Skip to content


RRDE – Revista română de drept european, nr. 2/2022

ROMANIAN REVIEW OF EUROPEAN LAW 2/2022
REVISTA ROMANA DE DREPT EUROPEAN 2/2022
Wolters Kluwer România
@Koen Lenaerts
Daniel-Mihail SANDRU
Constantin Mihai Banu
Gina Orga-Dumitriu
Nicolae Ploeșteanu

DOCTRINĂ
11 Koen LENAERTS
Tradițiile constituționale comune statelor membre: metoda dreptului
19 Gina ORGA-DUMITRIU
CJUE și Organul de soluționare al litigiilor al OMC – convergență sau divergențe?
35 Nicolae PLOEȘTEANU
Unele prelucrări de date cu caracter personal în activitățile de jocuri de noroc reglementate
și posibilitatea utilizării unor tehnologii de identificare biometrică sau avansate
52 Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ŞANDRU
C-149/17, Bastei Lübbe: cine răspunde în familie pentru partajarea de fișiere cu încălcarea
dreptului de autor?
59 Gina ORGA-DUMITRIU
Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și dreptul Organizației Mondiale a Comerțului
73 Daniel-Mihail ŞANDRU
Transparența justiției și protecția datelor cu caracter personal
JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE
81 CJ, Camera a patra, hotărârea din 3 aprilie 2019, cauza C-617/17, PZU Życie, EU:C:2019:283
85 CJ, Camera a treia, hotărârea din 4 aprilie 2019, cauza C-558/17 P, OZ/Banca Europeană
de Investiții, EU:C:2019:289
89 CJ, Camera a treia, hotărârea din 11 aprilie 2019, cauza C-483/17, Tarola, EU:C:2019:309
93 CJ, Camera a șasea, hotărârea din 8 mai 2019, cauza C-230/18, PI, EU:C:2019:383
97 CJ, Marea Cameră, hotărârea din 14 mai 2019, cauzele conexate C-391/16, C-77/17 și
C-78/17, M și alții, EU:C:2019:403
101 CJ, Camera a cincea, hotărârea din 23 mai 2019, cauza C-720/17, Bilali, EU:C:2019:448
104 CJ, Camera a treia, hotărârea din 13 iunie 2019, cauza C-22/18, TopFit și Biffi, EU:C:2019:497
108 CJ, Camera a cincea, hotărârea din 20 iunie 2019, cauza C-458/15, K.P., EU:C:2019:522
113 CJ, Camera a patra, hotărârea din 3 iulie 2019, cauza C-644/17, Eurobolt, EU:C:2019:555
117 CJ, Camera a cincea, hotărârea din 3 iulie 2019, cauza C-387/18, Delfarma, EU:C:2019:556
121 CJ, Camera întâi, hotărârea din 10 iulie 2019, cauza C-89/18, A, EU:C:2019:580
124 CJ. Marea Cameră, hotărârea din 29 iulie 2019, cauza C-556/17, Torubarov, EU:C:2019:626


Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa