Skip to content


Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, 24 – 26 august 2017, Targu-Mures

INVITATIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, organizată de Camera Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș și Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova.

Conferința va avea loc în perioada 24 – 26 august 2017 la Hotelul Grand din Tîrgu Mureș, România.
La manifestarea științifică sunt invitați să participe executori judecătorești, judecători, avocați, notari publici, consilieri juridici, cadre didactice universitare și cercetători, de la instituții academice din România, Republica Moldova și din alte state.
Manifestarea științifică are suportul Grupului Editorial Universul Juridic – Pro Universitaria – Editura Neverland din București și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați sau sa vizitați site-ul http://cameramures.com și http://www.ccdsu.ro/conferinta2017.htm .
Înscrierile se fac numai on-line, pe site-ul http://cameramures.com .
Vă așteptăm cu drag.
Cu stimă,
PREȘEDINTE,
dr. Eugen Hurubă

 

INFORMAŢII GENERALE
Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ.. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE” se dorește a fi un forum de analiză a normelor juridice aplicabile în procedura civilă reglementată de noul Cod de procedură civilă, de unele legi speciale, precum și de legislația Republicii Moldova. În cadrul conferinței participanții vor putea interacționa pe tema conferinței ridicând probleme practice.
Lucrările (titlu, rezumat, cuvinte cheie) înscrise până în data de 23.07.2017 și acceptate de comitetul științific până în data de 25.07.2017 vor fi publicate în volumul conferinţei, realizat de editura „Universul Juridic”, acreditată C.N.C.S.I.S. Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate și în Revista Română de Executare Silită.
Lucrările in extenso vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail a conferinței, pană la data de 06 august 2017. Lucrarea trebuie să fie concepută într-o formă originală, să nu fi fost publicată sau prezentată anterior la alte evenimente şi să respecte integral condiţiile de formă solicitate.
Conferința se va desfășura la Hotelul Grand din Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr. 28-30, unde recomandăm şi cazarea participanţilor. Înscrierile și rezervările se fac NUMAI on-line, prin completarea formularelor de pe site-ul www.cameramures.com până la data de 23.07.2017. Preț cazare: 40 €/zi single, 50 €/zi camera dublă. (Tarifele includ: mic dejun bufet suedez, TVA, taxa hotelieră).
Participanții care susțin comunicări științifice, acceptate de comitetul științific, beneficiază de cazare și masă gratuită.
Web:
http://www.cameramures.com/
http://www.ccdsu.ro/conferinta2017/

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC
Sergiu BĂIEȘU
Universitatea de Stat din Republica Moldova
Radu CATANĂ
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
Dragoș CHILEA
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, România
Lucian CHIRIAC
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, România
Romulus GIDRO
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, România
Ioan LEȘ
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Florea MĂGUREANU
Universitatea Româno-Americană, București, România
Cristian MIHEȘ
Universitatea din Oradea, România
Valentin MIRIȘAN
Universitatea din Oradea, România
Gheorghe NEAGU
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
Evelina OPRINA
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București
Veaceslav PÎNZARI
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova
Dan POPESCU
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
Ioan SABĂU – POP
Universitatea „Petru Maior”din Tg. Mureş, România
Gyorgy STOIKA
University of Miskolc, Ungaria
Daniel – Mihail ȘANDRU
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București
Barbu VLAD
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

 

COMITETUL DE ORGANIZARE
PREŞEDINTE
Dr. Eugen HURUBĂ
SECRETARI AI CONFERINŢEI
Andrea KAJCSA
Maria Cristina GIUNCA
MEMBRI
Adrian Vasile BOANTĂ
Marin Cornel COTFAS
Cristian COTOARĂ
George IANCULESCU
Ioan LAZĂR
Brîndușa MARIAN
Ximena MOLDOVAN
Radu OLTEANU
Roxana Maria ROBA
Vladimir RUSU
Olimpiu A. SABĂU-POP
Attila SARIG
Szabolcs SZEKELY
Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU
Paul POPOVICI
Daniela VALEA
Claudia-Ozana VODĂ

 

TERMENE :
Pentru participare:
 Înscriere: 23 iulie 2017
Pentru susținere de comunicare științifică:
 Înscriere (titlu, rezumat, cuvinte cheie): 23 iulie 2017
 Confirmarea înscrierii: 25 iulie 2017
 Trimiterea lucrării in extenso: 06 august 2017

 

CONDIŢII DE REDACTARE ŞI PUBLICARE
În vederea publicării în volumul conferinţei, materialele trebuie transmise electronic la adresa de e-mail conferinta@ccdsu.ro. La elaborarea materialelor este necesar să fie luate în considerare următoarele condiţii: – textele vor fi tehnoredactate în limba română, în Microsoft Word (cel puţin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard, folosindu-se în mod obligatoriu diacritice. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1,5 rânduri distanţă), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri. Număr maxim de pagini : 50; – fiecare material trebuie să conţină, pe prima pagină, titlul complet al lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, datele de contact: adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon; – fiecare material va fi prevăzut la început cu un rezumat redactat în limba română și într-o limbă de circulație internațională (preferabil limba rusă), care nu trebuie să depăşească 1.000 de caractere şi, de asemenea, un număr de cinci cuvinte cheie în limba romană; – titlul fiecărui material trimis trebuie să fie scris în limba română; – în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze. Este recomandat să se facă distincţie între literele mici şi literele mari, între litera o şi cifra 0, între litera l şi numărul unu, precum şi între litera K şi simbolul grecesc Kappa. Referinţe bibliografice: – notele bibliografice, cuprinse în subsolul paginilor, trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediţia şi/sau volumul, editura, anul şi locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere. În situaţia în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoştinţă de respectivele documente. – documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, şi cu precizarea link-ului, între paranteze, precum şi a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugaţi să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.

Daniel-Mihail Sandru, Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europe [rezumat] CONFERINTA INTERNATIONALA „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, 24 – 26 august 2017, Targu-Mures

Posted in Evenimente.aaaa