Skip to content


Proiect CSDE în Seria Consultari Europene: „Politica de audit: lecţiile crizei” (CSDE-SCE-17)

Proiect CSDE în Seria Consultari Europene: „Politica de audit: lecţiile crizei” (CSDE-SCE-17)

Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane organizeaza o selectie de CV-uri pentru realizarea unui punct de vedere documentat în acest sens. Vor fi selectati experti care vor realiza cercetarea şi punctul de vedere, concretizate într-un material care va fi publicat ulterior.

Denumirea proiectului: „Politica de audit: lecţiile crizei” (CSDE-SCE-17)

„Măsurile adoptate în Europa şi în lume imediat după criza financiară s-au axat pe nevoia stringentă de stabilizare a sistemului financiar. Deşi rolul jucat de bănci, fonduri speculative, agenţii de rating, entităţi de supraveghere sau bănci centrale a fost adus în atenţie şi analizat minuţios, s-a acordat doar o atenţie limitată modului în care funcţia de audit poate fi consolidată pentru a contribui la o mai mare stabilitate financiară. Faptul că multe bănci au confirmat pierderi uriaşe între 2007 şi 2009 din poziţiile bilanţiere şi extrabilanţiere pe care le deţineau pune sub semnul întrebării atât modul în care auditorii au reuşit să furnizeze clienţilor lor raporturi „curate” pentru perioada respectivă, cât şi caracterul adecvat al actualului cadru legislativ. Este aşadar oportun ca rolul şi domeniul de aplicare al activităţii de audit să fie aduse în discuţie şi analizate în contextul general al reformei reglementare a pieţei financiare.

Comisia este dornică să îşi asume rolul de lider la nivel internaţional în această dezbatere şi intenţionează să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi globali din cadrul Consiliului pentru Stabilitate Financiară şi al G20. Auditul, împreună cu activitatea de supraveghere şi guvernanţa corporativă, trebuie să contribuie masiv la stabilitatea financiară, deoarece rolul său este de a furniza o garanţie în privinţa veridicităţii sănătăţii financiare a tuturor companiilor. Această garanţie are rolul de a reduce riscurile de denaturare şi, ca atare, de a genera reducerea costurilor în caz de faliment, care ar fi suportate în paralel de acţionarii companiei şi de societate în general. Robusteţea auditului este esenţială pentru restabilirea (siguranţei şi a) încrederii în piaţă, contribuind la protecţia investitorilor şi la reducerea costului de capital al companiilor.

În acest context, este important să se sublinieze că auditorii au de jucat un rol important şi că sunt abilitaţi prin lege să desfăşoare audituri statutare.”

Cartea Verde. Politica de audit – lecţiile crizei, Bruxelles, 13.10.2010, COM(2010) 561 final

Persoanele interesate pot trimite un CV, în format european, la adresa mihai.sandru@csde.ro până la data de 24 octombrie 2010. Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi.

Sunt de asemenea invitaţi să trimită un CV şi cei fi interesaţi să participe la elaborarea unor studii viitoare, cu precizarea domeniilor de interes. Aceste candidaturi vor servi la actualizarea bazei de date a CSDE.

Cercetarea trebuie definitivată, iar punctul de vedere redactat până la data de 24 noiembrie 2010.

Proiectul este sustinut de către Editura Wolters Kluwer.

Informaţii şi documente:

Anunţul Comisiei

Cartea Verde. Politica de audit – lecţiile crizei, Bruxelles, 13.10.2010, COM(2010) 561 final

Posted in Consultari Europene.aaaa