Skip to content


CSDE 2012: Elemente de noutate în Tratatul de la Lisabona. O evaluare la doi ani de la intrarea in vigoare

[English] Tema de cercetare a Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane pentru anul 2012 este

Elemente de noutate în Tratatul de la Lisabona. O evaluare la doi ani de la intrarea in vigoare

Principalele teme abordate in cadrul cercetarii sunt:

Consecinţe notabile ale renunţării la structura în piloni

Cetăţenia Uniunii (accentul asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie)

Carta drepturilor fundamentale (în special situaţia din jurisprudenţa Curţii de Justiţie)

Chestiunea aderării UE la CEDO

Piaţa internă

Evoluţii notabile în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie

Chestiunea competenţelor externe ale Uniunii Europene (inclusiv politica comercială comună, investiţiile străine directe)

Aspecte instituţionale – noul acord interinstituţional; proceduri legislative şi acte legislative şi nelegislative

Aspecte instituţionale – Comisia Europeană şi actele delegate şi actele de punere în executare (art. 290 TFUE şi 291 TFUE)

Aspecte instituţionale – modificări privind competenţa CJUE. Evoluţii în jurisprudenţa CJUE privind art. 263 TFUE

Parlamentele naţionale şi principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii

Principii democratice etc. (iniţiativa cetăţenească)

Vor fi organizate manifestari stiintifice referitoare la subiectele enumerate exemplificativ, vor fi publicate studii si articole si va fi editat un volum.

>> Transylvanian Review, număr special

Posted in Cercetare, Elemente de noutate in Tratatul de la Lisabona, Evenimente, Publicatii.aaaa