Skip to content


Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel București: C-496/22, Brink’s Cash Solutions

Trimitere preliminară formulată de Curtea de Apel București: C-496/22 Brink’s Cash Solutions

I.1. Instanța națională – Curtea de Apel București

Portalul instanțelor de judecată:

”Sesizeaza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea art.2 alin.1 coroborat cu art.1 lit.b şi art.6 din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective. Suspenda judecata apelului până la pronunţarea hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. ”

Incheierea Curții de Apel București din 22 iunie 2022:

”Întrebarea 1) – art.2 alin.1 coroborat cu art.1 lit.b şi art.6 din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, citite în lumina considerentelor 2 şi 6 din preambulul aceleiaşi directive, se opun unei legislaţii naţionale care permite unui angajator să nu consulte salariaţii
vizaţi de o procedură colectivă de concediere, pentru că aceştia nu au desemnaţi reprezentanţi şi nici obligaţia legală de a o face;
Întrebarea 2) – art.2 alin.1 coroborat cu art.1 lit.b şi art.6 din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, citite în lumina considerentelor 2 şi 6 din preambulul aceleiaşi directive, se interpretează în sensul în care, în ipoteza descrisă mai sus, angajatorul are obligaţia consultării tuturor salariaţilor vizaţi de procedura concedieri colective.”

I.2. Stadiul procesual – apel

I.3. Inițiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii EuropenePosted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa