Skip to content


Conferinţa internațională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a, 14 iunie 2018

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Conferinţa internațională

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a

Reprezentanța Comisiei Europene în România, 14 iunie 2018, orele 10.00-14.30

 

După mai bine de zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană trimiterile preliminare prezintă interes pentru justițiabili, instanțe și avocați, dar și pentru ceilalți practicieni. Instanțele din România au formulat peste 140 de trimiteri preliminare în domenii diverse, cum ar fi  interpretarea principiilor dreptului Uniunii Europene, taxe, protecția datelor, achiziții publice, dreptul muncii și securității sociale, clauze abuzive, mediu.

RoEULaw și-a îndeplinit menierea de a informa cu privire la trimiterile formulate și soluțile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Conferința oferă un prilej de analiză și dezbatere publică a rolului trimiterilor preliminare în societatea românească, în special în soluționarea litigiilor în care se interpretează și aplică dreptul Uniunii Europene.

 

9.30 – 10.00: Înscrierea participanților / networking:

10.00  Deschiderea conferinţei

Keynote Speaker

Dr. Andra COTIGA-RACCAH, prof. univ. dr., Université Catholique de Lille, Franţa

The effects of the preliminary ruling on the interpretation of the freedom of establishment of companies. Analysis of the ECJ case law, and in particular with regard to the Polbud case law of the ECJ, 25 october 2017, C-106/16  [Efectele trimiterilor preliminare în privința libertății de stabilire a societăților. Analiza jurisprudenței CJUE, în particular cu referire la recenta decizie Polbud,  C-106/16]

Dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, prof. univ. dr., coordonator Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Dialogul jurisdicţional dintre instanţele române şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Raport privind anul 2017

10.45 Prezentare de carte în cadrul proiectului ROEULaw

Daniel-Mihail Şandru, Dragoş-Alin Calin, Constantin Mihai BanuTrimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2014-2016), vol IV – VI, Editura Universitară, 2018  [vol. IVvol. Vvol. VIaddenda la vol. I-III]

Secţiunea I. – Moderator: Dr. Andra COTIGA-RACCAH  [10.45-12.15]

Drd. Dragoş-Alin CĂLIN, judecător

Curtea Constituţională a României şi dreptul Uniunii Europene

Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Aplicarea procedurii trimiterii preliminare în România în cauze privind funcţionarii publici

Dr. Laurenţiu SORESCU, procuror

Probleme practice privind emiterea şi executarea mandatului european de arestare

 

Dr. Mihaela MAZILU-BABEL

Refuzul unei trimiteri preliminare referitoare la interpretarea articolului 47 din Carta DFUE: lipsa de utilitate a întrebărilor propuse

Secţiunea a II-a.  – Moderator:  Dr. Irina Alexe [12.30-14.30]

Dr. Florin IRIMIA, avocat

Influenţa trimiterilor preliminare asupra legislaţiei achiziţiilor publice

Iuliana-Gabriela IACOB, Avocat

Ana-Maria ABRUDAN, Avocat

Importanţa jurisprudenţei CJUE în clarificarea cazurilor de excludere din proceduri de achiziţie publică – Studiu de caz: Cauza C-267/18

Dr. Mihaela VRABIE, Avocat

Revizuirea hotărârilor judecătoreşti în cazul nerespectării unei decizii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cadrul procedurii trimiterii preliminare

****

Locul conferinţei: Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Sala Nicolae Titulescu, et. 1 (Str. Vasile Lascăr, nr. 31).

Participarea la conferinţă este gratuită. Înscrierea participanţilor se face în limita locurilor. Înscrierile se fac la adresa ardae2007@gmail.com până la 12 iunie 2018, ora 12. Având în vedere locul desfăşurării nu se va putea participa în sală fără o prealabilă înscriere.

Detalii:  csde.ro, ardae.ro. Înscrieri: ardae2007@gmail.com

:: Prezentare Daniel-Mihail ŞANDRU
:: Prezentare Andra COTIGA-RACCAH
:: Prezentare Irina ALEXE
:: Prezentare Mihaela MAZILU-BABEL
:: Prezentare Florin IRIMIA
:: Prezentare Mihaela VRABIE

Despre conferențiari 

Ana Maria Abrudan

Senior Associate – Muşat & Asociaţii

 Ana Maria s-a alăturat echipei Muşat & Asociaţii în anul 2013, evidenţiindu-se ca un avocat dinamic şi abil în acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică în mandate încredințate de clienți locali, dar şi de clienţi de talie internațională într-o diversitate de tranzacţii, în domenii precum Achiziții Publice, Drept Comercial şi Societar, Dreptul Mediului, Energie și Resurse Naturale, Telecomunicaţii, IT şi Protecţia Datelor. De asemenea, Ana Maria a asistat clienţi în mandate complexe inclusiv cu privire la aspecte de drept european şi internaţional.

