Skip to content


Conferinţa «Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – istorie, politică, drept», 19.10.2010, ora 12, Academia Romana

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează la data de 19 octombrie 2010, ora 12.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu,

Conferinţa în seria „Cultura dreptului european”

«Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – istorie, politică, drept»

În cadrul conferinţei va fi lansată lucrarea Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul contenciosului european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Dezbaterea va avea ca obiect recenta apariţie la Editura Oxford University Press a volumului „The European Court’s Political Power.Selected Essays[1] semnat de către dna prof. Karen Alter

Lucrarea reuneşte 13 articole semnate de autoare (singură sau în colaborare) şi concretizează o cercetare asupra Curţii Europene de Justiţie întinsă pe parcursul a 17 ani, cercetare care urmăreşte rolul (particular al) Curţii în tipologia mai extinsă a instanţelor internaţionale; perspectiva urmărită este una de ordin preponderent istoric şi politic, fără însă a pierde din vedere principalele etape de ordin juridic ale construcţiei europene din perspectiva jurisprudenţei Curţii de Justiţie. Metodologia anunţată explicit în lucrare se delimitează de curentul neo-funcţionalist, iar cercetarea porneşte de la teoriile lui Eric Stein şi Joseph Weiler. Cartea poate servi ca punct de pornire pentru o dezbatere cu privire la valoarea explicativă a unui atare demers politologic.

Dezbaterea urmăreşte atingerea unor aspecte evidenţiate în lucrare, precum:

– etape ale construirii unui rol politic pentru Curtea Europeană de Justiţie;

– teorii politice şi teorii juridice privind Curtea Europeană de Justiţie; drept şi politică (?) la Curtea de Justiţie;

– agenţi şi actori în construirea de litigii pentru Curtea Europeană de Justiţie;

– constituţionalizarea ordinii juridice a Comunităţii Europene/Uniunii Europene;

– încadrarea Curţii Europene de Justiţie în tipologia instanţelor internaţionale.

În scopul unei participări active, celor interesaţi li se va pune la dispoziţie în avans o traducere a unui articol al autoarei menit a sintetiza ideile cărţii, alături de o recenzie a respectivei cărţi.

Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul contenciosului european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

*Cu această ocazie, va avea loc şi lansarea lucrării de mai sus cu participarea autorilor ei.

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@gmail.com) până la data de 18 octombrie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european. Participantii vor fi anuntati asupra agendei finale a conferinţei/dezbaterii.

Cu stimă,

Conf. univ. dr. Mihai Şandru

Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor.

Foto Agerpres Mircea Dutu (1), Mircea Dutu (2).

Partener principal:

Oxford University Press – Oxford Studies in European Law (OSEL)

Parteneri media CSDE (în ordine alfabetică)

www.agerpres.ro www.avocatnet.ro www.caleaeuropeana.ro www.euractiv.ro

www.infolegal.ro www.juridice.ro

IMG_0186

Prof. univ. dr. Mircea Dutu, Prof. univ. dr. Iordan Barbulescu, Conf. univ. dr. Mihai Sandru

IMG_0203


Posted in Evenimente.

Tagged with .aaaa