Skip to content


Conferinţa națională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a, 5 decembrie 2019

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Conferinţa națională

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a

5 decembrie 2019, orele 10.00-14.30

Partener media: JURIDICE.ro

9.30 – 10.00: Înscrierea participanților / networking: 

10.00  Deschiderea conferinţei

Secţiunea I. – [10.00-12.00]

Moderator: Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru

Prof.univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de CJUE pentru instanțe și autorități naționale

Dr. Dragoș Alin Călin, Zece cereri de decizie preliminară formulate de instanțele judecătorești din România în vederea menținerii statului de drept, valoare comună a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene

Dr. Mihaela Mazilu Babel, Situațiile în care este necesar (și, uneori, chiar obligatoriu) să se mai realizeze încă o trimitere preliminară: câteva exemple non-exhaustive

Dr. Irina Alexe, Aplicarea în timp a Directivei 2000/78/CE în materia pensiilor de serviciu ale funcționarilor. Cauza C-258/17, EB

11.45 Prezentare de carte în cadrul proiectului IADUER – Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România

Daniel-Mihail Şandru, Dragoş-Alin Calin, Constantin Mihai BanuTrimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2017-2018), vol VII – X, Editura Universitară, 2019. Detalii despre cele 11 volume ale proiectului: Editura Universitara

Pauza 12.15-1230

Secţiunea a II-a.  – [12.30-14.00]

Moderator: Dr. Irina Alexe

Drd. Daniela Ilinca, Tipologia soluțiilor pronunțate de către instanțele judecătorești cu privire la trimiterile preliminare din procedurile de insolvență

Av. Irina Bora, Invațăminte care pot fi trase din hotărârea CJUE în cauza C-416/17 Comisia / Franta – și despre acțiunea în neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru în cazul refuzului / omiterii trimiterii preliminare

Av. dr. Mihaela Vrabie, Aplicarea principiului protecției jurisdictionale efective in statele membre, potrivit hotărârii pronunțate de CJUE in cauza C-64/16

14.00-14.30 [Dezbateri]

****

Locul conferinţei: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane – Calea 13 Septembrie nr.13, corp B, et. 4, sector 5, Bucuresti, cod postal 050711

Participarea la conferinţă este gratuită. Înscrierea participanţilor se face în limita locurilor. Înscrierile se fac la adresa mihai.sandru@csde.ro până la 4 decembrie 2019.

Detalii sunt publicate pe csde.ro precum și de la adresa de e-mail mihai.sandru@csde.ro

Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.

Agenda primei ediții a conferinței

Agenda celei de-a doua ediții –Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

eveniment facebook

Parteneri:

Editura Universitara

Editura Wolters Kluwer

Comitetul științific:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Academia Română

Conf. univ. dr. Simona Maya Teodoroiu – Academia Română;

Dr. Catalina Goanta – Maastricht University;

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanvitellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Oana Stefan – King’s College London

Prof. univ. dr. Dan Țop – Universitatea Valahia din Târgoviște

Comitet organizatoric:

Dr. Irina Alexe – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu – UMFST, Târgu-Mures;

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Academia Română

Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas – Universitatea Titu Maiorescu

Consilier jur. Iolanda Vasile – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane

Despre vorbitori:

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române. Este doctor în drept al Universității din București, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

Irina Bora este avocat în Baroul București cu o experiență de peste 16 ani, specializată în fuziuni și achizitii, protecția datelor cu caracter personal, dreptul muncii și dreptul asigurărilor. Este interesată în mod particular de dreptul european și de procedurile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, fiind laureată a concursurilor EPSO pentru CJUE și Comisia Europeană.

Dragoș Alin Călin – Judecator la Curtea de Apel București. Președinte al Asociației Forumul Judecatorilor din România. Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Române, doctor în drept al Universității din București, Facultatea de Drept,
teza fiind publicată la Editura Universitara (Dialogul dintre Tribunalele Constitutionale si Curtea de Justitie a Uniunii Europene). Director la Revistei Forumul Judecătorilor. Membru în Consiliul de Administratie al GEMME Europe.

Daniela Ilinca este avocat, cu o experienta de peste 16 ani in litigii complexe din domeniul dreptului administrativ, comercial si civil, specializata in achizitii publice si insolventa. Experiența complementară este legată de reprezentarea și asistența juridică acordată în cadrul procedurilor de arbitraj comercial international (ICC), fiind membră a echipelor de avocați care au reprezentat interesele partilor în astfel de proceduri. Este doctorand la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Mihaela Mazilu Babel este un cercetător independent specializat în protecția jurisdicțională a drepturilor fundamentale. În ultimii ani a colaborat cu avocați sau alți experți pentru a aduce cauze pe rolul Curții Constituționale, pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. A făcut un stagiu la Curtea de Justiție (2010), la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2017-2018) și la Curtea Constituțională a României (2015), și este doctor în drept (2016). A fost invitată să susțină ateliere de pregătire adresate în special avocaților de către Wolters Kluwer și Societatea de Științe Juridice (JURIDICE.ro). Lucrează de acasă, adică din Trier, Germania.

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). contact mihaisandru.ro

Mihaela Vrabie este cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, catedra de drept al Uniunii Europene (disciplina Sistemul normativ al Uniunii Europene, programul de master Dreptul Uniunii Europene). Detine titlul de doctor in drept, acordat de Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, avand o teza de doctorat cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si aplicarea acesteia in statele membre. De asemenea, este avocat in cadrul departamentului de litigii al „SCA Popovici Nitu Stoica & Asociatii”, fiind specializata in litigii de contencios administrativ in domeniul fiscal, domeniul concurentei, domeniul achizitiilor publice, dar si in materia contenciosului constitutional si a litigiilor in care sunt incidente dispozitii din legislatia UE sau care au ca obiect protectia drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, acordand asistenta si reprezentare juridica in procedura intrebarilor preliminare adresate CJUE, precum si in procedura plangerilor adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Posted in Evenimente.aaaa