Skip to content


ADR 2017 CONFERINȚA NAȚIONALĂ „ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION”, EDIȚIA A II-A, 17 – 19 noiembrie 2017

ADR 2017 CONFERINȚA NAȚIONALĂ „ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION”, EDIȚIA A II-A

Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a (ADR 2017), este organizată în perioada 17 – 19 noiembrie 2017 la Tîrgu-Mureș, la inițiativa Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Bistrița-Năsăud și a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș.
Conferința se bucură de sprijinul Municipiului Tîrgu-Mureș, alături de cel oferit de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA) și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) din București.

Conferința va manifesta o largă deschidere interdisciplinară datorită posibilității de analiză a unui spectru variat de noțiuni din domenii, precum „soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor”, „mediere”, arbitraj”, „SAL bancar”, „SAL non-bancar”, etc. De asemenea, vor fi analizate dispozițiile actelor normative adoptate la nivel național și european în materia metodelor de soluționare alternativă a litigiilor, precum și stadiul transpunerii legislației Uniunii Europene în dreptul național.

Cadrul ales pentru desfășurarea acestei ediții a Conferinței Naționale „Alternative Dispute Resolution” este cel al Aulei „Tudor Drăganu” a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior”, locația aleasă fiind ideală pentru o întâlnire a tinerilor cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi) cu teoreticieni și practicieni ai dreptului din domeniul soluționării alternative a litigiilor.

Organizatori:
– Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș;
– Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Mureș;
– Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Bistrița-Năsăud;
– Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu-Mureș;
– Centrul de Arbitraj și mediere în Asigurări (ACAMA), București.

Partener principal:
– Municipiul Tîrgu-Mureș.

Parteneri:
– Universitatea „Babeș – Bolyai”, Cluj-Napoca;
– Baroul Mureș;
– Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș;
– Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA), București;
– Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), București;
– Colegiul Consilierilor din Județul Mureș.

Consiliul de Mediere va acorda douăsprezece puncte de pregătire profesională mediatorilor care vor participa la Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a.

Această conferință este în curs de acreditare de către Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

DETALII

Posted in Evenimente.aaaa