Skip to content


Revista romana de drept european, nr. 5 din 2010

Revista romana de drept european, nr. 5 din 2010

cuprins pdf

DOCTRINĂ Robert SCHÜTZE, Supremaţie fără aplicare prioritară? Apariţia foarte lentă a doctrinei comunitare a aplicării prioritare

Michal BOBEK, De ce nu există principiul „autonomiei procedurale” a statelor membre

Ondrej HAMUĽÁK, Substanţa „caracterului statal” al Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona şi deciziile curţilor constituţionale în materie

Cristina STROESCU, Actele Consiliului European potrivit dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona

Anamaria GROZA, Parlamentele naţionale şi procesul decizional european: o acomodare difi cilă?

Vasile PĂTULEA, Reglementarea europeană şi internaţională cu privire la răspunderea juridică pentru bunurile defectuoase şi transpunerea acestora în legislaţia română

 

JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR UNIUNII EUROPENE (selecţie şi comentarii realizate de Mihai BANU)

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 3 septembrie 2009, cauza C-2/08, Fallimento Olimpiclub Srl, Rep. 2009, p. I-7501

CJCE, Camera a doua, hotărârea din 1 octombrie 2009, cauza C-370/07, Comisia/Consiliul, Rep. 2009, p. I-8917

CJCE, Camera întâi, hotărârea din 1 octombrie 2009, cauza C103/08, Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Rep. 2009, p. I-9117

CJCE, Marea Cameră, hotărârea din 27 octombrie 2009, cauza C115/08, Land Oberösterreich/ČEZ as, Rep. 2009, p. I-10265

TPI, Camera a şasea, ordonanţa din 29 octombrie 2009, cauza T-249/09, Hubert Ségaud/Comisia, nepublicată

CJCE, Camera a treia, hotărârea din 19 noiembrie 2009, cauza C-314/08, Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Rep. 2009, p. I-11049

CJCE, camera a şaptea, ordonanţa din 26 noiembrie 2009, cauza C-444/08 P, Região autónoma dos Açores/Consiliul, nepublicată

CJCE, Camera a şaptea, hotărârea din 27 noiembrie 2009, cauza C-333/09, Sophie Noël, nepublicată

CJCE, camera a doua, hotărârea din 10 decembrie 2009, cauza C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten/Kärntner Landesregierung, nepublicată încă în Rep.

OPINII

Fabian NICULAE, Agenda teritorială a Uniunii Europene

 

Posted in Revista Romana de Drept European.aaaa