Skip to content


Protocol de colaborare IER, SSJ, CSDE şi SRDC

Vineri, 12 martie 2010, între orele 10.00-12.00, Institutul European din România lansează culegerea de jurisprudenţă “CEDO – cauze recente împotriva României, vol. I”.

Lansarea de carte este ocazionată de semnarea protocolului de colaborare între IER, SSJ, CSDE şi SRDC în cadrul unor proiecte generate de procesul de integrare a României în structurile Uniunii Europene.

Evenimentul se va bucura de prezenţa domnului Andrei Popescu, Preşedinte Executiv, Societatea Română de Drept Comunitar, a domnului Andrei Săvescu, Preşedinte Executiv, Societatea de Ştiinţe Juridice, a domnului Emil Moroianu, Director, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, a domnului Daniel-Mihai Şandru – Centrul de Studii de Drept European, a doamnei Cristina Ben Ezra, Şef serviciu Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, şi va fi moderat de doamna Gabriela Drăgan, Director General, Institutul European din România.

Primul volum al Culegerii de jurisprudenţă CEDO – cauze recente împotriva României, tipărit în noiembrie 2009, cuprinde traducerea completă a 21 de hotărâri pronunţate împotriva României în perioada ianuarie – iulie 2009. Lucrarea se prezintă ca un instrument deosebit de util, datorită pertinenţei şi actualităţii deciziilor inserate, cu o largă adresabilitate, putând fi utilizat în activitatea zilnică de către practicienii dreptului – judecători, procurori, avocaţi etc. – dar şi de către teoreticieni, studenţi sau cei care studiază materia drepturilor omului.

În continuare, cu ocazia semnării Protocolului de colaborare între Institutul European din România, Societatea de Ştiinţe Juridice, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European şi Societatea Română de Drept Comunitar, vor fi abordate următoarele teme: modul de derulare al unor proiecte comune de cercetare a modului de aplicare în dreptul românesc a prevederilor acquis-ului comunitar şi ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; sprijinirea activităţii de formare continuă; facilitarea accesului la legislaţia şi la jurisprudenţa traduse şi revizuite în limba română.

În speranţa că veţi putea da curs invitaţiei noastre, vă transmitem alăturat agenda provizorie a evenimentului şi aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră până joi, 11 martie 2010, la următoarele coordonate:

Mădălina Paula Barbu, Coordonator de proiect, Serviciul Comunicare şi organizare evenimente, madalina.barbu@ier.ro, tel. 314.26.96, 314 26 97, int. 133 sau

Laura Vrabie, Director, Direcţia Coordonare Traduceri,  laura.vrabie@ier.ro, tel. 314.26.96, 314 26 97, int. 117.

Agenda

Posted in Parteneriate.

Tagged with , , , .aaaa