Irina Alexe 

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Domeniile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității din București, și-a desfășurat activitatea timp de aproape 20 de ani în Ministerul Afacerilor Interne, contribuind în mod direct la crearea cadrului instituțional, la armonizarea legislației în materie în scopul aderării și, ulterior, integrării României în NATO și UE.

Ariile sale de expertiză vizează elaborarea și susținerea, în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare, a proiectelor de acte normative, funcționalitatea administrației centrale și locale, coordonarea activității prefecților, respectiv organizarea alegerilor.

Este autoarea monografiei Înalții Funcționari Publici (Editura Universul Juridic, 2014) și a mai multor articole de specialitate. O parte dintre acestea sunt publicate și pe SSRN.

Dr. Andra COTIGA-RACCAH, prof. univ. dr., Université Catholique de Lille, France

Andra Cotiga-Raccah has been a Professor at Université Catholique de Lille, Faculty of Law (France), since 2015. She obtained her PhD in private law at Université de Lille II in 2010 for a thesis on ‘Regulatory Competition between Legal Systems within the European Union: the Example of Company Law’. She defended her habilitation at the Université de Strasbourg (France) in 2015. She received a scholarship on behalf of the Max Plank Institute for private international law, Hamburg (Germany) in 2007 and 2013. Andra Cotiga-Raccah is member of the Council of the European law institute, Viena, Austria, since 2017. She is also member of the Société de législation comparée (Paris, France). She is currently associated with the work of TEE (Transeurope europe experts, Paris, France) in the field of insolvency law.

Iuliana Iacob

Managing Associate – Muşat & Asociaţii

Iuliana a fost implicată în numeroase litigii şi arbitraje comerciale administrate în baza principalelor reguli instituţionale (ICC, VIAC, SCC) acoperind un spectru larg de domenii, precum Privatizare, Construcţii şi Infrastructură, Energie şi Resurse Naturale sau Comerţ Internaţional. Iuliana oferă consultanţă şi în materia dreptului Uniunii Europene, precum şi în aspecte privind protecţia investiţiilor străine şi a disputelor investiţionale. De asemenea, Iuliana a asistat şi reprezentat clienţi în faţa instanţelor de drept comun în cadrul unor litigii complexe derivate din proiecte majore de infrastructură, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

**************

Rezumate

****

Dr. Andra COTIGA-RACCAH, prof. univ. dr., Université Catholique de Lille, France

The effects of the preliminary ruling on the interpretation of the freedom of establishment of companies. Analysis of the ECJ case law, and in particular with regard to the Polbud case law of the ECJ, 25 october 2017, C-106/16 [Efectele trimiterilor preliminare în privința libertății de stabilire a societăților. Analiza jurisprudenței CJUE, în particular cu referire la recenta decizie Polbud,  C-106/16]

There is no doubt that one of the fields of law having been so to say disrupted by the effects of the European Court of Justice (ECJ) preliminary ruling is European and national company law. Indeed, since the Segers case law (1986), through the interpretation of the freedom of establishment of companies (art. 49 and 54 of the TFEU), the ECJ created substantial rules of european company law like the freedom of companies within the European Union to choose the initial, the secondary and the subsequent state of incorporation. Building on the very welknown trilogy of cases Centros, Inspire’Art and Überseering, followed by the more recent judgements Cartesio, Vale and Polbud, as well as some others, the present contribution provides observations with regard to the european company law state of affairs as a consequence of the ECJ case law.

***

Locul conferinței: Reprezentanța Comisiei Europene în România, Sala Nicolae Titulescu, et. 1 (Str. Vasile Lascăr, nr. 31).

Participarea la conferință este gratuită. Înscrierea participanţilor se face în limita locurilor. Înscrierile se fac la adresa ardae2007@gmail.com până la 12 iunie 2018, ora 12. Având în vedere locul desfăşurării nu se va putea participa în sală fără o prealabilă înscriere.

 

 

Detalii: csde.ro, ardae.ro

 

         

Informații și detalii

Lucrările conferintei se vor desfășura în limbile engleză și română, fără  traducere.

Detalii sunt publicate pe  csde.ro şi ardae.ro precum și la adresele de e-mail mihai.sandru@csde.ro

Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate

Agenda primei ediții a conferinței

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

eveniment facebook

Parteneri media

JURIDICE.ro

CurierulJudiciar.ro

C. H. Beck

avocatura.com

Editura Universitara

Posted in Evenimente.aaaa