Skip to content


IADUER. Parteneriat CSDE – Editura C.H.Beck – Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania

Parteneriat CSDE – Editura C.H. Beck

În continuarea eforturilor de îmbunătăţire a parteneriatului dintre Centrul de Studii de Drept European şi Editura C.H. Beck, suntem bucuroşi să anunţăm debutul unei colecţii noi de lucrări de specialitate: IADUER.

IADUER „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” acronim pentru proiectul realizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi de Asociaţia Forumul Judecătorilor, proiect care s-a manifestat prin conferinţe şi print-o rubrică permanentă în revista Curierul Judiciar.

Aceste activităţi vor continua şi li se vor adauga volumele din colecţia IADUER.

Primele trei titluri ale acestei colecţii şi care vor apărea în viitorul apropiat sunt:

  • Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept
  • Dreptul UE al concurenţei şi autorităţile administrative şi judiciare din România
  • Repere actuale în domeniul dreptului european al contractelor. Experienţe ale instanţelor române

Colecţia este coordonată de către Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin şi îşi propune să reunească lucrări care să evidenţieze rolul practienilor (în primul rând al judecătorilor şi avocaţilor) în aplicarea şi interpredarea dreptului Uniunii Europene. Această colecţie vine în sprijinul tuturor celor interesaţi de aplicarea corectă a legii în România, a justiţiabililor, care au un acces mai dificil la legislaţia şi jurisprudenţa mai complexe ale Uniunii Europene. Temele selectate sunt de actualitate şi încearcă să elucideze o serie de neconcordanţe ale jurisprudenţei interne, propunând, unde este cazul, soluţii care să fie avute în vedere în viitoarele reglementari.

Posted in Evenimente, Parteneriate, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa