Skip to content


Proiect cercetare 2022: Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare

Proiect cercetare 2022
Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare

Daniel Mihail Sandru

Rezumat:

Drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, și, în consecință și în România constituie un punct sensibil în acțiunea organizației, a conducătorilor acesteia și a  reprezentanților statelor membre pe parcursul unei perioade de criză, care nu s-a încheiat. Uniunea Europeană garantează respectarea drepturilor omului la cel mai înalt nivel prin instituirea Cartei drepturilor fundamentale, document cu forță juridică de tratat, dar limitat în ceea ce privește domeniul de aplicare. Studiul urmărește să fundamenteze posibilitățile de interpretare și aplicare a normelor de drepturile omului în cadrul Uniunii Europene, prin referire la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene care adaugă documentului amintit și alte surse, cum ar fi pricincipiile generale ale dreptului Uniunii sau juriprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În această multitudine de instituții, agenții și oficii precum și de surse referitoare la protecția drepturilor fndamentale se pune problema respectării într-o situație limită, cum este pandemia de Covid-19. Deși în acest moment criza nu s-a încheiat, cele mai importante momente momente par să fi avut loc: instituirea restricțiilor de circulație – a persoanelor și a mărfurilor -, achiziționare de echipament medical sau finanțarea cercetării și achiziționarea de vaccinuri. Studiul analizează implicațiile juridice ale crizei sanitare prin eșantionarea acestora, pornind de la respectarea propriilor reguli de către instituțiile Uniunii, în special în ceea ce privește transparența decizională a Comisiei Europene, reglementarea prin documente fără forță juridică (soft law), în special prin recomandări ale Comisiei sau măsurile luate pentru a repune în drepturi libera circulație a persoanelor.

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, România, criza sanitară, drepturi fundamentale, legislație, libera circulație a persoanelor, libertate de exprimare, drept la informare, viața privată, protecția datelor, dreptul la educație și cultura, soft law, transparența instituțiilor

Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene


Posted in Cercetare.aaaa