Skip to content


Conferința „Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective” , 24.04.2013

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO), Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Editura Universitară organizează, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 24 aprilie 2013, ora 14, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125

 

Conferința „Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective”

 

Cu această ocazie va fi lansat volumul Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2012. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile (vol.VIII), publicat de Editura Universitară, aprilie 2013, care încununează eforturile depuse în ultimii 5 ani de un colectiv de tineri magistraţi pasionaţi în analiza condamnărilor suferite de România Curtea Europeană a Drepturilor Omului, găsirea autorităţilor potenţial responsabile şi observarea măsurii în care acestea s-au conformat şi au reacţionat concret, după pronunţarea hotărârilor. Utilitatea practică a culegerii de jurisprudenţă de faţă rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, de la 1 ianuarie 2012 şi până la 31 decembrie 2012, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces.

AGENDA CONFERINŢEI este ataşată.

CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Partener principal: Editura Universitară

AGENDA CONFERINŢEI

„Condamnările suferite de România la CEDO în anul 2012. Analize şi perspective”

Academia Română, 24 aprilie 2013

13.45 -14.00 Primirea participanţilor

14.00 – 14.05 Deschiderea conferinţei.

Moderator: dl. prof. univ. dr. Mihai Şandru, Academia Română

14.05 – 14.20 Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de România în anul 2012 – prezentare generală

dl. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti

14.20 – 14.35 Analiza statistică a hotărârilor de condamnare pronunţate în cauzele împotriva României în perioada 1994-2012. Baza de date JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)

dl. Ionuţ Militaru, judecător, Tribunalul Bucureşti

14.35 – 14.55 Apărările formulate de state. Dificultăţile întâmpinate în cauzele împotriva României

d-na Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental al Românieila CEDO

14.55 – 15.10 Condițiile în care divergența jurisprudențială poate aduce atingere dreptului la un proces echitabil

d-na Alexandra Neagu, judecător, Tribunalul Bucureşti

15.10 – 15.25 Infracțiuni și contravenții. Principiul non bis in idem în jurisprudența recentă a CEDO şi CJUE

dl. Victor Constantinescu, judecător, Judecătoria Alexandria

15.25 -15.45

Libertatea de exprimare. Obligarea jurnaliştilor la despăgubiri pentru atingeri aduse prin presă reputaţiei altora. Cauza Eon c. Franţei – încălcarea art. 10 din Convenţie prin aplicarea unei amenzi penale pentru infracţiunea de ofensă adusă Preşedintelui Franţei, prin expunerea unei pancarte cu mesajul „casse toi pov’con!”

dl. Vasile Bozeşan, judecător, Judecătoria Alexandria

15.45 – 16.00 Dezbateri

 

Consiliul stiintific si organizatoric:

Prof. univ. dr. Mihai Sandru

Judecator Dragos Calin

Judecator Ionut Militaru

Alexandra Buricea

AgerpresFOTO 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8.

AgerpresRomania Actualitati

Posted in Cultura dreptului european, Evenimente.aaaa