Skip to content


Revista Romana de Drept European, nr. 4 din 2011

Revista Romana de Drept European, nr. 4 din 2011

DOCTRINĂ

Reinhard Zimmermann, Încercări pentru Institutul European de Drept

Wouter P. J. Wils, Competenţe ale UE de aplicare a regulilor în materia concurenţei şi drepturile şi garanţiile procedurale: Raportul dintre dreptul UE, dreptul naţional şi Carta drepturilor fundamentale a UE şi Convenţia europeană a drepturilor omului

Mirjam De Mol, Kücükdeveci: Hotărârea Mangold revăzută – Efectul direct orizontal al unui principiu general al dreptului UE

Václav Stehlík, Curtea Europeană de Justiţie, dreptul la o instanţă constituită prin lege şi dreptul constituţional ceh

Alfred Kellermann, Constitutional Developments since the Lisbon Treaty in the Area of Freedom, Security and Justice at Supranational Level and National Level

Bucura Cătălina Mihăescu, Liability of the European Union for Acts of Its Institutions

Ioana Luca, The Impact of Keck Doctrine on Free Movement of Goods

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE

(selecţie şi comentarii realizate de Mihai Banu)

TUE, Camera a şaptea, hotărârea din 30 septembrie 2010, cauza T-85/09, Kadi/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 5 octombrie 2010, cauza C-173/09, Elchinov, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Camera a treia, hotărârea din 5 octombrie 2010, cauza C-400/10 PPU, McB./E., nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 26 octombrie 2010, cauza C-482/08, Regatul Unit/Consiliul, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 9 noiembrie 2010, cauza C-137/08, Schneider, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Camera a opta, ordonanţa din 16 noiembrie 2010, cauza C-73/10 P, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Camera a treia, hotărârea din 18 noiembrie 2010, cauza C-322/09 P, NDSHT/Comisia Europeană, nepublicată încă în Repertoriu

CJ, Marea Cameră, hotărârea din 23 noiembrie 2010, cauza C-145/09, Tsakouridis, nepublicată încă în Repertoriu

RECENZII

Miguel Poiares Maduro şi Loïc Azoulai (ed.), The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty

Elsa Bernard, La spécificité du standard juridique en droit communautaire

Albert Sánchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Law

F.O.W.Vogelaar, The EU Competition Rules. Landmark Cases of the European Courts and the European Commission

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.aaaa