Skip to content


Conferinţa „Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”, 15 martie 2012

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) şi Editura Universitară organizează, în seria „Cultura dreptului european”, la data de 15 martie 2012, ora 14, la sediul Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125

Conferinţa internaţională

Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional”

International Conference „Liability of judges in the light of recent developments at European and national level”


Mihai Sandru, foto Agerpres, George Calin – AGERPRES

***

Participanti la conferinta, foto Agerpres, George Calin – AGERPRES

Pornind de la o recentă cauză a Curţii de Justiţie, C-379/10 – Comisia/Italia, în care s-a arătat că excluderea sau limitarea la cazurile de dol sau de culpă gravă a răspunderii statului este contrară principiului general al  răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii de către o instanţă de ultim grad, vom analiza starea actuală a dreptului naţional în contextul internaţional al jurisprundeţei instanţelor europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului).

Cu această ocazie va fi lansat volumul Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României – 2011. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile, Editura Universitara, 2012.


Inregistrarea participantilor. CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Alte informatii: durata 3 ore.

Pana la data de 10 martie 2012 sunt asteptate contributii stiintifice. Organizatorii urmeaza sa editeze un volum al conferintei, in limita materialelor trimise.

Reflectari in presa despre eveniment: AGERPRES, Fin.ro.

Comitetul stiintific si organizatoric:
Prof.univ.dr. Mihai Sandru, Institutul de Cercetari Juridice
jud. Dragos Calin, Curtea de Apel Bucuresti
jud. Ionut Militaru, Tribunalul Bucuresti
drd. Vasile Muscalu, director, editura Universitara.

Partener principal: Editura Universitară

Parteneri: Wolters Kluwer International; Oxford University Press; Revista Română de Drept European, JurisclasorCEDO, Revista Forumul Judecătorilor, Editura Universul Juridic,  Revista „Dreptul” – Uniunea Juriştilor din România; Editura C.H.Beck, SSJ.

Parteneri media: JURIDICE.ro, infolegal.ro, caleaeuropeana.ro, Curierul Judiciar.

AGENDA CONFERINŢEI

Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor

recente de la nivel european şi naţional

Academia Română, 15 martie 2012

13.45 -14.00 Primirea participanţilor
14.00 – 14.05 Deschiderea conferinţei

Moderator: dl. prof. univ. dr. Mihai Şandru, Academia Română14.05 – 14.20Excluderea sau limitarea la cazurile de dol sau de culpă gravă a răspunderii statului este contrară principiului general al răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene?

dl. prof. univ. dr. Mihai Şandru, Academia Română14.20 – 14.35Răspunderea magistraţilor în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

dl. Răzvan Horațiu Radu, procuror detaşat Agentul Guvernamental al României la CJUE14.35 – 14.55Autorităţile potenţial responsabile pentru condamnările suferite de România în anul 2011 – prezentare generală

dl. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti14.55 – 15.10Analiza statistică a hotărârilor de condamnare pronunţate în cauzele împotriva României în perioada 1994-2011. Baza de date JurisClasor CEDO (www.hotararicedo.ro)

dl. Ionuţ Militaru, judecător, Tribunalul Bucureşti 15.10 – 15.20Pauză de cafea15.20 –

15.35Apărările formulate de state. Dificultăţile întâmpinate în cauzele împotriva României

d-na Irina Cambrea, judecător detaşat Agentul Guvernamental al României la CEDO15.35 –

15.55Răspunderea magistraţilor în Germania. Exemple de bune practici. Situația din România

dl. dr. Dieter Schlafen,judecător, Curtea de Apel Köln15.55 –

16.10Răspunderea disciplinară a magistraților pentru încălcarea cu rea-credință sau gravă neglijență a normelor de drept material și procedural

d-na Tamara Manea, procuror, Inspecția Judiciară16.10 -16.30Dezbateri

Posted in Evenimente.aaaa