Skip to content


Revista romana de drept european, nr. 1/2013

A aparut RRDE – Revista romana de drept european, nr. 1/2013, editata de Wolters Kluwer

Interviu. Valerius M. CIUCĂ, Sistemul judiciar european

DOSAR – Criza euro şi constituţionalizarea Uniunii Europene
Christian JOERGES, De la integrarea prin drept la criza financiară: Ce a mai rămas din constituţia economică europeană?
Mattias KUMM, Dificultăţi de ordin democratic provenite din criza euro: În ce tip de criză constituţională se află Europa şi cum ar trebui procedat în privinţa ei?
Miguel Poiares MADURO, O nouă guvernare pentru Uniunea Europeană şi pentru euro: Democraţie şi justiţie
Dan CĂRĂMIDARIU, Curtea Constituţională Federală a Germaniei şi repolitizarea deciziilor privind combaterea crizei zonei euro

IADUER – Interpretarea şi aplicarea dreptului UE de către instanţele din România
Daniel Mihail ŞANDRU, Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România

 JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR UNIUNII EUROPENE

Libera circulaţie a unui cetăţean al Uniunii. Directiva 2004/38/CE. Interdicţia de a părăsi teritoriul naţional ca urmare a neachitării unei datorii fiscale. Măsură care poate fi justificată din motive de ordine publică (CJ, Camera a patra, hotărârea din 17 noiembrie 2011,
cauza C-434/10, Petar Aladzhov, nepublicată încă în Rep.)

Politica externă şi de securitate comună. Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului. Poziţia comună 2001/931/PESC şi Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. Anularea unei măsuri de îngheţare a fondurilor printr-o hotărâre a Tribunalului. Răspundere extracontractuală. Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor (TUE, Camera a doua extinsă, hotărârea din 23 noiembrie 2011, cauza T-341/07, Jose Maria Sison/Consiliul Uniunii Europene, nepublicată încă în Rep.)

Societatea informaţională. Drept de autor. Internet. Programe informatice „peer-to-peer”. Furnizori de acces la internet. Instituirea unui sistem de filtrare a comunicaţiilor electronice pentru a împiedica schimbul de fişiere care încalcă drepturile de autor. Inexistenţa unei obligaţii generale de a supraveghea informaţiile transmise (CJ, Camera a treia, hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauza C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), nepublicată încă în Rep.)

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera (f). Efect direct (CJ, Camera a treia, hotărârea din 24 noiembrie 2011, cauzele conexate C-468/10 şi C-469/10, ASNEF şi FECEMD, nepublicată încă în Rep.)

Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Directiva 2008/115/CE. Standarde şi proceduri comune pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Reglementare naţională care prevede, în situaţie de şedere ilegală, o pedeapsă cu închisoarea şi o amendă (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 6 decembrie 2011, cauza C-329/11, Achughbabian, nepublicată încă în Rep.)

Articolul 88 alineatul (3) CE. Ajutoare de stat. Ajutor acordat sub formă de garanţie unui creditor pentru a-i permite să acorde un credit unei persoane creditate. Încălcarea normelor de procedură. Obligaţia de recuperare. Nulitate. Competenţa instanţei naţionale (CJ, Camera întâi, hotărârea din 8 decembrie 2011, cauza C-275/10, Residex Capital, nepublicată încă în Rep.)

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolele 28 CE şi 29 CE. Libera circulaţie a mărfurilor. Măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative la import şi la export. Transporturi. Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE. Interdicţie sectorială de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone care transportă anumite mărfuri. Calitatea aerului. Protecţia sănătăţii şi a mediului. Principiul proporţionalităţii. Coerenţă (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauza C-28/09, Comisia/Austria, nepublicată încă în Rep.)

Dreptul Uniunii. Principii. Drepturi fundamentale. Punere în aplicare a dreptului Uniunii. Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante. Sistem european comun de azil. Regulamentul (CE) nr. 343/2003. Noţiunea «ţări sigure». Transferul unui solicitant de azil către statul membru responsabil. Obligaţie. Prezumţie relativă de respectare a drepturilor fundamentale de către acest stat membru (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauzele conexate C-411/10 şi C-493/10, N. S. şi alţii, nepublicată încă în Rep.)

Libera circulaţie a persoanelor. Directiva 2004/38/CE. Drept de şedere permanentă. Articolul 16. Şedere legală. Şedere întemeiată pe dreptul naţional. Şedere încheiată înainte de aderarea la Uniune a statului de origine al cetăţeanului în cauză (CJ, Marea Cameră, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauzele conexate C-424/10 şi C-425/10, Ziolkowski şi alţii, nepublicată încă în Rep.)

Procedură administrativă naţională. Acte administrative. Obligaţia de motivare. Posibilitatea de a suplini lipsa motivării în cursul unei proceduri judiciare împotriva unui act administrativ. Interpretarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE şi a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Necompetenţa Curţii (CJ, Camera a treia, hotărârea din 21 decembrie 2011, cauza C-482/10, Cicala, nepublicată încă în Rep.)

AGORA
Alina OPREA
Yearbook of Private international Law, vol. XIII, 2011, A. BONOMI, G.P. ROMANO (ed.)

Gabriela ZANFIR
The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, Giuseppe MARTINICO, Oreste POLLICINO (editori)
The Interaction Between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws, Giuseppe MARTINICO, Oreste POLLICINO (editori)

Alina OPREA
Private Enforcement of EC Competition Law, Jürgen BASEDOW (ed.)

Raluca BERCEA
Towards a European Civil Code, Arthur S. HARTKAMP, Martijn W. HESSELINK,
Ewoud HONDIUS, Chantal MAK, Edgar DU PERRON (ed.)

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa