. Dezbaterea pe care o propunem urmăreşte discutarea câtorva aspecte comparative ale raporturilor între cele două ordini juridice şi, de asemenea, posibile surse de inspiraţie pe care instanţa noastră constituţională le-ar putea extrage din practica instanţei federale germane.

Dezbaterea îşi propune realizarea unui schimb de puncte de vedere atât din perspectiva teoreticienilor, cât şi practicienilor (judecători şi avocaţi), pornind de la aspecte cheie evidenţiate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi în dreptul derivat european.

Lucrările vor fi onorate de prezenţa unor cunoscuţi practiceni şi vor fi moderate de către prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu.

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 03 februarie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.IMG_0173

Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro

Este încurajată participarea la lucrările conferinţei cu prezentări vizând subiectele enumerate anterior dar şi altele referitoare la probleme conexe ce ar putea fi de interes. În acest sens, doritorii pot adresa o solicitare de înscriere pe lista vorbitorilor, trimiţând şi un scurt rezumat al principalelor puncte ce ar urma să fie atinse, la adresa de e-mail mihai.sandru@csde.ro.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Şandru

AGENDA

 

14.30-14.40

Lansare de carte George Coca, Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului, Edidura Universul Juridic, 2009.

Prezintă: conf. univ. Mihai Şandru, Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, judecător Dragoş Călin.

 Moderator: prof. univ. dr. Elena-Simina TĂNĂSESCU

  1. 14.40-15.10

Axel BORMANN, The German Constitutional Court on the Lisbon Treaty: New demarcation of competencies or rearguard battle?

 PAUZĂ 15.10-15.20

  • 15.20-16

Dragos CĂLIN, Aplicarea şi interpretarea dreptului comunitar de către Curtea Constituţională 

 Marius ANDREESCU, Supremaţia Constituţiei şi principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene

 PAUZĂ 16.00-16.10

 

  • 16.10-17

Dezbatere: Decizia Curţii Constituţionale nr. 1258/2009

 UPDATE: Directiva a fost declarat nevalidă în hotărârea din cauzele conexate C-293/12 și C-594/12 Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții

 

Posted in Cercetare.aaaa