Skip to content


C-95/22, Delgaz Grid

C-95/22, Delgaz Grid, pendinte

CURIA

1. Dacă articolul 6 paragraful (1) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale coroborate cu articolul 82 TFUE şi dispoziţiile art.47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil se opun unei reglementări naţionale care nu prevede că persoanele care fac obiectul unei acuzaţii în materie penală dar care nu au fost notificate formal cu privire la existenţa unei acuzaţii împotriva lor au dreptul de a contesta durata excesivă a procesului penal în care respectivele persoane sunt investigate?

I.1. Instanta nationala – Judecătoria Târgu-Mureș

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa